Met de opdrachtregeltool create-directory maak je een map in het opgegeven pad. De bovenliggende map moet al bestaan. Je kunt geen mappen op het hoogste niveau maken met deze tool. Je kunt ook geen mappen maken op locaties waar automatisch submappen worden gemaakt, zoals in /users, /courses, /library/eReserves/ en /orgs. Je kunt de tool wel gebruiken om submappen te maken onder deze automatisch aangemaakte mappen (bijvoorbeeld /users/administrator/new folder).

U kunt geen mappen maken via knippen en plakken of kopiëren in het besturingssysteem. U moet de opdrachtregeltool of de gebruikersinterface gebruiken.


Een map maken

create-directory mapnaam

Voorbeeld in Windows

create-directory.bat /institution/Public/Media

Voorbeeld in UNIX

create-directory.bat /institution/Public/Media