Jalkaa toisen eteen
– Nikki Stubbs ja Pam Warren, Technical College System of Georgia

Oppilaitoksen tiedot: työvoiman tarpeisiin vastaaminen

22 oppilaitoksesta ja 85 toimipisteestä koostuva Technical College System of Georgia (TCSG) on varsinainen työvoimakehityksen ja uraetenemisen dynamo: 98 prosenttia sen 27 000 viime vuonna valmistuneesta löysi työpaikan tai sai jatko-opintopaikan Tavoitteemme on tarjota opiskelijoille edullista ja laadukasta opetusta sekä koulutusta. HOPE Career Grant -apurahajärjestelmämme maksaa lukukausimaksut ehdot täyttäville opiskelijoille, jotka rekisteröityvät opiskelijaksi johonkin Georgian osavaltion strategiseen opinto-ohjelmaan. Opetussuunnitelmamme ja standardimme ovat liike-elämän ja teollisuuden vaatimusten mukaisia. Kumppanuutemme Georgian osavaltion korkeakoulujen kanssa taas mahdollistavat saumattomat siirtymiset opiskelijoille, jotka haluavat jatkaa opintojaan.

Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia
Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia

Ally-tavoitteet: Suuntaa hakemassa

Georgia Virtual Technical Connection (GVTC) -tiimimme tekee yhteistyötä kaikkien 22 oppilaitoksen kanssa ja auttaa niitä parantamaan verkkotarjontaansa sekä digitaalisten työkalujen käyttöä. Kun oppilaitokset olivat ensin yrittäneet parantaa sivustojensa helppokäyttöisyyttä, aloitimme niiden tukemisen, jotta ne saattoivat korjata kurssisisältöjensä helppokäyttöisyysongelmia. Keskityimme viiteen pääosa-alueeseen: kuvat, tyylit, sisällön järjestäminen, linkit ja värit. Kuten odotimmekin, opettajien auttaminen helppokäyttöisyysongelmien korjaamisessa ei hoitunut vain sillä, että lähetimme heille tarkistuslistan ja pyysimme heitä tutustumaan WCAG-standardeihin. Tällä tavalla saimme kuitenkin keskustelun aloitettua.

Uskoimme, että Ally auttaa opettajia ja tarjoaa heille tietoja, joiden avulla he voivat ryhtyä korjaamaan sisältöään iteratiivisesti yksi sisältökohde kerrallaan.

Vain muutama kuukausi hankkeemme aloittamisen jälkeen US Access Board julkaisi 508-asetuksen uuden version, joka edellytti kampuksia täyttämään digitaalisen helppokäyttöisyyden vaatimukset vuoden loppuun mennessä. Tämä tietysti aiheutti paniikkia opettajien keskuudessa, sillä tällaisen mandaatin edessä he olivat ehkä harkinneet kurssiympäristönsä muodon vaihtamista. Tarvitsimme työkaluja, joilla kykenemme vastaamaan haasteisiin strategisesti sekä tukemaan opettajia paremmin. Tämän johdosta löysimme Allyn.

Käyttöönottostrategia: ole parempi tänään

GVTC-tiimimme kehitti johdonmukaisen viestintästrategian ja tehokkaita koulutusaineistoja, joiden avulla pyrimme valmistelemaan oppilaitokset Allyn käyttöönottoon. Jokaiseen oppilaitokseen nimettiin yhteyshenkilö, joka sitten koulutettiin siten, että hän voi viestiä opettajille Allyn ilmaisimien merkityksestä sekä korostaa sitä, että opettajien ei tarvitse korjata kaikkea kerralla tai aloittaa sisällön poistamista kursseiltaan.

Halusimme ilmaista selkeästi, että tavoitteena ei ole olla täydellinen kaiken päättyessä, vaan tavoitteena on olla parempi tänään.

Loimme moduuleja ja kurssimateriaaleja, joilla käsitellään helppokäyttöisyyttä ja Universal Design for Learning -periaatteita. Keskityimme siihen, millä tavalla helppokäyttöinen sisältö voi auttaa kaikkia opiskelijoita oppimisessa ja parempien tulosten saavuttamisessa. Hyödynsimme olemassa olevia Blackboard-aineistoja, joiden avulla loimme koulutussisältöä sekä kasvatimme näkyvyyttämme opetushenkilöstön kokouksissa ja tapaamisissa. Halusimme kumota opetushenkilöstön harhaluulon, jonka mukaan helppokäyttöinen sisältö on tylsää sisältöä. Siksi otimmekin käyttöön Thomas Tobinin plus yksi -periaatteen, joka kannustaa opettajia tarjoamaan opiskelijoille vaihtoehdon sisällölle, jossa saattaa olla helppokäyttöisyysongelmia.

Arviointi ja tulokset: menestysmallit

Otimme Allyn käyttöön kaikissa 22 oppilaitoksessa samana päivänä – ja tulokset olivat valaisevia. Vaikka edessä olikin valtava määrä sisällön korjaustyötä, Ally tarjosi meille perustavanlaatuisia tietoja ohjaajien kurssien helppokäyttöisyyteen liittyen. Tämä teki prosessista vähemmän pelottavan ja paremmin ohjattavan. Vaikka muutamat opettajat vastustivatkin aluksi helppokäyttöisyysasioita, onneksi käytössämme oli työkalu, joka teki prosessista läpinäkyvän. Jokainen oppilaitos oli vastuussa omasta Ally-käyttöönottostrategiastaan, minkä ansiosta kykenimme analysoimaan järjestelmän näkökulmasta sitä, mikä tuotti parhaat tulokset. Institutionaalisten raporttien mukaan kaikkien 22 oppilaitoksen helppokäyttöisyysarvot paranivat – kahdessa oppilaitoksessa ne paranivat jopa 36 prosenttia yhden lukukauden aikana! Erään oppilaitoksen etäopetustoimisto lähetti viikoittain ohjaajille vinkkejä, joissa keskityttiin yhteen tiettyyn ongelmaan sivun mittaisen minioppaan muodossa.

"Olen huomannut, että kun vaihdan ajattelumallikseni kaikille inklusiivisen oppimisympäristön, on opetusmateriaalien luominen paljon helpompaa kuin vanhalla tavalla." – Opettaja

Eräs toinen oppilaitos saavutti oman sisäisen 90 prosentin helppokäyttöisyysarvon tavoitteensa kaikilla kursseilla ja priorisoi sisällön korjaamisen tukea siten, että ensimmäisenä vuorossa olivat kurssit, joilla oli opiskelijoita, joilla on erityistarpeita. Oppilaitos toteutti myös pakollisen käytettävyyskoulutuskurssin kouluttajille ja käytti ensisijainen kurssi -mallia osoittamaan, että kurssi oli savuttanut 90 %:n käytettävyyden.

Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.
Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoja: yksi asia kerrallaan

Jos edessä on valtava vuori sisältöä, jossa on helppokäyttöisyysongelmia, ja yrität korjata kaiken kerralla, saat aikaan paljon vastarintaa ja turhautumista. Suunnittele sen sijaan vahvuuksiesi mukainen malli ja hyödynnä käytettävissä olevia resursseja, esimerkiksi Allyn viestintä- ja käyttöönotto-ohjelmistoa. Kun seurasimme 22:n Ally-käyttöönoton aikana muotoutuneita parhaita käytäntöjä, huomasimme, että oppilaitokset voivat parantaa helppokäyttöisyysarvojaan huomattavasti, kun he omaksuvat ongelmien korjaamiseen kärsivällisen ja iteratiivisen lähestymistavan. Helpottaaksemme oppilaitosten työtä olemme uudistamassa tapoja, joilla seuraamme edistymistä ja Allyn käyttöä. Näin voimme reagoida paremmin opettajien tarpeisiin, kun he ottavat seuraavia askeleitaan inklusiivisen opetuksen matkalla.