Om filer og multimedier

Du kan legge til filer, bilder, lyd og video når du oppretter innhold i emnet ditt. I diskusjoner kan du for eksempel bla gjennom for å finne medieklipp på datamaskinen eller i emnets filrepositorium: Emnefiler eller Mitt innhold.

Mer om Emnefiler

Mer om Mitt innhold

Basert på innholdstypen kan du bruke funksjonene i redigeringsprogrammet for å legge til innhold i teksten. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan når som helst endre rekkefølgen og utseendet på det.

I noen tilfeller kan du søke etter filer i en egen vedleggsdel. Det kan også hende du kan dra og slippe filer fra datamaskinen din i Vedlegg-området. Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis nettleseren ikke tillater at du sender inn filene etter at du har lastet opp en mappe, velger du Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne dem. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

De støttede formatene for å bygge inn bilder er PNG, GIF, JPG, SVG, BMP og ICO. For lyd er det mp3 og WAV, og for video er det MP4 og MOV.

Du kan også legge til sosiale medier fra andre nettsteder i innholdet ditt. Slike sosiale medieelementer som vises i emner, kalles «nettfletting». Med nettfletting kombineres elementer fra to eller flere kilder. Når du for eksempel viser en YouTube™-video som en del av emneinnhold regnes dette som nettfletting.

Mer om nettfletting

Du kan også bruke Bygg innhold-menyen for å bygge inn multimedier som egne elementer på innholdslisten.

Legg til filer i innholdet ditt

Alle steder hvor du kan legge ved filer i emnet ditt, kan du bla gjennom for å finne filer på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold.

Når du bruker Legg til innhold-funksjonen i redigeringsprogrammet, kan du bestemme nøyaktig hvor fillenken skal vises i innholdet ditt. Når du bruker Vedlegg-delen, vises filen du lastet opp, rett etter tittelen på innholdselementet.

Mer om metoder for å legge til filer

Bla gjennom emne- og Bla gjennom Mitt innhold-vinduet inneholder faner og funksjoner, så du enkelt kan bla gjennom og søke etter filer.

A. Fanene Bla gjennom, Last opp og Avansert søk:

  • Se etter mapper du har tilgang til. Hvis du har emnefiler, har du bare tilgang til filene for emnet du er i. I Mitt Innhold kan det hende du har tilgang til filer for andre emner og filer som deles med hele institusjonen.
  • Last opp én fil, flere filer eller en zippet pakke.
  • Utfør et avansert søk. Du kan søke etter fil- og mappenavn, metadata, filinnhold, opprettelsesdato og så videre.

B. Vis liste og Vis miniatyrbilder: Se filer og mapper som en liste med filnavn eller som miniatyrikoner.

C. Søkebaner: Gå til andre mapper. Bruk Velg for å bruke gjeldende mappeplassering-ikonet for å opprette en lenke til mappen som vises sist i søkebanen i emnet ditt. Vær oppmerksom på at mappen vises i Velg elementer-området.

D. Søk i innhold: Utfør et enkelt søk etter fil- og mappenavn.

E. Merk av for filer og mapper du vil ta med i innholdselementet ditt. Du kan merke av for overskriften for å velge alle synlige elementer. Du må være forsiktig når du oppretter lenker til mapper, siden studentene som standard får lesetillatelse for alt innholdet i mappen. Med lesetillatelse kan studentene se alle filene og undermappene i den valgte mappen.

F. Valgte elementer.

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger > Avansert > Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger > Generelt > Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.

Last opp innhold fra Dropbox

Hvis institusjonen din har aktivert Dropbox Education-integrering, kan du og studentene knytte Dropbox-innholdet deres direkte i de fleste innholdsområder med innholdsredigeringsprogrammet Legg til innhold . Studentene kan også laste opp filer direkte fra Dropbox når de sender inn oppgaver.

Når du bruker Dropbox Education for første gang via Blackboard Learn, blir du bedt om å opprette en konto eller godkjenne kontoen du allerede bruker. Når du har logget på, kan du bla gjennom Dropbox og velge innhold.


Legg til bilder i redigeringsprogrammet

Du bestemmer hvor bildene vises i tilknytning til teksten din. Du kan plassere markøren der du vil plassere bildet, og deretter velge Legg til innhold-ikonet. I det nye vinduet kan du velge ett av de tilgjengelige fellesverktøyene eller tilleggsverktøyene i henhold til innholdstypen du oppretter, og deretter blar du for å finne bildefilen.

Du kan endre størrelse på et bilde. Når bildet er opprettet, trykk på og dra i hjørnene eller kantene på bildene. Du kan også redigere bilder med høyreklikk-menyen, endre størrelsen manuelt i piksler og legge til en tittel som vises når en bruker peker på det.

Kopiering og innliming av -lenker fra URL til bilder, PDF-filer eller andre filer i Mitt innhold fungerer ikke som det skal. Disse nettadressene er midlertidige og brytes senere.

Du kan legge til vanlige bildetyper, for eksempel GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG og TIF.


Legg til bilder i Opprett innhold-menyen

Du kan bygge inn bilder, så de vises som egne innholdselementer i innholdslisten.

Gå til et innholdsområde, en læremodul, en leksjonsplan eller en mappe, og velg Bygg innhold for å åpne menyen. Velg deretter Bilde. Skriv inn et navn, en beskrivelse (valgfritt) og en alternativ tekst. Velg egnede alternativer for dimensjoner, tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når bilder vises – ikke tilgjengeligheten.

Alle innsatte filer, lenkebilder eller andre medier settes inn i en «ny linje» for å forhindre at innsatte elementer kolliderer. Linjeskift opprettes når et bilde settes inn i en eksisterende tekstlinje. Slett linjebruddene for å få teksten til å flyte rundt bildet.

Bla gjennom for å finne en bildefil på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold. Hvis Legg til innhold-funksjonen er tilgjengelig, kan du også se etter bilder fra Flickr. Du kan se en forhåndsvisning av bildet før du sender det inn.

Når du har sendt det, vises tittelen og bildet i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet. Åpne menyen for bildet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor elementet vises i listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Legg til lyd- og mediefiler i redigeringsprogrammet

Når du oppretter innhold, kan du bestemme hvor medieklipp vises i tilknytning til teksten din. Velg Legg til innhold-ikonet for å bygge inn medieklipp i tekstområdet eller redigere medieelementer du har valgt. Du kan også bruke høyreklikkmenyen til å redigere noen egenskaper for eksisterende medieklipp du har valgt.

Blackboard Learn har støtte for de følgende mediefiltypene:

  • Lyd: AIFF, MP3, MIDI, MP, WAW og WMA
  • Video: ASF, AVI, MOV, MOOV, MPG, MPEG, QT, SWA, SWF og WMV

 

Medieinnstillinger

Med høyreklikkmenyen kan du redigere egenskapene for eksisterende medieklipp du har valgt.

I menyen kan du velge generelle innebygde eller avanserte egenskaper. De generelle egenskapene du kan endre, er kilden, og dimensjonene til videoen (bredde og høyde) målt i piksler. Hvis den ikke er angitt, vil den faktiske størrelsen bli brukt. Hvis du velger hengelåsikonet for Lås størrelser og legger til mål, endres filstørrelsen uten horisontal eller vertikal forvrengning.

Alternativet Innebygd egenskaper gir deg et tekstområde hvor du kan skrive eller endre innebygd HTML-kode for videoen som skal vises. Denne funksjonen er bare ment for erfarne webutviklere.

De avanserte egenskapene inkluderer alternative kilde- eller bildenettadresser.


Bildeinnstillinger

De følgende bildeinnstillingene er ikke lenger tilgjengelige i innholdsredigeringsprogrammet. For at du skal vise disse innstillingene, må du legge til bildefilen fra datamaskinen din, for eksempel ved å bruke Vedlegg-avsnittet. Når filen du valgte er lastet opp og synlig, velger du Vis mediafil i -sidealternativet fra Filhandling-menyen.

Du kan legge til alternativ tekst som beskriver bildene, for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av. Du kan også legge til titler som vises når brukere holder musepekeren over bilder.

Du kan ikke kontrollere bildeplassering og -utseende. Piksler brukes for dimensjoner, rom og rammebredden. Du kan også legge til en målnettadresse for at bildet skal fungere som en lenke og bestemme om målsiden skal åpnes i et nytt vindu.


Legg til et tilbakemeldingsopptak

Du kan legge inn lyd-/videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


Legg til lyd og video i Bygg innhold-menyen

Du kan bygge inn lyd- og videoelementer, så de ser ut som egne innholdselementer i innholdslisten.

Velg Opprett innhold i et innholdsområde eller i en læringsmodul, leksjonsplan eller mappe for å tilgang til menyen, og velg Lyd eller Video. Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse, og velg de riktige alternativene for dimensjoner, tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når innholdet vises – ikke tilgjengeligheten.

Bla gjennom for å finne en lyd- eller videofil på datamaskinen eller i emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold. Hvis Legg til innhold-funksjonen er tilgjengelig, kan du også se etter en YouTube-video. Du kan forhåndsvise medieklippet før du sender det.

Vi anbefaler at du tar med en transkripsjon, så studenter som ikke kan høre, kan få den samme informasjonen. Bla gjennom datamaskinen for å legge ved din egen transkriptfil. Hvis videofilen er i MPEG-format, kan du bruke Ta med transkript-feltet for å legge ved en SAMI-transkriptfil.

Når du har sendt filene, vises tittelen, transkriptet og medieklippet i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet. Åpne menyen for elementet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor i listen medieklippet skal vises med dra-og-slipp-funksjonen eller omorganiseringsverktøyet – som du kan bruke med tastaturet.

Hvis en videofiltype ikke støttes og ikke vises som innebygd, kan studentene laste den ned for å se den.


Ally i Learn – undervisere

Se og forbedre filers tilgjengelighet

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig innhold, kan enkeltstudentene velge de formatene som passer dem selv best. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan du bruke dette verktøyet som et hjelpemiddel for å sikre at emneinnholdet ditt er tilgjengelig for alle studenter.

Ally skanner emneinnholdet ditt automatisk og utfører en rekke trinn for å gjøre det mer tilgjengelig.

Kom i gang med Ally

  1. Gå til emnet ditt, og finn frem til en fil du vil forbedre.
  2. Ved siden av filnavnet ser du et ikon som raskt viser filens tilgjengelighetsresultat. Hold markøren over ikonet for å se resultatet. Ikonene for filers tilgjengelighet finnes alltid ved siden av filene, men nøyaktig hvor de er, varierer i de ulike emneområdene. I Blackboard Learn pleier tilgjengelighetsikonet å være til venstre for filen.
  3. Du kan velge resultatikonet for å finne ut hvordan du kan gjøre filen mer tilgjengelig.
  4. Ally åpnes, og du ser hva du kan gjøre for å redigere filen for å gjøre den mer tilgjengelig og optimalisere den for alternative formater.

Slik formaterer du tilgjengeligheten for emneinnhold

Studentene ser ikke filens tilgjengelighetsresultat. Men de kan velge blant de alternative formatene Ally generer for filen. Du kan hjelpe Ally med å lage bedre alternative formater ved å følge de anbefale fremgangsmåtene for oppretting av tilgjengelige filer.

Se alternative filformater

Når du legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk punktskrift- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke filen en innholdstype som støttes.

Finn en fil i emnet ditt. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

student view of Download alternative formats modal

Mer om alternative formater for emneinnhold