Koploper zijn op het gebied van toegankelijkheid
met Debra Padden en Christopher Soran, Tacoma Community College

Gebruik op een hogeschool: Toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

Tacoma Community College (TCC), die gevestigd is bij de Puget Sound in de staat Washington, heeft jaarlijks meer dan 11.000 studenten. We bieden een ruime keuze aan hogeschoolopleidingen, bijscholingsmogelijkheden en meer dan 30 technische en beroepsopleidingen. In overeenstemming met de strategische visie van TCC voor een evenwichtigere, toegankelijke leeromgeving vormt toegankelijke, betaalbare digitale inhoud een prioriteit voor ons eLearning Office. Via onze Helpdesk, instructieontwerper en Open Educational Resources-coördinator (OER) en ons multimediateam willen we studenten en docenten innovatieve onderwijstools en hoogwaardige ondersteuning bieden.

Doelen voor Ally: Meer mogelijkheden voor gebruik van inhoud

Voordat Ally er was, bestond ons eLearning-aanbod uit meerdere digitale tools waarmee studenten de keus en flexibiliteit hadden om te kiezen hoe ze de cursusinhoud gebruikten. Zo konden ze bijvoorbeeld naar tekst luisteren. We ontdekten dat niet alleen studenten die hadden aangegeven een beperking te hebben van deze tools profiteerden. Ook veel studenten die de Engelse taal leren en heen en weer reizen van huis naar de campus. Toch hadden we het idee dat er hier en daar iets ontbrak in de functionaliteit van onze toolset, waardoor het potentiële effect op de toegankelijkheid en het succes van studenten werd beperkt. In Ally zagen we een product dat een verbetering kan betekenen voor de toegang van studenten tot een breder aanbod aan alternatieve formaten, die rechtstreeks vanuit cursusbestanden of -modules kunnen worden gedownload. Tegelijkertijd zouden we met deze tool het bewustzijn van docenten verhogen met betrekking tot de waarde van inhoud die toegankelijk is voor alle studenten.

In Ally zagen we een product dat een verbetering kan betekenen voor de toegang van studenten tot een breder aanbod aan alternatieve formaten, die direct beschikbaar zijn vanuit cursusbestanden. Tegelijkertijd zouden we met deze tool het bewustzijn van docenten verhogen met betrekking tot de waarde van inhoud die toegankelijk is voor alle studenten.

Toen we informatie inwonnen over Ally, ontdekten we dat het Washington State Board (SBCTC) als onderdeel van het 2016 Accessible Technology Policy Ally mogelijk ook in gebruik wilde nemen voor de 34 community- en technische hogescholen in de gehele staat. Aangezien toegankelijkheid een steeds grotere prioriteit werd, werd Ally voor ons een tool om het belang van toegankelijke, open inhoud het onderwerp van gesprek te maken voor docenten. Daarnaast vormde het een aanleiding voor ons eLearning-kantoor om strategische stappen te ondernemen om de faculteit te helpen cursussen toegankelijker te maken.

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Implementatiestrategie: Een spelelement aan toegankelijkheid toevoegen

Om ons beoordelingsproces voor cursussen te organiseren en docenten te helpen toegankelijkheidsverbeteringen bij te houden, hebben we een toegankelijkheidscontrolelijst opgesteld. In de lijst is de opmaak van HTML-inhoud opgenomen, evenals de opmaak van de syllabus, het toevoegen van ondertitels aan video-inhoud en het controleren van de toegankelijkheid van cursusbestanden en documenten met Ally. We wilden docenten helpen met hun inhoud en daarom hebben we Ally gebruikt om onze eLearning-medewerkers te leren hoe ze problemen kunnen oplossen, aangezien sommigen van hen weinig ervaring hadden met het maken van toegankelijke documenten. Voorafgaand aan onze campusbrede ingebruikname van Ally hebben we aankondigingen op de voorpagina van onze Canvas-omgeving geplaatst, grote hoeveelheden e-mails verzonden en Ally geïntroduceerd tijdens workshops.

Bovendien wilden we onze docenten stimuleren om actief deel te nemen en ons toegankelijkheidsinitiatief leuker te maken. Daarom hebben we er een spelelement aan toegevoegd.

Bovendien wilden we onze docenten stimuleren om actief deel te nemen en ons toegankelijkheidsinitiatief leuker te maken. Daarom hebben we er een spelelement aan toegevoegd. We hebben puntwaarden toegewezen aan elk onderdeel van de controlelijst. Zo werd een toegankelijke syllabus 25 punten waard en zou een docent 25 punten krijgen voor het ondertitelen van alle video's in de cursus of 100 punten voor een cursus die volledig toegankelijk was. [Zie 'Structuur spelelement' voor een volledige lijst] We hebben prijzen uitgereikt aan docenten die een bepaald aantal punten behaalden en hebben zelfs een scorebord gemaakt waarop het totale aantal punten van docenten te zien was om er een vriendschappelijke competitie van te maken.

Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning
Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning

Evaluatie en bevindingen: Gemotiveerde docenten zorgen voor verbetering

Dankzij een serieuze gezamenlijke inspanning van de gehele campus zien we in ons instellingsrapport een globale toegankelijkheidsscore die dankzij Ally in slechts één maand met maar liefst 31 punten is toegenomen.

Toen we Ally op de campus in gebruik namen, reageerden docenten positief op de indicatoren, waarmee ze voor het eerst een gedetailleerde weergave van de toegankelijkheid van hun bestanden konden zien. De indicatoren stimuleerden docenten om ons kantoor om hulp te vragen bij problemen die ze niet zelf konden oplossen. We konden die aanvragen afhandelen dankzij de trainingen die onze medewerkers hebben gevolgd en de tijd die de feedback en rapportage van Ally ons besparen. Daarnaast merkten we dat docenten het scorebord en de prijzen vermakelijk vonden en als stimulans ervoeren. Dankzij Ally konden we controleren of docenten geen rode of oranje indicatoren meer naast hun actieve cursusbestanden hadden staan.

Ally is in korte tijd een integraal onderdeel geworden van de manier waarop docenten hun cursussen ontwerpen en de ondersteuning die ons eLearning-kantoor hen biedt wanneer ze hulp nodig hebben. Door toegankelijkheid onderwerp van gesprek te maken tussen onze eLearning-teams en docenten, konden we Ally zelfs gebruiken ter ondersteuning van ons OER-initiatief, door docenten te motiveren hun ontoegankelijke inhoud met copyrightbescherming te vervangen door toegankelijke OER-inhoud en deze te koppelen met toegankelijke bibliotheekdatabasebronnen. Dankzij een serieuze gezamenlijke inspanning van de gehele campus zien we in ons instellingsrapport een globale toegankelijkheidsscore die dankzij Ally in slechts één maand met maar liefst 31 punten is toegenomen.

Wijsheden: Aandacht voor het effect op studenten en de activiteit leuk maken

Wettelijke vereisten en staatsbeleid kunnen campussen ertoe bewegen actie te ondernemen, maar de weg naar succes hoeft niet beangstigend of onzeker te zijn voor docenten. Als we ons richten op de talloze manieren waarop alle studenten kunnen profiteren van toegankelijke inhoud, bijvoorbeeld als we cursussen mobielvriendelijker maken voor studenten die mogelijk niet altijd een computer tot hun beschikking hebben, helpt dat docenten mogelijk om de waarde van toegankelijke inhoud voor het succes van studenten te herkennen. Dit kan hen inspireren om een proactievere houding aan te nemen ten opzichte van het doorvoeren van verbeteringen. Door een tool als Ally te combineren met de juiste ondersteuningsstructuren en het proces tegelijkertijd ook leuk te maken, kunnen we docenten motiveren en in staat stellen om toegankelijke ontwerpen als prioriteit te gaan zien.