De weg naar succes: Verhalen uit de Ally-community

Elk initiatief voor toegankelijkheid en toegankelijke leerervaringen is uniek, maar het kan altijd van pas komen om te weten hoe anderen het doen. Lees de verhalen van Ally-gebruikers die hebben geholpen bij de ingebruikname van Ally op hun campus. Elk rapport van 2 pagina's bevat de volgende informatie:

  • Gebruik op een hogeschool of universiteit
  • Doelen voor Ally
  • Implementatiestrategie
  • Evaluatie en bevindingen
  • Wijsheden
  • Koppelingen naar informatiebronnen, zoals campusberichten en trainingsmateriaal

Een Ally om mee te oefenen

met Claire Gardener, University of Derby

Ontdek hoe deze openbare universiteit in het Verenigd Koninkrijk te werk is gegaan om Ally te koppelen met de bestaande toegankelijke leerervaring om de campusstrategie te delen en de toegankelijkheid van cursusbestanden in het Blackboard Learn LMS te verbeteren. Hierbij werd binnen enkele maanden een stijging van de globale toegankelijkheidsscore waargenomen.

Een Ally om mee te oefenen - HTML


Samen staan we sterk

met Jeremy Olguin, Chico State University

Ontdek hoe deze staatsuniversiteit in Californië Ally heeft gebruikt in het Blackboard Learn LMS om herstelmogelijkheden voor inhoud te implementeren en schalen, waardoor de tijd die nodig is om documenten te herstellen naar schatting met 25% is verkort. Tegelijkertijd is er een basis gelegd voor een duurzame benadering van cursustoegankelijkheid.

Samen staan we sterk - HTML


Koploper zijn op het gebied van toegankelijkheid

met Debra Padden en Christopher Soran, Tacoma Community College

Ontdek hoe deze hogeschool in Washington een spelelement aan de toegankelijke leerervaring heeft toegevoegd door cursusleiders te stimuleren met een scorebord en puntensysteem. Dit heeft geleid tot een verbetering van 30 punten van de toegankelijkheid van de Canvas LMS-inhoud. Tegelijkertijd konden studenten zich op meer manieren met de inhoud bezighouden.

Koploper zijn op het gebied van toegankelijkheid - HTML


Stap voor stap

met Nikki Stubbs en Pam Warren, Technical College System of Georgia

Ontdek hoe het team van het Technical College System of Georgia de ingebruikname van Ally op 22 campussen heeft ondersteund, met gebruik van strategieën van de hogescholen waar de meeste winst werd behaald in de globale toegankelijkheidsscores, en hoe een geduldige, iteratieve aanpak voor betere resultaten kan zorgen.

Stap voor stap - HTML


De eerste stappen in de richting van een inclusieve cultuur

met dr. Bryan Berrett en Walt Hebern

Ontdek hoe deze universiteit in Californië de voortgang van hun Ally-test bijhield en zich richtte op het herstellen van inhoud en professionele ontwikkeling voor de faculteit waar Universal Design for Learning centraal staat. Door de hulp van de campusadministratie in te schakelen en ondersteuning te bieden aan de faculteit hebben de auteurs ondervonden hoe ze Ally kunnen gebruiken om een culturele verschuiving te veroorzaken om inhoud maximaal toegankelijk te maken. Ze vermelden bovendien de eerste resultaten van deze verschuiving voor het ontwerp van cursussen door faculteiten.

De eerste stappen in de richting van een inclusieve cultuur - HTML


Datagestuurde strategieën voor een optimale leeromgeving

met Eric Kunnen, Assoc. Director, eLearning & Emerging Technologies

Ontdek hoe deze universiteit in Michigan gebruikmaakt van hun Ally en voortgangsgegevens om berichtgevingsstrategieën voor hun campus op te stellen, professionele ontwikkeling te bevorderen en advies van leidinggevenden in te winnen om meer universitaire steunpilaren voor gelijkheid en inclusie te creëren.

Datagestuurde strategieën voor een optimale leeromgeving - HTML