Stap voor stap
met Nikki Stubbs en Pam Warren, Technical College System of Georgia

Gebruik op een universiteit: Voldoen aan de behoeften van medewerkers

Het Technical College System of Georgia (TCSG), dat bestaat uit 22 hogescholen met 85 vestigingen, is een bakermat voor carrière- en personeelsontwikkeling. Zo is ook het afgelopen jaar gebleken, aangezien 98% van de 27.000 afgestudeerden een baan heeft gevonden of aan een volgende opleiding is begonnen. Het is onze missie om de toegang van studenten tot betaalbaar, hoogwaardig onderwijs te verbeteren, en daarom bieden we met onze HOPE Career Grant een gratis studiebeurs voor in aanmerking komende studenten die zich inschrijven voor een programma dat verwant is aan een van de strategische branches in Georgia. Onze curricula en standaarden komen overeen met bedrijfs- en branchevereisten. Onze partnerschappen met de universiteiten en hogescholen met vierjarige opleidingen in Georgia maken een probleemloze overstap mogelijk voor studenten die hun academische loopbaan willen vervolgen.

Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia
Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia

Doelen voor Ally: Een duidelijke richting volgen

Ons Georgia Virtual Technical Connection-team (GVTC) werkt samen met alle 22 hogescholen om hen te helpen hun onlineaanbod uit te breiden en hun gebruik van digitale tools te verbeteren. Nadat de hogescholen een begin hadden gemaakt om aan de toegankelijkheid van hun websites te werken, hebben we enkele maatregelen genomen om de hogescholen te ondersteunen bij het oplossen van toegankelijkheidsproblemen met hun cursusinhoud. Hierbij richtten we ons op vijf gebieden met een hoge impact: afbeeldingen, stijlen, de organisatie van inhoud, koppelingen en kleur. Zoals we al hadden verwacht, was er om cursusleiders te helpen hun toegankelijkheidsproblemen op te lossen meer voor nodig dan alleen het per e-mail verzenden van een controlelijst en voldeed het ook niet om ze te verwijzen naar de WCAG-standaarden, maar dit vormde wel een goed begin van het gesprek.

We waren ervan overtuigd dat Ally cursusleiders een hulplijn zou bieden en hen inzichten zou geven om een meer iteratieve benadering te hanteren om één inhoudsitem tegelijk te verbeteren.

Slechts enkele maanden na de aftrap van dit initiatief publiceerde het US Access Board de 508 Refresh, met het nieuws dat campussen aan het eind van het jaar aan de vereisten voor digitale toegankelijkheid moesten voldoen. Het spreekt vanzelf dat dit het nodige losmaakte bij cursusleiders, die onder de druk van een dergelijk mandaat misschien overwogen het formaat van hun cursusomgeving aan te passen. We hadden tools nodig om een strategisch plan op te stellen voor de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zagen en cursusleiders betere ondersteuning te kunnen bieden. En toen kwam Ally op ons pad.

Implementatiestrategie: Meteen betere resultaten

Voor ons GVTC-team was het voor de voorbereidingen op de ingebruikname van Ally nodig om een consistente berichtgeving op te zetten en robuuste trainingsbronnen te ontwikkelen voor onze hogescholen. In samenwerking met onze contactpersonen (POC's, Points of Contact) op alle hogescholen besloten we een 'train-de-trainer'-aanpak te hanteren voor het vormgeven van de berichtgeving aan cursusleiders met betrekking tot het doeleinde van de Ally-indicatoren. Hierbij benadrukten we dat cursusleiders niet alles meteen hoefden aan te passen en geen inhoud uit hun cursussen hoefden te verwijderen.

Het moest duidelijk zijn: het doel is niet om naar perfectie te streven, maar om nu een beter resultaat te bieden.

We hebben modules en onderwijsmaterialen gemaakt waarin toegankelijkheid en universele onderwijsontwerpen werden besproken. De aandacht lag vooral op de manieren waarop toegankelijke inhoud ten goede kan komen aan de leerervaring en de resultaten van alle studenten. Bij het ontwerpen van onze trainingsinhoud kwamen bestaande Blackboard-bronnen goed van pas. Ook intensiveerden we onze aanwezigheid op bijeenkomsten voor faculteitontwikkeling en consortiums. Om cursusleiders van het idee af te brengen dat toegankelijke inhoud gelijkstaat aan saaie inhoud, namen we het '+1'-concept van Thomas Tobin over. Hierbij worden cursusleiders gestimuleerd om studenten een alternatief te bieden voor inhoud waarmee mogelijk toegankelijkheidsproblemen optreden.

Evaluatie en bevindingen: Succes gegarandeerd

We hebben Ally op één dag in alle 22 hogescholen geïmplementeerd. De resultaten waren verhelderend. Hoewel we inderdaad de mouwen konden opstropen vanwege het vele herstelwerk dat er voor ons te doen zou zijn, bood Ally cursusleiders alvast de antwoorden op het 'hoe' en 'waarom' van toegankelijkheid, waardoor het proces minder intimiderend en beter beheersbaar overkwam. Sterker nog, er waren zelfs enkele cursusleiders die zich eerst hadden verzet tegen de toegankelijkheidsmandaten, die nu blij bleken dat ze beschikten over een tool die het proces transparanter maakte. Alle hogescholen hadden zelf de verantwoordelijkheid voor de strategie voor de ingebruikname van Ally, waardoor wij, in een systeemperspectief, konden analyseren welke initiatieven de beste resultaten opleverde. De instellingsrapporten toonden aan dat de toegankelijkheidsscores van alle 22 hogescholen waren gestegen. Bij twee scholen zagen we zelfs een stijging van meer dan 36% binnen één semester! Het kantoor voor afstandsonderwijs van een van de hogescholen stuurde wekelijks tips naar cursusleiders. Elke week werd er één pagina gewijd aan een bepaalde kwestie.

Ik heb geleerd dat als je je openstelt voor een allesomvattende leeromgeving, het vele malen eenvoudiger is om instructiemateriaal te maken dan als je het op de oude manier doet - cursusleider

De andere hogeschool behaalde een intern doel door voor alle cursussen een toegankelijkheid van 90% te realiseren. Ze maakten een prioriteit van hun herstelondersteuning door te beginnen met cursussen waarvoor studenten met beperkingen waren ingeschreven. Ook stelde de hogeschool een toegankelijkheidstraining verplicht voor cursusleiders. Ze maakten gebruik van een 'primaire cursus'-model om aan te geven dat een cursus 90% toegankelijk was.

Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.
Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.

Wijsheden: Niet alles tegelijk

Als je geconfronteerd wordt met een grote hoeveelheid ontoegankelijke inhoud, kun je wel proberen alles tegelijkertijd aan te pakken, maar dan stuit je waarschijnlijk op een boel weerstand en frustraties. Stel in plaats daarvan een plan op dat aansluit op je sterke punten en gebruikmaakt van de beschikbare middelen, zoals de toolkit voor communicatie en implementatie van Ally. Uit de 22 ingebruiknames van Ally kwamen aanbevolen werkwijzen naar voren. Daaruit maakten we op dat hogescholen significante vorderingen boekten wat betreft hun toegankelijkheidsscores door geduld uit te oefenen en een iteratieve benadering te hanteren voor het oplossen van problemen met inhoud. Om het pad te effenen voor onze hogescholen zijn we bezig om te verfijnen hoe we de voortgang en het gebruik van Ally kunnen bijhouden, zodat we beter kunnen reageren op de behoeften van cursusleiders bij de volgende stappen in hun traject naar een toegankelijke leeromgeving.