Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Legg til innholdspakker for å bruke innholdsavspilleren

En type nettbasert læringsinnhold du kan bruke i emnene dine, kalles «SCO» (Shareable Content Object). Slike SCO-er samles i en komprimert og zippet fil som kalles en innholdspakke. Den zippede filen kan pakkes ut og spilles av med en innholdsavspiller. Du får vanligvis enkeltkomponenter eller hele pakker fra skolen, utgivere, kommersielle selskaper eller andre kilder.

Institusjonen din kontrollerer om SCORM-motoren er aktivert eller ikke. Hvis SCORM Engine B2 er aktivert av institusjonen din, blir den angitt som standard innholdsavspiller for alle nyopplastede innholdspakker samt for alle eksisterende innholdspakker som lastes opp på nytt. Du kan sjekke hvilke avspillere som brukes i innholdsområder, ved å gå til Kontrollpanel, åpne Tilpasning-delen og velge Verktøytilgjengelighet.

Open Standards Content Player, som er en Java-basert SCORM-spiller, ble avviklet i april 2015. Building Block-en leveres fortsatt sammen med Blackboard Learn for å sikre at eldre innhold kan spilles, men dette er ikke anbefalt. Det er viktig at administratorer og undervisere fullfører overføring, laste opp filer på nytt, og testing av eksisterende innhold for å bruke SCORM-motoren istedenfor.

SCORM-innhold

SCORM-motoren har støtte for innhold som følger SCORM 1.2-standarden, SCORM 2004-standarden og AICC samt avspilling av Tin Can API-pakker. Blackboard Learn inneholder for øyeblikket ikke Tin Can Learning Record Store (LRS), men grunnleggende data kan sees i vurderingssenteret i Learn.

Du trenger ikke å vite innholdstypen på forhånd, siden «Legg til innhold»-alternativet bruker den samme prosessen for alle støttede innholdstyper. Hvis du for eksempel laster opp en IMS-innholdspakke, ser du følgende melding i Legg til innhold-prosessen: Det ble funnet enkelte problemer med dette emnet som kan ha innvirkning på om det kan spilles av eller ikke. Du ser også en undermelding om at pakken ikke er i SCORM-formatet, og den vil anta det er en IMS-innholdspakke.

Mer om SCORM-innhold

Mer om Tin Can API-innhold


Legg til innholdspakker

 1. Gå til et innholdsområde eller en mappe.
 2. Hold markøren over Bygg innhold, og velg Innholdspakke (SCORM).
 3. Legg ved en fil som overholder de påkrevde standardene, på Legg til innholdspakke-siden. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Du kan også laste opp en fil fra lagringsrepositoriet for emnet: Emnefiler eller Mitt innhold.

Når filen er lastet opp og kontrollert, vises det enda en Legg til innholdspakke-side. Her kan du angi detaljene for innholdspakken.

 1. Skriv inn en tittel i Scorm-informasjon-delen på den andre Legg til innhold-siden.
 2. Hvis du vil, kan du også skrive en beskrivelse.
 3. Velg alternativene for SCORM-tilgjengelighet. Med disse valgene kan du bestemme om innholdsavspilleren skal være tilgjengelig for studenter, kontrollere antallet forsøk og angi tilgjengeligheten til emneinnhold.
  1. Velg Ja for å gjøre SCORM tilgjengelig.
  2. For Antall forsøk kan du velge Tillat ett forsøk eller Tillat et ubegrenset antall forsøk – eller du kan skrive inn et tall for Antall forsøk som er tillatt.
  3. Velg Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Visningsbegrensninger påvirker bare når innholdspakker vises, ikke tilgjengeligheten
  4. Velg Ja for å spore antallet visninger.
 4. Velg Vurdering-alternativene.
  1. For SCORM-vurdering kan du velge Vurdering-SCORM og deretter velge Ingen vurdering eller skrive inn et tall for Vurdering: Mulige poeng basert på SCORM-poengsum, SCORM-fullføring eller SCORM-tilfredshet.
  2. For å vurdere SCO-er kan du velge Ja for Vurdering-SCOS og deretter velge elementene du vil vurdere.

Se detaljer om SCORM-forsøk

Når det er angitt at en SCORM-pakke skal vurderes, kan du se forsøksdetaljer knyttet til brukerens interaksjoner med innholdet. Detaljene kan omfatte den totale mengden tid brukeren har sett på innholdet, fullføringsstatusen, svar på eventuelle spørsmål i pakken samt om svarene er korrekte. Forsøksdataene kan være til hjelp når du skal velge en poengsum for Vurderingssenter-elementet. Ikke alle pakker sporer alle data. Hvis pakken ikke gir informasjon til Blackboard Learn, vil dataene vise som N/A.Hvis du har spørsmål om manglende data, kan du kontakte utvikleren av pakken for å finne ut hvilke data som er laget for å kunne spores.

Sånn ser du enkeltforsøk:

 1. Gå til Hele vurderingssenteret fra kontrollpanelet, og finn frem til kolonnen for emneinnholdselementet.
 2. Velg brukerforsøket.
 3. Velg VisRediger vurdering-siden. Nå ser du Forsøkdetaljer-siden.

Sånn kjører du en rapport for å se detaljer om alle forsøk:

 1. Utvid Vurdering-delen i kontrollpanelet, og velg SCORM-rapporter.
 2. Åpne menyen for et element på SCORM-rapporter-siden, og velg Kjør

Rediger de avanserte alternativene for SCORM-avspilleren

Du trenger vanligvis ikke å gå til eller endre de avanserte alternativene for SCORM-avspilleren, siden standardinnstillingene er konfigurert for å gi maksimal kompatibilitet og ytelse. Innholdspakken bør allerede ha ønsket navigasjon, flyt og funksjon, og med standardinnstillingene er det størst sannsynlighet for at pakken vises riktig og konsekvent. Navigational Controls og Launch Behavior er sannsynligvis nyttigst for lærere som har en grunnleggende forståelse av hvordan SCORM-innhold fungerer, mens Debugger Options og History Options kan være nyttige ved feilsøking. Hvis du mener du har behov for å endre dem, bør du først kontakte institusjonen for å få hjelp og veiledning med dette.

Du må redigere en eksisterende SCORM-innholdspakke for å få tilgang til de avanserte alternativene for SCORM-avspilleren.

 1. Gå til et innholdsområde eller en mappe der SCORM-innholdspakken allerede er lastet opp.
 2. Åpne menyen for SCORM-innholdspakken, og velg Rediger.
 3. For å se de vanligvis skjulte avanserte alternativene for SCORM-avspilleren, må du sette Rediger atferden til SCORM-avspilleren til Ja. De avanserte alternativene for SCORM-motoren vises i to eller tre kolonner. I kolonnen til venstre kan du velge en kategori for kontroller for avanserte alternativer, og i kolonnen til høyre ser du en liste over alternativer og innstillinger som er knyttet til kategorien du velger:
  • Navigasjonskontroller
  • Launch Behavior
  • Rudimentary Sequencing
  • Rudimentary Rollup
  • Compatibility Settings
  • Communication Settings
  • Debugger Options
  • History Options
  • Other Behavioral Options
 4. Velg Send. Hvis du ikke vil lagre noen av endringene du har gjort, velger du Avbryt.


Navigasjonskontrollere

Med Navigasjonskontrollere kan du legge til knapper, felt og annen navigasjonshjelp som studentene ser og kan bruke når de åpner emneinnholdet med SCORM-avspilleren.

Alternativ Funksjon
Vis navigasjonsfelt Avgjør om studentene ser et navigasjonsfelt i SCORM-spilleren. Navigasjonsfeltet må aktiveres før de følgende innstillingene trer i kraft:
 • Vis fullfør-knapp: Viser en Avslutt emnet-knapp i navigasjonsfeltet. Hvis studentene trykker på denne knappen, prøver systemet å lukke det nåværende innholdet og gå tilbake til hovedleksjonen – uavhengig av hvor mye som er gjort.
 • Show Close SCO Button: Viser en Lukk SCO-knapp i navigasjonsfeltet. Hvis studentene trykker på denne knappen, blir det aktive SCO-et lukket. Dette alternativet burde være av, siden det er unyttig for de fleste studenter.
 • Aktiver Forrige/Neste: Legg til Forrige- og Neste-kontroller i navigasjonsfeltet, sånn at studenten kan gå fremover og bakover i innholdet.
 • Vis fremdriftsfelt: Viser et fremdriftsfelt for innholdet, slik at studentene kan se hvor langt de har kommet.
  • Use Measure For Progress Bar: Hvis denne innstillingen er angitt, bruker spilleren Progress Measure Rollup-verdiene til å beregne fremdrift. Hvis den ikke angis, brukes fullføringsstatusen for det gjeldende innholdsobjektet. Denne innstillingen gjelder bare for innhold fra den fjerde utgaven av SCORM 2004 og nyere.
 • Vis hjelp: Vis studenter en Hjelp-knapp.
Vis tittellinje Avgjør hvorvidt SCORM-avspilleren viser et tittellinje til studenter. Vis navigasjonsfelt-alternativet må være aktivert for at denne innstillingen skal tre i kraft.
Prevent Right Click Denne innstillingen hindrer studentene i å høyreklikke i SCORM-spillervinduene. Hvis studentene klikker på høyre museknapp, skjer det ingenting. Dette kan være nyttig for viktige vurderinger og når du ikke vil at studentene skal kunne se den interne strukturen eller det interne innholdet i avspilleren. Denne innstillingen påvirker bare SCORM-avspillervinduene, inkludert emnestrukturen og navigasjonsfeltet (hvis det vises). Den påvirker ikke noe annet innhold, andre nettleservinduer eller andre datamaskinfunksjoner.
Vis emnestruktur Denne innstillingen avgjør om emnestrukturen skal vises i SCORM-avspilleren. Hvis denne innstillingen er valgt, vises strukturen i et oversiktsformat til venstre for innholdet. Dette kan være nyttig for emner som inneholder flere innholdsobjekter. Dette alternativet må være aktivert for at noen av de følgende innstillingene skal tre i kraft:
 • Emnestruktur starter som åpen: Denne innstillingen avgjør om SCORM-spilleren skal starte med emnestrukturen skjult eller vist. Studenten kan uansett vise eller skjule strukturen når som helst, så lenge Vis emnestruktur- og Vis navigasjonsfelt-innstillingen er aktivert.
 • Aktiver valgnavigasjon: Denne innstillingen avgjør om studenten har tillatelse til å navigere i emnestrukturen i SCORM-avspilleren ved å velge lenker i oversikten. Hvis denne innstillingen ikke er aktivert, inneholder emnestrukturvisningen bare informasjon.
 • Course Structure Width: Denne innstillingen angir bredden på emnestrukturvinduet i piksler. Standardverdien – null (0) – angir at bredden bestemmes automatisk.
 • Strukturstatus-visning: Denne innstillingen definerer hvordan studentene ser ikoner som indikerer suksess- og fullføringsstatus.
  • Kun suksess: Bare statuser for emnesuksessen vises (bestått / ikke bestått).
  • Completion Only: Bare fullføringsstatuser vises (fullført/ufullstendig).
  • Separate: Både suksess- og fullføringsstatusen vises hver for seg.
  • Combined: Suksess og fullføring vises som en kombinert verdi.
  • Ingen: Studentene ser ingen status på SCO-nivå.
 • Ugyldig handling for menyelement: Denne innstillingen avgjør hvordan SCORM-avspilleren håndterer at det blir valgt ugyldige menyelementer.
  • Show and Enable Links: Ugyldige lenker som er menyelementer, er synlige, men når de velges, vises det en melding om at handlingen er ugyldig.
  • Skjul: Ugyldige lenker for menyelementer, vises ikke.
  • Vis kun deaktiverte lenker: Ugyldige lenker som er menyelementer, er synlige, men det skjer ingenting når de velges.

Startfunksjonalitet

Startfunksjonalitet-alternativene kontrollerer hvordan innholdet ser ut når det åpnes av studentene for første gang.

Alternativer
Alternativ Funksjon
SCO Launch Type Disse innstillingene avgjør hvordan hvert SCO åpnes. Dette er de mulige verdiene:
 • Rammesett: Åpne SCO-et integrert i en nettleserramme i stedet for i et nytt vindu.
 • New Window: Åpne SCO-et i et nytt nettleservindu.
 • Nytt vindu etter klikk: Åpne SCO-et i et nytt nettleservindu etter å kreve at studentene klikker på en lenke. Denne innstillingen kan være nyttig i forbindelse med blokkering av popup-vinduer i nettlesere, siden slike blokkeringer vanligvis blir overstyrt av å klikke på lenker.
 • New Window Without Browser Toolbar: Åpne SCO-et i et nytt vindu uten verktøyfelt.
 • Nytt vindu uten verktøylinje for nettleser etter klikk: Åpne SCO-et i et nytt nettleservindu uten verktøyfelt etter å kreve at studentene klikker på en lenke.
Kjøretype for avspiller Disse innstillingene avgjør hvordan SCORM-spilleren startes. Dette er de mulige verdiene:
 • Rammesett: Start SCORM-spilleren integrert i en nettleserramme i stedet for å åpne den i et nytt vindu.
 • New Window: Start spilleren i et nytt nettleservindu.
 • Nytt vindu etter klikk: Start spilleren i et nytt nettleservindu etter å kreve at studentene klikker på en lenke. Denne innstillingen kan være nyttig i forbindelse med blokkering av popup-vinduer, siden slike blokkeringer vanligvis blir overstyrt av å klikke på lenker.
 • New Window Without Browser Toolbar: Start spilleren i et nytt nettleservindu uten verktøylinje.
 • Nytt vindu uten verktøylinje for nettleser etter klikk: Start spilleren i et nytt nettleservindu uten verktøylinje etter å kreve at studentene klikker på en lenke.
Nye vindusalternativer Disse innstillingene bestemmer dimensjonene for innholdsspilleren når den åpnes i et nytt vindu. Disse innstillingene har ingen effekt med mindre du har valgt et alternativ for nye vinduer – for eksempel SCO Launch Type eller Player Launch Type.
 • User Value Defaults: Åpne det nye vinduet med standarddimensjonene for klientnettleseren.
 • Full Screen: Åpne det nye vinduet i fullskjermmodus. Hvis dette alternativet er valgt, må du gi studentene mulighet til å gå ut av innholdet, som en knapp eller lenke.
 • Angi nye vindusdimensjoner: Angi de spesifikke dimensjonene for nye vinduer.
  • Width for content: Bredden på nye vinduer i piksler.
  • Height for content: Høyden på nye vinduer i piksler.
 • OBLIGATORISK: Dimensjonene ovenfor er nødvendige for at emnet skal fungere ordentlig: Hvis denne innstillingen er valgt og klientens nettleser ikke støtter de spesifiserte dimensjonene, ser studentene en advarsel.
Forhindre endring av størrelse på vindu Denne innstillingen avgjør om studentene skal forhindres fra å endre størrelsen på vinduene i innholdsspilleren.

Rudimentær sekvensering

Med Rudimentary Sequencing-alternativet kan du kontrollere hva som skal skje videre – under både normale forhold og ved feil – når studentene enten fullfører SCORM-innholdspakker eller forlater dem før de er fullført. Basert på disse innstillingene avgjør SCORM-avspilleren hva som skal skje videre.

Det er flere viktige faktorer som bør vurderes når du avgjør hva du skal gjøre:

 • Om SCO-et er det første (og muligens også det eneste), ligger mellom andre SCO-er eller er det siste SCO-et.
 • Statusen for SCO-et – både enkeltvis og som en del av hele innholdspakkeemnet.
 • Avslutningsstatusen for SCO-et som er fullført eller avbrutt.

Disse innstillingene gjelder bare for SCORM 1.2-innholdspakker. Du kan bruke dem for å emulere de avanserte sekvenseringsfunksjonene som er innebygd i SCORM 2004-standardene. I SCORM 2004 (alle utgaver) kan Simple Sequencing brukes for å la innholdet avgjøre hvordan SCO-sekvensering skal håndteres.

Alternativer
Alternativ Funksjon
Intermediate SCO Dette er innstillingene som gjelder for SCO-er (Sharable Content Objects) som er først eller i midten av emnesekvenser som består av flere SCO-er – det vil si alle SCO-ene bortsett fra den siste. Uavhengig av omFornøyd emne eller Ikke fornøyd emne gjelder, kan du kontrollere hva som skjer videre under hver av de mulige tilstandene:
 • Normal: Studenten har gått ut av innholdet i det gjeldende SCO-et via de riktige navigasjonsmetodene.
 • Stoppet: Studenten har stoppet den gjeldende økten, for eksempel ved å bytte mellom SCO-er i et emne som består av flere SCO-er.
 • Tidsavbrudd: Det har forekommet et tidsavbrudd i emneøkten forårsaket av at studenten ikke fullførte SCO-et i løpet av den angitte tidsperioden, eller en kommunikasjonsfeil mellom datamaskinen og serveren.
 • Logg av: Studenten har logget av den gjeldende økten, men SCO-et er fortsatt aktivt.

Dette er de tilgjengelige valgene for hver av tilstandene for avslutning av emner og emnetilfredshet:

 • Avslutt emne etter bekreftelse: Be studenten om å bekrefte avslutningen og, hvis den bekreftes, om vedkommende vil gå tilbake til hovedleksjonen. Hvis du ikke får bekreftelse, ser du en passende melding.
 • Avslutt emne: Lukk SCORM-avspilleren, og gå tilbake til hovedleksjonen.
 • Gå til neste SCO: Ta studenten til neste SCO i sekvensen.
 • Vis melding: Vis en meldingsside. SCORM-avspilleren avgjør hvilke meldinger som skal vises, avhengig av den nåværende statusen for avspilleren.
 • Do nothing: SCORM-avspilleren gjør ingenting.
Final SCO Dette er innstillingene som gjelder for det siste SCO-et i et emne. Hvis et emne består av ett SCO, blir dette SCO-et behandlet som om det var det siste SCO-et. Uavhengig av omFornøyd emne eller Ikke fornøyd emne gjelder, kan du kontrollere hva som skjer videre under hver av de mulige tilstandene:
 • Normal: Studenten har fullført innholdet i det gjeldende SCO-et.
 • Stoppet: Studenten har stoppet den gjeldende økten.
 • Tidsavbrudd: Det har forekommet et tidsavbrudd i økten forårsaket av at studenten ikke fullførte SCO-et i løpet av den angitte tidsperioden eller at det er en kommunikasjonsfeil mellom datamaskinen og tjeneren.
 • Logg av: Studenten har logget av den nåværende økten.

Dette er de tilgjengelige valgene for hver av tilstandene for avslutning av emner og emnetilfredshet:

 • Avslutt emne etter bekreftelse: Be studenten om å bekrefte avslutningen og, hvis den bekreftes, om vedkommende vil gå tilbake til hovedleksjonen. Hvis du ikke får bekreftelse, vises passende melding.
 • Avslutt emne: Lukk SCORM-avspilleren, og gå tilbake til hovedleksjonen.
 • Gå til neste SCO: Det blir vist en meldingsside, siden dette allerede er det siste SCO-et i sekvensen.
 • Vis melding: Vis en meldingsside. SCORM-avspilleren avgjør hvilke meldinger som skal vises, avhengig av den nåværende statusen for avspilleren.
 • Do nothing: SCORM-avspilleren gjør ingenting.

Rudimentary rollup

Med Rudimentary Rollup-alternativene kan du bestemme hvordan du vil vurdere SCO-poengsummene og -statusene for en spesifisert student. Ordet «rollup» viser til prosessen med å samle inn individuelle SCO-poengsummer og fullføringsstatuser og å bruke disse dataene til å beregne og tildele en samlet endelig poengsum og overordnet fullføringsstatus for emnet med SCORM-innholdspakken. Det fines flere metoder for å velge kriterier og gjennomsnittlige prøvepoengsummer samt beregne både vurdering og fullføringsstatus.

Disse innstillingene gjelder bare for SCORM 1.2-innhold. Du kan bruke dem for å emulere atferden for poengsum- og statusoppsummering som er innebygd i SCORM 2004-standarden. Innstillingene gjelder ikke for SCORM 2004-innhold, siden Simple Sequencing kan brukes i SCORM 2004 for å la innholdet avgjøre hvordan oppsummeringer håndteres.

Alternativer
Alternativ Funksjon
Score Rollup Mode Denne innstillingen avgjør hvordan SCORM-avspilleren samler inn poengsummene for individuelle SCO-er, analyserer poengsummene og rapporterer en samlet beregnet poengsum. Dette er de mulige verdiene:
 • Score Provided by Course: Denne innstillingen rapporterer poengsummen det første SCO-et oppgir, og er hovedsakelig nyttig for innholdspakker som består av ett SCO.
 • Average Score of All Units: Denne innstillingen legger sammen alle poengsummene som oppgis, og deler tallet på det totale antallet SCO-er i emnet – uavhengig av hvor mange av dem som har rapportert en poengsum.
 • Fixed Average: Denne innstillingen legger sammen alle poengsummene som oppgis, og deler det sammenlagte tallet på tallet som er spesifisert i Number of Scoring Objects
 • Average Score of All Units with Non-Zero Scores: Denne innstillingen legger sammen alle poengsummene og deler det sammenlagte tallet på det totale antallet SCO-er som rapporterer en poengsum.
 • Last SCO Score: Denne innstillingen rapporterer den siste SCO-poengsummen.

Number of Scoring Objects: Denne innstillingen indikerer hvor mange SCO-er som skal rapportere en poengsum. Verdien er bare relevant hvis Score Rollup Mode er satt til Fixed Average.

Status Rollup Mode Denne innstillingen avgjør hvordan den totale fullføringsstatusen bestemmes. Dette er de mulige verdiene:
 • Status Provided by Course: Denne innstillingen rapporterer fullføringsstatusen det første SCO-et oppgir, og er hovedsakelig nyttig for innholdspakker som består av ett SCO.
 • Complete When All Units Complete: Emnet anses som fullført når alle SCO-ene i innholdspakken er fullført – uavhengig av om resultat er «ikke bestått», «fullført» eller «bestått».
 • Complete When All Units are Complete and Not Failed: Emnet anses som fullført når alle SCO-ene i innholdspakken er fullført med status som enten «fullført» eller «bestått».
 • Complete When Threshold Score is Met: Emnet anses som fullført når poengsummen for emnet (som bestemmes av Score Rollup Mode), er lik eller overstiger terskelverdien som er angitt i Threshold Score for Completion. I dette tilfellet må ikke alle SCO-enheter være fullført.
 • Complete When All Units are Complete and Threshold Score is Met: Emnet anses som fullført når alle SCO-ene i innholdspakken er fullført og poengsummen (som bestemmes av Score Rollup Mode), er lik eller overstiger terskelverdien som er angitt i Threshold Score for Completion.
 • Complete When All Units are Passed: Emnet anses som bestått når alle SCO-ene i innholdspakken er fullført og bestått.

Threshold Score for Completion: 0,0–1,0: Denne innstillingen bestemmer terskelen for at emnet skal anses som fullført, og gjelder bare hvis Status Rollup Mode er satt til Complete When Threshold Score is Met eller Complete When All Units are Complete and Threshold Score is Met. Verdien er et desimaltall mellom 0,0 og 1,0. (For å finne en tilsvarende prosentverdi kan du gange verdien med 100. Hvis verdien for eksempel er satt til 0,8, betyr det at terskelpoengsummen er 80 %.)

Apply Rollup Status to Success Status Hvis dette alternativet er valgt, gjelder Status Rollup Mode også for suksesstatusen – ikke bare fullføringsstatusen.
First SCO is Pretest Hvis dette alternativet er aktivert, indikerer det at det første SCO-et i leksjonssekvenser får status som «bestått», mens resten av SCO-ene i SCORM-innholdspakken blir merket som «fullført». Da kan du designe et sett med emner hvor studentene kan hoppe over temaer de kan vise at de mestrer.

Kompatibilitetsinnstillinger

Vanligvis holder det å bruke standardinnstillingene, men Kompatibilitetsinnstillinger kan være nyttig ved feilsøking av emneinnholdspakker som støter på feil, ikke starter eller har andre problemer. Som med alle avanserte innstillinger, men spesielt her bør du kontakte institusjonen din for å få hjelp og veiledning hvis du mener det er nødvendig å justere kompatibilitetsinnstillingene.

Hvis du laster opp emneinnhold som tidligere har brukt en eldre innholdsavspiller og det er feil eller problemer med det når du laster det opp på nytt, er det muligens disse innstillingene du må endre – spesielt for eldre innhold og innhold som ikke er standard. For å få hjelp med å finne ut akkurat hvor problemet ligger, anbefaler vi at du aktiverer de detaljerte feilsøkingsalternativene og går gjennom meldingsloggene som genereres.

Alternativer
Alternativ Funksjon
Finish Causes Immediate Commit Denne innstillingen er laget for å håndtere emner som består av ett SCO og det er vanskelig å registrere avslutningsstatusen for. Du kan prøve å aktivere dette alternativet hvis et emne som består av ett SCO, ikke kan registrere fullføringer nøyaktig.
Wrap SCO Window with API Når SCO-er åpnes i et nytt vindu, kan det hende noen typer innhold som ikke er standard, eller som er dårlig kodet, ikke kan finne SCORM-motoren eller kommunisere med den på riktig måte. Når du aktiverer denne innstillingen, blir det plassert en slags wrapper – som er et API (et grensesnitt for programmering) – rundt spilleren, og dette API-et vet automatisk hvordan det skal kommunisere med SCORM-motoren.
Always Flow to First SCO Hvis du aktiverer denne innstillingen, laster SCORM-spilleren alltid inn det første emnet i et SCO – uavhengig av om sekvenseringsreglene tilsier det.
Mastery Score Overrides Lesson Status Når denne innstillingen er aktivert og mestringspoengsummen indikerer om SCO-et er fullført eller ikke, overstyrer dette den faktiske leksjonsstatusen.
Allow Complete Lesson Status To Change Denne innstillingen gjelder bare for SCORM 1.2. Den avgjør om leksjoner som er merket som «fullført», senere kan endres til noe annet enn «fullført».
Rollup Empty Set to Unknown Denne innstillingen gjelder bare for SCORM 2004-emner. Den bestemmer oppsummeringsstatusen når det ikke finnes noen aktiviteter som gir informasjon som kan angi statusen. Hvis denne innstillingen er valgt, blir både fullførings- og tilfredshetsstatusen for emnet angitt som «ukjent».
Disable Root Activity Denne innstillingen hindrer studenter i å opprette nye forsøk. Dette gjøres ved å tvinge navigasjonstreet for emnet og eventuelle andre lenker som kan starte emnet eller SCO-er i emnet på nytt, til å deaktiveres og ikke reagere på klikk.
Rollup at SCO Unload Denne innstillingen tvinger frem en oppsummering av poengsummene når SCO-et lastes ut. Dette gjøres for å håndtere SCO-er som ikke uttrykkelig ber om at det utføres en slik oppsummering.
Override Objective and Completion Set by Content to True Standarden for SCORM 2004 og standarden for SCORM 1.2. kan noen ganger føre til at SCO-er blir merket som fullført og tilfredsstillende hvis SCO-ene ikke kan rapportere riktig data om kjøretidsstatusen. Denne innstillingen overstyrer standardfunksjonaliteten for emner som ikke angir riktige standardregler for sekvensering.
Gjør studentpreferanser globalt for emnet Denne innstillingen gjør at alle preferansene studentene angir i et spesifisert SCO, gjelder for alle SCO-ene i et spesifisert emne for en SCORM-innholdspakke.
Launch Completed Registrations as No-Credit Denne innstillingen avgjør om fullførte emneregistreringer senere åpnes som vanlig eller uten poeng.
Completion Status of Failed Success Status Angi en overstyringsverdi for fullføringsstatusen for et SCO en student ikke har bestått.
 • Fullført
 • Ufullstendig
 • Ukjent
Lookahead Sequencer Mode Med fremoverbehandling kan SCORM-motoren dynamisk oppdatere den navigasjonsstrukturen i emnet som er synlig og tilgjengelig, avhengig av statusen for det gjeldende SCO-et. Denne innstillingen skal være aktivert som standard. For svært store emner kan denne innstillingen føre til at nettleseren blir merkbart tregere, og hvis du synes dette er uakseptabelt, kan du deaktivere den. Dette er de tilgjengelige innstillingene:
 • Disabled: Deaktiver SCORMs sequencer for fremoverlesing.
 • Enabled: Aktiver SCORMs sequencer for fremoverlesing (standard).
 • Real-time: Aktiver SCORM-pakkens sequencer for fremoverlesing i sanntid. Denne kjører når visse kjøretidsverdier endres og oppdaterer umiddelbart den synlige navigasjonsstrukturen for emnet.
Reset Runtime Data Timing Denne innstillingen avgjør når SCORM-pilleren tilbakestiller CMI-datatimingen (Computer Managed Instructions). Dette er valgene:
 • Aldri: SCORM-spilleren tilbakestiller aldri kjøretidsstatusen.
 • Når avslutt er Ikke stopp: SCORM-avspilleren lagrer kun kjøretidsdata når avsluttstatusen ikke er Stopp.
 • På hver nye sekvenseringsforsøk: SCORM-spilleren tilbakestiller kjøretidsdataene hver gang systemreglene tilsier at et nytt forsøk skal begynne.
Returner til LMS Action Siden den fjerde utgaven av SCORM 2004 krever at læringsinnhold har et grensesnitt hvor studentene kan velge en avslutningstype når de går ut av emnet, kan SCORM-avspilleren vise en melding når studentene klikker på Avslutt emne. Siden det går an å slå denne meldingen av og på, kan du bruke dette alternativet til å velge hvilken handling som skal utføres automatisk når meldingen er slått av. Innstillingen avgjør om emnet stoppes og den gjeldende tilstanden lagres eller om emnet avsluttes fullstendig når studenten går ut av det. Dette er de tilgjengelige valgene:
 • Legacy: Bruk atferden til den tredje utgaven av SCORM-motoren: Gå tilbake til hovedemnet mens den gjeldende tilstanden for forsøket lagres.
 • Suspend All: Lagre den gjeldende tilstanden for alle gjeldende forsøk – inkludert alle åpne SCO-er (bare for den fjerde utgaven av SCORM).
 • Exit All: Avslutt forsøket (bare for den fjerde utgaven av SCORM).
 • Kan velges: La studentene velge mellom Stopp alt og Avslutt alt (bare for den fjerde utgaven av SCORM).

Kommunikasjonsinnstillinger

Communication Settings avgjør hvordan innholdsavspilleren samhandler med serveren. Det kan hende disse innstillingene må justeres hvis det er rapportert tidsavbrudd eller feil i kommunikasjonen mellom studentenes datamaskiner og serveren, men de bør bare endres av administratorer og erfarne SCORM-utviklere.

Alternativer
Alternativ Funksjon
Maximum Failed Attempts Denne innstillingen angir maksimalt antall av tillate forsøk på å sende oppdaterte kjøretidsdata til serveren før prosessen blir ansett som mislykket. Hvis dette tallet overskrides, vises det en feilmelding.
Commit Frequency Avgjør hvor ofte (i millisekunder) kjøretidsdata oppdateres på serveren. Noen aktiviteter, for eksempel fullføring av emner, tvinger gjennom oppdateringer.

Alternativer for feilsøkeren

Debugger Options avgjør om det lagres logginformasjon fra de forskjellige SCORM-delsystemene – samt hvor mye informasjon som i så fall lagres.

Hvis du støter på feil eller problemer med avspilling eller presentasjon av emneinnhold, bør du aktivere alternativene for feilsøkeren, sånn at du, administratoren din eller en brukerstøtterepresentant som er ekspert på SCORM, kan gå gjennom meldingsloggene. Dette er ofte et nødvendig trinn i forbindelse med å feilsøke og løse problemet. Du kan også få nyttig informasjon ved å bruke History Options for å lagre detaljer om rutinestatusen (ikke om feil).

Alternativer
Alternativ Funksjon
Debugger Options Denne innstillingen avgjør hva som skal loggføres i hvert av de tilknyttede SCORM-delsystemene. Control (alle systemfunksjonene), Runtime (start og bruk av SCO-er) eller Sequencing (det som skjer utenfor og mellom SCO-er)
 • Av: Ingen loggmeldinger knyttet til feilsøking blir lagret.
 • Audit: Grunnleggende loggmeldinger knyttet til feilsøking blir lagret.
 • Detailed: Loggmeldinger som er knyttet til revisjoner, samt meldinger med flere detaljer, blir lagret.
Include Timestamps Denne innstillingen avgjør om det blir lagret tidskoder sammen med hendelsene i loggfilene for feilsøking.

Loggalternativer

History Options kontrollerer om det blir loggført informasjon om rutinestatus (ikke om feil) for emneinnholdet i SCORM-innholdspakken – samt hvor mye informasjon som i så fall loggføres.

Alternativer
Alternativ Funksjon
Capture History Denne innstillingen avgjør om innholdspakken skal sende informasjon om hvert forsøk.
Capture Detailed History Denne innstillingen avgjør om innholdspakken skal sende detaljert informasjon om hvert forsøk.

Andre funksjonsalternativer

Alternativer
Alternativ Funksjon
Tidsbegrensning Den totale tiden (i minutter) studentene har lov til å bruke innholdspakken. Hvis den angitte tiden utløper, blir studentene automatisk kastet ut, og poengsummen og statusen blir beregnet ut fra den gjeldende fullføringsstatusen. Hvis denne verdien settes til null (0), finnes det ingen tidsgrense.