Alternatieve formaten

Alternatieve formaten zijn handig voor iedereen

Tegenwoordig zijn veel klaslokalen, zowel fysiek als digitaal, geïntegreerd en hebben de studenten verschillende behoeften. Door alternatieve formaten aan te bieden, neemt de kans toe dat iedereen op de gewenste of noodzakelijke manier toegang kan krijgen tot de benodigde informatie.

Alternatieve formaten zorgen ervoor dat alle studenten aan dezelfde leerdoelstellingen kunnen voldoen, met behulp van materiaal dat ontwikkeld is met het oog op de behoeften van de individuele student. Zo genereert Blackboard Ally bijvoorbeeld audiobestanden en elektronische braille voor studenten met een visuele beperking.

Alternatieve formaten zijn niet alleen handig voor specifieke groepen studenten. Alternatieve formaten zijn handig voor iedereen. Misschien hebben je studenten last van hun ogen of geven ze de voorkeur aan auditief leren. In dat geval kunnen ze naar een audioversie luisteren van het bestand dat je hebt geüpload. Ook is er een HTML- of ePub-formaat beschikbaar om gemakkelijker te kunnen lezen op een mobiel apparaat.

Meer informatie over de alternatieve formaten en de voordelen ervan

Cursusleiders hoeven niets te doen. De alternatieve formaten worden automatisch gemaakt door Ally.

Cursusleiders in Blackboard Learn met de originele cursusweergave moeten Inhoud Bouwen en Bestanden selecteren om er zeker van te zijn dat studenten de alternatieve indelingsopties kunnen gebruiken in de Blackboard-app. Alternatieve indelingen voor inhoud die is gemaakt door Inhoud bouwen en Item worden niet ondersteund in de app. Er wordt een toekomstige update gepland waarmee de toegang tot alternatieve indelingen wordt uitgebreid naar andere gebieden van de Blackboard-app.


Alternatieve formaten van Ally zoeken in het LMS

Beschikbare alternatieve formaten bekijken

Nadat er bestanden zijn toegevoegd aan een cursus, worden er door Ally alternatieve formaten van het bestand gemaakt op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve formaten, is Ally niet ingeschakeld voor de cursus of is het bestand geen ondersteund inhoudstype.

Zoek een bestand in de cursus en selecteer het pictogram Alternatieve formaten downloaden ernaast. Kies de versie die jij het prettigst vindt. 

Er zijn alternatieve formaten beschikbaar op plaatsen waar zich een bestand in de cursus bevindt.


Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Ally biedt alternatieve formaten voor deze bestandstypen:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden

Deze alternatieve formaten kunnen worden gegenereerd:

 • OCR-versie (voor gescande documenten)
 • PDF-versies met tags (momenteel voor Word-, PowerPoint- en OpenOffice-/LibreOffice-bestanden)
 • Mobielvriendelijke HTML
 • Audio
 • ePub
 • Elektronische braille
 • BeeLine Reader
 • Vertaalde versie
  • Vertaalde versie is standaard uitgeschakeld. Beheerders kunnen een supportticket indienen om deze functie in te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten


Alternatieve formaten uitschakelen

Je kunt alternatieve formaten indien gewenst uitschakelen voor individuele inhoudsitems. Het is mogelijk om ze later weer in te schakelen. 

Op deze manier schakel je de alternatieve formaten alleen uit voor het geselecteerde bestand. Je moet deze stappen volgen voor elk bestand dat je wilt uitschakelen. Als je alternatieve formaten wilt uitschakelen voor je hele cursus, kan de schoolbeheerder Ally uitschakelen voor de gehele cursus.

 1. Zoek een bestand dat is gekoppeld aan je cursus.
 2. Selecteer het menu naast het bestand en selecteer Alternatieve formaten.
 3. Selecteer het menu naast de kop Alternatieve formaten downloaden.
 4. Selecteer Alternatieve formaten uitschakelen voor dit bestand.
 5. Selecteer Sluiten.

Als studenten proberen alternatieve formaten te downloaden wanneer dit is uitgeschakeld, wordt er een bericht weergegeven dat de alternatieve formaten voor dat inhoudsitem niet beschikbaar zijn.


Uitgeschakelde alternatieve formaten inschakelen

Je kunt alternatieve formaten inschakelen als deze uitgeschakeld zijn. 

Op deze manier schakel je de alternatieve formaten alleen in voor het geselecteerde bestand. Je moet deze stappen volgen voor elk bestand dat je wilt inschakelen.

 1. Zoek een bestand dat is gekoppeld aan je cursus.
 2. Selecteer het menu naast het bestand en selecteer Alternatieve formaten.
 3. Selecteer Inschakelen voor dit bestand.
 4. Selecteer Sluiten.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen van cursusleiders over alternatieve formaten

Wat moet de cursusleider doen om alternatieve formaten te genereren voor een inhoudsitem?

Niets. Ally past automatisch de checklist voor toegankelijkheid toe op bestaande of nieuwe inhoud, en maakt de alternatieve formaten beschikbaar aan zowel de student als de cursusleider.

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

Nee, er is geen limiet voor de bestandsgrootte. Het kan voorkomen dat het algoritme er niet in slaagt om alternatieve formaten te genereren voor bepaalde grote bestanden, maar er wordt geen maximale bestandsgrootte afgedwongen door Ally.

Hoe gaat Ally om met inhoud die met een wachtwoord is beveiligd?

Ally detecteert inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, wijst een toegankelijkheidsscore van 0% toe en geeft via feedback voor de cursusleider advies om het wachtwoord te verwijderen. Ally genereert geen alternatieve formaten voor inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, aangezien er geen toegang mogelijk is tot de oorspronkelijke inhoud.

Kan ik alternatieve formaten uitschakelen?

Ja. Je kunt alternatieve formaten indien gewenst uitschakelen voor individuele inhoudsitems. Het is mogelijk om ze later weer in te schakelen.

Video: Alternatieve formaten in Instructure Canvas