Legg til et pensum

Du kan laste opp en eksisterende pensumfil, så kan studentene velge lenken for å åpne den. Du kan også bruke emneplanbyggeren. Pensumet blir vist som et eget element på innholdslisten. Institusjonen din kontrollerer om dette verktøyet er tilgjengelig.

Bruk pensumbyggeren

Du kan bruke emneplanbyggeren til å opprette et pensum i modulformat. Du kan også spesifisere designet og legge til leksjonsinformasjon.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, så du har tilgang til alle alternativene for undervisere.

Velg Bygg innhold i et innholdsområde eller en mappe for å gå til menyen, og velg deretter Emneplan. Skriv inn et navn og velg Opprett ny emneplanLegg til emneplan-siden. Når du har sendt inn dette, vises Emneplanbygger-siden.

Standard tekstbokser for hoveddelen

Emneplanbygger-siden vises det tre deler som standard: Beskrivelse, Læreformål og Obligatorisk materiale. Du kan endre overskriftene på delene. Skriv en veiledning eller beskrivelse i hver boks. Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.

Design, leksjoner og alternativer

Velg en stil og farge for pensumet ditt i Utforming av emneplan-delen.

Velg Opprett angitt antall leksjonsskall-alternativet og skriv inn et tall i Bygg emneplan-delen. Du oppgir leksjonsinformasjon i et senere trinn. Du kan eventuelt velge Ikke opprett leksjonsskall-alternativet.

Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når pensumer vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt inn dette, kan du se pensumet ditt og oppgi detaljer for leksjonene. Du kan endre pensuminnholdet når som helst. Åpne menyen for pensumet, og velg Rediger.

Legg til leksjonsinformasjon

Åpne pensumet du har opprettet. Åpne menyen for en leksjon, og velg Rediger. Skriv inn et navn og en beskrivelse på Rediger leksjon-siden. Hvis du vil, kan du også velge dato og tidspunkt for når leksjonen skal vises i pensumet. Velg Send og deretter OK for å se pensumet.

Du kan fjerne en leksjon ved å merke av for den og deretter velge Slett Leksjon over pensuminformasjonen. Du kan også legge til flere leksjoner.


Last opp en pensumfil

Hvis du ikke vil bruke modulpensumet som tar opp plass på innholdslisten, kan du laste opp en eksisterende pensumfil.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, så du har tilgang til alle alternativene for undervisere.

Velg Bygg innhold i et innholdsområde eller en mappe for å gå til menyen, og velg deretter Emneplan. Skriv inn et navn, og velg Legg til emneplanBruk eksisterende fil-siden.

Se etter en fil fra datamaskinen din eller emnets filrepositorium. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan legge ved mer enn én fil. Du kan også endre lenketittelen, for å gi den et navn det er lett for studentene å kjenne igjen.

Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å skrive en beskrivelse, legge til bilder og formatere teksten. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når pensumer vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt inn dette, kan du se pensumet ditt på innholdslisten.

Du kan endre pensuminnholdet når som helst. Åpne menyen for pensumet, og velg Rediger. Du kan endre hvor pensumet vises i listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.