Blackboard zet zich in voor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van al onze producten en services. Omdat we een sterkte traditie hebben als het gaat om vooruitstrevendheid op het gebied van toegankelijkheid, zijn onze producten over het algemeen ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende WCAG-richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines) en artikel 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet (Rehabilitation Act) uit 1973 en de wijzigingen van deze regelgeving. Blackboard streeft ernaar om te voldoen aan de internationaal erkende WCAG-succescriteria 2.2 klasse AA en voert regelmatig toegankelijkheidstests van derden uit voor de producten om de naleving van industrievereisten te beoordelen.

Alle documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Naleving van toegankelijkheid: Anthology Ally


Ga naar Alternatieve indelingen

Op de pagina cursusinhoud vind je vlak achter de cursusinhoud of de bestandskoppeling een koppeling naar Alternatieve indelingen of Alternatieve indelingen downloaden. Als je deze koppeling naar Alternatieve indelingen selecteert, wordt het dialoogvenster Alternatieve indelingen downloaden geopend met de volgende opties:

 1. Pdf met tags: wordt naar apparaat gedownload
 2. HTML: wordt in een nieuw browservenster geopend
 3. ePub: wordt naar apparaat gedownload
 4. Elektronische braille: wordt naar apparaat gedownload
 5. Audio: wordt naar apparaat gedownload
 6. BeeLine Reader: wordt in het browservenster geopend
 7. Vertaalde versie: Wordt naar apparaat gedownload

Ally-controlefunctie en functionele testen

Bekijk een lijst met functies die zijn getest in ons controleproces.

Meer informatie over de Ally-functie voor toegankelijkheidscontrole en de uitgevoerde functionele tests

Door Ally navigeren als cursusleider met een schermlezer


Inhoud openen om de toegankelijkheidsscore te verbeteren

Op de pagina cursusinhoud worden elke afbeelding en elk document aan een van deze statuskoppelingen gekoppeld:

 • Toegankelijkheidsscore: Perfect
 • Toegankelijkheidsscore: Hoog, Klik om te verbeteren
 • Toegankelijkheidsscore: Gemiddeld, Klik om te verbeteren
 • Toegankelijkheidsscore: Laag, Klik om te verbeteren

Ga naar de koppeling van de afbeelding of documentnaam om te controleren of je het item hebt dat je wilt openen.

Ga terug naar de koppeling Toegankelijkheidsscore.

Druk op Enter om het dialoogvenster Toegankelijkheidsscore voor deze inhoudstypen te openen:


Navigeren in een dialoogvenster voor afbeeldingsfeedback voor cursusleiders

Wanneer je het deelvenster Feedback voor cursusleiders opent, wordt de focus gelegd op de toegankelijkheidsscore voor het afbeeldingsbestand. Bijvoorbeeld image_name.format of Hallo.png.

Wanneer je navigeert naar het dialoogvenster, worden deze functies en voorzieningen beschikbaar:

 1. Toegankelijkheidsscore: [waarde] %
  • Bijvoorbeeld 20%
 2. De knop Toon alle problemen , samengevouwen (standaardstatus)
 3. Beschrijving van probleem 
  • Bijvoorbeeld: 'Er ontbreekt een beschrijving bij deze afbeelding’
 4. De knop Wat dit betekent
 5. De knop Een goede beschrijving schrijven
 6. Instructies voor het toevoegen van een tekstbeschrijving of het markeren als decoratief
 7. Bewerkingsveld Voer een beschrijving in voor deze afbeelding
 8. De knop Toevoegen
 9. De knop Geef aan of de afbeelding decoratief is
  • Gevolgd door de tekstbeschrijving "Deze afbeelding wordt alleen gebruikt ter decoratie. Er is geen beschrijving nodig"
 10. Help-koppeling
 11. De knop Sluiten

Dia's Wat dit betekent: voor afbeeldingen

Wanneer de knop Wat dit betekent is geselecteerd, wordt de focus gelegd op de het kopje Wat is een Afbeeldingsbeschrijving.

In deze dia's kun je ervoor kiezen om te horen over het beschrijven van afbeeldingen door deze knoppen te activeren:

 • Dia 1 van 2: Wat is een Afbeeldingsbeschrijving? (standaard dia)
 • Dia 2 van 2: Waarom het beschrijven van afbeeldingen belangrijk is
  • Als de knop is geselecteerd, blijft de focus op de knop staan, maar wordt de tekst "Dia: Waarom het beschrijven van afbeeldingen belangrijk is” getoond.

Op Dia 2 van 2: Waarom het beschrijven van afbeeldingen belangrijk is, kun je een van de volgende acties uitvoeren:

 • Navigeer naar de knop Een goede beschrijving schrijven om de dia's Een goede beschrijving schrijven te openen
 • Navigeer naar de knop Sluiten of gebruik de ESC-toets om de dia's te sluiten
  • De focus wordt gelegd op de toegankelijkheidsscore voor: [image_name.format] kop in het dialoogvenster van de cursusleider
 • Ga terug naar Dia 1 van 2: Wat is een Afbeeldingsbeschrijving? 
  • De focus blijft op de knop staan, maar de tekst "Dia 1 van 2: Wat is een Afbeeldingsbeschrijving” wordt getoond.

Een goede beschrijvingsdia schrijven: voor afbeeldingen

Wanneer de knop Een goede beschrijving schrijven is geselecteerd, wordt de focus gelegd op de kop Een goede beschrijving schrijven van het tabblad.

In deze dia's kun je de volgende knoppen activeren voor meer informatie over het schrijven van goede beschrijvingen:

 • Dia 1 van 5: Een tekstalternatief invoeren (standaard dia)
 • Dia 2 van 5: Geef een inhoudsvolle beschrijving op
 • Dia 3 van 5: Houd het kort en contextafhankelijk
 • Dia 4 van 5: Een samenvatting geven voor complexe grafieken en kaarten
 • Dia 5 van 5: Decoratieve afbeeldingen

Wanneer je naar een nieuwe dia gaat, hoor je "Dia:", gevolgd door de titel van de dia. Bijvoorbeeld: "Dia 2 van 5: Geef een inhoudsvolle beschrijving op.”

Op Dia 5 van 5: Decoratieve afbeeldingen, kun je een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Navigeer naar de knop Geef aan of de afbeelding decoratief is
 • Ga naar de knop Sluiten om de dia's te sluiten 
  • De focus wordt dan gelegd op de toegankelijkheidsscore voor: [image name.format] kop in het dialoogvenster van de cursusleider
 • Ga terug naar Dia 1 van 5: Een tekstalternatief invoeren
  • De focus blijft op de knop staan, maar de tekst "Dia 1 van 5: Een tekstalternatief invoeren” wordt getoond.
 • Ga terug naar Dia 4 van 5: Een samenvatting geven voor complexe grafieken en kaarten
  • De focus blijft op de knop staan, maar de tekst "Dia 4 van 5: Een samenvatting geven voor complexe grafieken en kaarten” wordt getoond.

Geef aan of de afbeelding decoratief is

Het activeren van de knop Geef aan of de afbeelding decoratief is brengt de focus terug naar de toegankelijkheidsscore voor: [image name.format] kop

Navigeer naar het deelvenster om het volgende te horen:

 • Toegankelijkheidsscore: 100 %
 • Gemarkeerd als decoratief
 • De knop Decoratieve vlag opheffen
 • Perfecte kop
 • Tekstbeschrijving "Het is gelukt om de afbeelding als decoratief te markeren"
 • De knop Sluiten

Decoratieve vlag opheffen

Als je de afbeelding per ongeluk als decoratief hebt ingesteld of besluit dat de afbeelding alternatieve tekst moet bevatten, kun je dit opnieuw instellen door de knop Decoratieve vlag opheffen te activeren. De focus wordt dan geplaatst op de knop Een goede beschrijving schrijven en de Toegankelijkheidsscore wordt teruggezet naar de oorspronkelijke waarde.

Help

De focus wordt gelegd op de knop Sluiten wanneer de koppeling Help is geselecteerd. Wat er in de Help-inhoud wordt weergegeven, kan door de beheerder worden gewijzigd. 

Als je de standaard Ally Help-inhoud navigeert, hoor je deze functies en voorzieningen:

 • De kop Help
 • De kop Bladeren door documentatie
 • Koppeling Bladeren door help
  • Ally voor LMS: Help voor cursusleiders wordt geopend op een nieuw tabblad in de browser
 • De kop Help aanvragen
 • Bewerkingsveld Beschrijf je vraag of probleem
 • De knop Terug
  • De focus wordt gelegd op de toegankelijkheidsscore voor: [image name.format]-kop in het dialoogvenster van de cursusleider bij het selecteren
 • De knop Verzenden

Een helpverzoek versturen

 1. Beschrijf je vraag of probleem in het bewerkingsveld
 2. Ga naar de knop Verzenden
 3. Druk op de spatiebalk om de knop Verzenden te selecteren
 4. Het bericht met de tekst "Verzonden" wordt beschikbaar
 5. Selecteer de knop Terug om terug te gaan naar het dialoogvenster feedback van cursusleider, of de knop Sluiten

Navigeren door een dialoogvenster feedback van cursusleider in pdf-, Word- of PowerPoint

Wanneer je het deelvenster voor feedback van cursusleiders opent, wordt de focus gelegd op de toegankelijkheidsscore voor het bestand. Bijvoorbeeld file_name.format of Hallo.docx.

Als je door het dialoogvenster navigeert, worden deze functies en voorzieningen beschikbaar:

 • Toegankelijkheidsscore: [waarde] %

  Bijvoorbeeld 20%

 • Beschrijving van probleem

  Bijvoorbeeld: 'Er ontbreekt een beschrijving bij deze afbeelding’

 • De knop Toon alle problemen, samengevouwen (standaardstatus, voorwaardelijk beschikbaar)
 • De knop Wat dit betekent
 • Hoe kan ik [probleem oplossen]

  Hoe kan ik contrast corrigeren, bijvoorbeeld

 • Een versie uploaden met [te behandelen probleem]

  Bijvoorbeeld: een versie uploaden met voldoende contrast in de tekstbeschrijving

 • Bestand neerzetten om te uploaden of
 • De knop Bladeren
 • De knop Sluiten
  • Als je op de meest efficiënte manier naar de documentfuncties wilt gaan, druk je op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het bewerkingsveld van de huidige pagina. Druk dan nogmaals op Tab om naar de knop Volgende pagina te gaan. Gebruik niet de Esc-toets, want hiermee sluit je het dialoogvenster. Als de knop Volgende pagina de focus heeft, navigeer je zoals je gewend bent.
 • De knop Vorige pagina (standaard uitgeschakeld)
 • Pagina 1 van [#]

  Bijvoorbeeld: pagina 1 van 17 (standaard)

 • De knop Volgende pagina
 • [#] [probleemtype]

  Bijvoorbeeld: 17 Tekstfragmenten met onvoldoende contrast (voorwaardelijk beschikbaar)

 • De knop Vorige markering (standaard uitgeschakeld, voorwaardelijk beschikbaar)
 • De knop Volgende markering (voorwaardelijk beschikbaar)
 • Markering 1 van [#] op pagina [#]

  Bijvoorbeeld: markering 1 van 17 op pagina 1 (voorwaardelijk beschikbaar)

 • Markeringen verbergen wisselknop (standaard, voorwaardelijk beschikbaar)
 • De knop Uitzoomen
 • De knop Inzoomen
 • De koppeling Origineel downloaden
 • Als je verder gaat, kun je de inhoud van het document horen.

Dia's over wat dit betekent: voor pdf, Word en PowerPoint

Elke uitleg heeft unieke dia-onderwerpen. Over het algemeen kun je als volgt door deze dia's navigeren:

 1. de kop [onderwerp]
 2. Inhoud van [onderwerp]
 3. Dia 2 van 2: De knop [dia-onderwerp]

  Bijvoorbeeld: Dia 2 van 2: Waarom koppen gebruiken?

 4. Dia 2 van 2: De knop [dia-onderwerp]

  Bijvoorbeeld: Dia 2 van 2: Waarom koppen gebruiken?

  • De meeste onderwerpen met Wat dit betekent bevatten slechts 2 dia's. Daarom word je met de knoppen vorige en volgende eigenlijk naar dezelfde dia gestuurd. Daarom wordt de naam van de knop tweemaal gelezen.
 5. Wanneer je naar de tweede dia gaat, wordt de focus verplaatst naar Dia 1 van 2: [dia-onderwerp]

  Bijvoorbeeld: Dia 1 van 2: Een kop is niet altijd een kop.

  • De meest efficiënte manier om de focus te verplaatsen naar de dia is door gebruik te maken van de sneltoets voor koppen. Ga vervolgens op de gebruikelijke manier verder om de inhoud van de dia te horen.
 6. Op de tweede dia kun je vervolgens een van de volgende acties uitvoeren:
  • Sluit de dia's door te navigeren naar de knop Sluiten of gebruik de Esc-toets
   • De focus wordt dan gelegd op de toegankelijkheidsscore voor: [document name.format] kop in het dialoogvenster van de cursusleider
  • Ga terug naar Dia 1 van 2: [dia-onderwerp]
   • De focus blijft op de knop staan maar zal nu de knop: "Dia 2 van 2: [dia-onderwerp]” weergeven

    Bijvoorbeeld: Dia 2 van 2: Waarom koppen gebruiken?

Dia's Hoe kan ik [probleem oplossen] voor pdf

Elke aanbeveling heeft een uniek dia-onderwerp en aantal dia's, met uitzondering van gescande pdf's. Over het algemeen kun je als volgt door deze dia's navigeren:

 1. Hoe kan ik [probleem oplossen]
 2. Stap 1: De kop Het originele document zoeken
 3. TekstKun je aan een originele of op tekst gebaseerde versie van dit bestand komen?"
 4. De knop Nee
 5. De knop Ja
 6. Tekstbeschrijving over de beste manier om het probleem op te lossen
 7. Help-koppeling
 8. De knop Sluiten of Esc-toets

Geen origineel document: pdf

Wanneer de knop Nee is geselecteerd op de dia Stap 1: Het originele document zoeken, krijg je de volgende informatie:

 1. De kop Dit document vereist extra aandacht
 2. Tekst “Er worden alternatieve formaten van dit document beschikbaar gesteld aan studenten. Deze methode kan echter zeer onnauwkeurig zijn en mag niet als een definitieve oplossing worden beschouwd."
 3. De kop Bladeren door documentatie
 4. Koppeling Bladeren door help
 5. Ally voor LMS: Help voor cursusleiders wordt geopend op een nieuw tabblad in de browser
 6. De kop Help aanvragen
 7. Bewerkingsveld Beschrijf je vraag of probleem
 8. De knop Terug
 9. Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt de focus gelegd op de toegankelijkheidsscore voor de kop van het bestand in het dialoogvenster van de cursusleider.

  Bijvoorbeeld [image name.format] of Hello.pdf.

 10. De knop Verzenden
 11. De knop Sluiten of Esc-toets

Ja, originele document: pdf

Wanneer Ja is geselecteerd op de dia Stap 1: Het originele document zoeken, krijg je de volgende informatie:

 1. De kop Hoe kan ik [probleem oplossen]

  Bijvoorbeeld: Hoe kan ik beschrijvingen toevoegen aan afbeeldingen in een pdf?

 2. Stap 2: Het originele document openen
 3. Lijst met voorkeurssoftware:
  1. Koppeling naar Word voor Microsoft Office 365
  2. Koppeling naar Word voor Microsoft Office 2016
  3. Koppeling naar PowerPoint voor Microsoft Office 365
  4. Koppeling naar PowerPoint voor Microsoft Office 2016
  5. Koppeling naar Writer voor LibreOffice 5.2
  6. Koppeling naar Impress voor LibreOffice 5.2
 4. Bij het openen volgt elk van deze dia's met een softwaretype een vergelijkbaar patroon:
  1. Stap 3: De kop [oplossing uitvoeren] met behulp van [software]

   Bijvoorbeeld: Stap 3: Een Afbeeldingsbeschrijving toevoegen met LibreOffice Impress 5.2

  2. De stappenlijst
  3. Een knop met extra tips

   Bijvoorbeeld: tips voor het maken van tabellen

  4. Koppeling naar Instructies printen
  5. De knop Volgende
  6. De knop Terug
  7. Help-koppeling
  8. De knop Sluiten of Esc-toets
 5. Door de knop Volgende te activeren voor een softwaretype in Stap 3, krijg je volgende stap in de taal die is gebaseerd op de geselecteerde software:
  1. Stap 4: Opslaan als pdf met tags met behulp van [software]
   • Microsoft Word 365, Microsoft Word 2016 en LibreOffice Writer 5.2
  2. Stap 4: Het originele document uploaden
   • Microsoft PowerPoint 365, Microsoft PowerPoint 2016 en LibreOffice Impress 5.2
Stap 4: Opslaan als pdf met tags

Wanneer je de knop Volgende in stap 3 selecteert, word je naar een dia met de volgende opties gestuurd:

 1. Stap 4: Opslaan als pdf met tags met behulp van [software]

  Bijvoorbeeld: Microsoft Office PowerPoint 2016

 2. Stappenlijst
 3. Koppeling naar Instructies printen
 4. De knop Volgende
 5. De knop Terug
 6. De knop Originele document uploaden
 7. Help-koppeling
 8. De knop Sluiten of Esc-toets
Stap 4: Het originele document uploaden

Wanneer je de knop Volgende in stap 3 selecteert voor Microsoft PowerPoint 365, Microsoft PowerPoint 2016 of LibreOffice Impress 5.2, of de optie Het originele document uploaden uit Stap 4: Opslaan als pdf met tags word je naar een dia met de volgende opties doorgestuurd:

 1. Stap 4 of 5: De kop Het originele document uploaden
 2. Tekstbeschrijving waarin wordt uitgelegd waarom je het originele document moet uploaden
 3. Bestand neerzetten om te uploaden of
 4. De knop Bladeren
 5. Tekst “Deze versie zal het originele pdf-document vervangen."
 6. De knop Terug
 7. Help-koppeling

Een gescande pdf herstellen

Op de dia Een gescande pdf herstellen is het volgende beschikbaar:

 1. De kop Een gescande pdf herstellen
 2. Stap 1: De kop Het originele document zoeken
 3. TekstKun je aan een originele of op tekst gebaseerde versie van dit bestand komen?"
 4. De knop Nee
 5. De knop Ja
 6. Tekst “Een op tekst gebaseerde elektronische versie, zoals een op tekst gebaseerd pdf-, Word- of PowerPoint-bestand, is veel toegankelijker en bruikbaarder dan een gescande pdf."
 7. Help-koppeling
 8. De knop Sluiten of Esc-toets

Geen origineel document: gescande pdf

Wanneer de knop Nee is geselecteerd, wordt er een nieuwe dia geopend met de volgende opties:

 1. De kop Een gescande pdf herstellen
 2. De kop Of typ een verwijzing
 3. De knop Nee
 4. De knop Ja
 5. De knop Terug
 6. Help-koppeling
 7. De knop Sluiten of Esc-toets
Kan document niet vinden in de bibliotheek

Wanneer de knop Nee is geselecteerd op de dia Of typ een verwijzing, krijg je de volgende gegevens:

 1. De kop Dit document vereist extra aandacht
 2. Tekst “Een OCRd-versie wordt beschikbaar gesteld aan studenten onder de optie “Alternatieve formaten”. OCR (Optical Character Recognition) wordt gebruikt om tekst uit afbeeldingen te extraheren. Deze methode kan echter zeer onnauwkeurig zijn en mag niet als een definitieve oplossing worden beschouwd."
 3. De kop Bladeren door documentatie
 4. Koppeling Bladeren door help
 5. Ally voor LMS: Help voor cursusleiders wordt geopend op een nieuw tabblad in de browser
 6. De kop Help aanvragen
 7. Bewerkingsveld Beschrijf je vraag of probleem
 8. De knop Terug
 9. Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt de focus gelegd op de toegankelijkheidsscore voor de kop van het bestand in het dialoogvenster van de cursusleider.
 10. De knop Verzenden
 11. De knop Sluiten of Esc-toets
Je kunt het document in de bibliotheek vinden

Wanneer de knop Ja is geselecteerd op de dia Of typ een verwijzing, krijg je de volgende gegevens:

 1. De kop Een koppeling naar het document in de bibliotheek invoeren
 2. Tekst “Help studenten om het document te vinden in de bibliotheek door zo veel mogelijk metagegevens op te geven."
 3. Bewerkingsveld URL
 4. Bewerkingsveld Titel
 5. Bewerkingsveld Hoofdstuk, volume, paginanummer
 6. Bewerkingsveld Auteur(s)
 7. Bewerkingsveld Datum van publicatie
 8. Bewerkingsveld Uitgever of dagboek
 9. De knop Verwijzing toevoegen
 10. De knop Terug
 11. Help-koppeling
 12. De knop Sluiten of Esc-toets

Ja, originele document: gescande pdf

Wanneer Ja is geselecteerd op de dia Stap 1: Het originele document zoeken, krijg je de volgende informatie:

 1. De kop Een gescande pdf herstellen
 2. Stap 2: De kop Het originele document uploaden
 3. Tekst “Een op tekst gebaseerde elektronische versie, zoals een op tekst gebaseerd pdf-, Word- of PowerPoint-bestand, is veel toegankelijker en bruikbaarder dan een gescande versie."
 4. Bestand neerzetten om te uploaden of
 5. De knop Bladeren
 6. Tekst “Deze versie zal het originele pdf-document vervangen."
 7. De knop Terug
 8. Help-koppeling

Dia's Hoe kan ik [probleem oplossen] voor Word en PowerPoint

Nadat je de knop Hoe kan ik [probleem oplossen] hebt geselecteerd in het dialoogvenster feedback voor cursusleiders, wordt er een dia geopend met het volgende:

 1. Hoe kan ik [probleem oplossen]

  Bijvoorbeeld: Dit document bevat afbeeldingen waarvoor een beschrijving ontbreekt

 2. Stap 1: De kop Het originele document zoeken
 3. Tekst “Zoek of download het originele document. Open het bestand met de gewenste software:"
  • Koppeling naar Word voor Microsoft Office 2016
  • Koppeling naar Word voor Microsoft Office 2016
  • Koppeling naar PowerPoint voor Microsoft Office 365
  • Koppeling naar PowerPoint voor Microsoft Office 2016
  • Koppeling naar Writer voor LibreOffice 5.2
  • Koppeling naar Impress voor LibreOffice 5.2
 4. De knop Terug
 5. Help-koppeling
 6. De knop Sluiten of Esc-toets
 7. Bij het openen volgt elk van deze dia's met een softwaretype een vergelijkbaar patroon:
  1. Stap 3: De kop [oplossing uitvoeren] met behulp van [software]

   Bijvoorbeeld: Stap 3: Een Afbeeldingsbeschrijving toevoegen met LibreOffice Impress 5.2

  2. De stappenlijst
  3. Een knop met extra tips

   Bijvoorbeeld: tips voor het maken van tabellen

  4. Koppeling naar Instructies printen
  5. De knop Volgende
  6. De knop Terug
  7. Help-koppeling
  8. De knop Sluiten of Esc-toets
 8. Wanneer je opnieuw de knop Volgende selecteert, word je naar het volgende geleid:
  1. Stap 3: Een versie uploaden met [opgelost probleem]

   Je kunt bijvoorbeeld een versie uploaden met afbeeldingsbeschrijvingen

  2. Bestand neerzetten om te uploaden of
  3. De knop Bladeren
  4. Tekst “Deze versie zal het originele document vervangen."
  5. De knop Terug
  6. Help-koppeling
  7. De knop Sluiten of Esc-toets

Alle problemen

De knop Alle problemen is beschikbaar als er meerdere problemen in een document zijn. Als deze optie is geselecteerd, wordt er een lijst met problemen weergegeven met de volgende soorten informatie:

 1. Beschrijving van probleem
 2. De score wordt verhoogd met maximaal [##]%

  Bijvoorbeeld 20%

 3. De knop Oplossen of het bericht Richtlijnen komen binnenkort
  1. De focus wordt teruggebracht naar de kop Toegankelijkheidsscore
  2. De knoppen Wat dit betekent en Hoe kan ik [probleem oplossen] worden weergegeven
  3. Alle problemen worden weergegeven zoals eerder onder de samengevouwen knop Alle problemen weergeven

Dialoogvenster Feedback voor cursusleiders sluiten

Als de knop Sluiten is geselecteerd, wordt de focus teruggebracht naar de pagina cursusinhoud. Je kunt ook de Esc-toets gebruiken. EINDE Dialoogvenster sluiten