Du kan opprette innhold som kombinerer forskjellige materiell som vises samlet – for eksempel tekst, multimedier og vedlegg.

Du kan opprette innholdselementer for å vise frem en kombinasjon av innhold som fungerer som et støtteark eller dokument med visuelle aspekter. Du kan opprette innholdselementer som bare består av én tekstlinje, eller legge til mange elementer.

Du kan for eksempel legge til en innledende tekst for en leksjon, et bilde, en datatabell og lenker til nettressurser i ett innholdselement. Alt materiellet vises samlet på innholdslisten. Jo lengre innholdselementet er, desto lengre må studentene rulle i innholdsområdet for å se alt det andre materiellet.

Hvis du ikke vil at lange innholdselementer skal vises på innholdslisten, kan du opprette tomme sider i stedet. Du oppretter tomme sider på samme måte som du oppretter innholdselementer. Men studentene velger lenken til den blanke siden i innholdsområdet for å se materiellet. Tomme sider sparer skjermplass og reduserer behovet for siderulling.

Opprett innholdselementer

 1. Velg Bygg innhold i et innholdsområde, en læringsmodul, en læreplan eller en mappe for å åpne menyen, og velg deretter Element.

  Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, så du har tilgang til alle alternativene for undervisere.

 2. Skriv inn et navn og eventuelt instruksjoner eller en beskrivelse. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere tekst, legge ved filer, bygge inn multimedieinnhold og sette inn ligninger, lenker og tabeller. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan når som helst endre rekkefølgen og utseendet på det.

  Mer om å bygge inn multimedier

 3. Velg Bla gjennom min datamaskin i Vedlegg-delen for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis nettleseren ikke tillater at du sender inn elementet ditt etter at du har lastet opp en mappe, velger du Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne det. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 4. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når elementer vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt det nye innholdselementet, vises det sist i innholdslisten.

Du kan sende e-poster med lenker til filer du legger til i innholdselementer. Åpne menyen for filen i Mitt innhold eller Emnefiler, og velg 360°-visning. Kopier den permanente nettadressen, og lim den inn i en e-post.


Velg filplassering for nedlasting

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger > Avansert > Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger > Generelt > Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.


Rediger og flytt innholdselementer

Du kan endre elementets innhold når som helst. Åpne menyen for elementet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor elementet vises i listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.

Hva skjer med innholdselementene hvis jeg ser en forhåndsvisning av Ultra-emnevisningen?

Innholdselementene dine blir til dokumenter i Ultra-emnevisningen. Det kan hende noe av formateringen for tekst og filer du har lagt til i redigeringsprogrammet, går tapt. Du kan finne ut mer om Ultra-dokumenter i de neste delene.

Mer om forhåndsvisning med Ultra-emnevisningen