Det rette digitale innholdet kan bidra til å øke utbyttet studentene får av emnet ditt.

Øk nytteverdien av Blackboard Learn-emnet ditt ved å integrere og lenke til digitalt innhold. Blackboard Learn-administratoren for institusjonen din kan autorisere ressurser med LTI- (Learning Tools Interoperability) og LTI 2.0-teknologi. LTI er et tiltak som administreres av IMS Global Learning Consortium. Formålet er å oppnå sømløst integrering av nettbaserte læringsverktøy som ligger på eksterne servere, i emner.

Det kan også hende du har tilgang til innholdsmarkedet – en omfattende butikk hvor undervisere kan skaffe seg eksternt innhold til bruk i emner. Lærere og emnebyggere har tilgang til ferdiglaget materiale fra lærebokforlag og kan bruke dette til å forbedre pensumene sine og gi studenter ekstra læremateriell.

Med en integrert innholdsløsing kan du gi tilgang til nettprodukter fra markedsledende utgivere i Blackboard Learn-emnene dine. Gi sømløs tilgang til verdifullt innhold du trenger – på din egen måte.

Finn ut mer i senteret vårt for digitalt innhold

Innholdsmarkedet

Med Innholdsmarked-arbeidsflyten er det lettere å finne og legge til innhold og verktøy fra eksterne kilder. Der finner du verdifullt opplæringsmateriell fra Blackboards partnerutgivere, for eksempel Macmillan og Jones & Bartlett. Du kan velge blant både kommersielle og ikke-kommersielle ressurser, leksjoner, e-bøker, åpne digitale læringsressurser, verktøy og programmer.

Velg Innholdsmarked fra Partnerinnhold-menyen i et av innholdsområdene for emnet ditt.

Bla gjennom innholdsmarkedet for å finne innhold du kan legge til i emnet. I Tilknyttede partnere-listen ser du utgiverne du har knyttet til emnet ditt. Under Tilgjengelige partnere ser du utgivere som er tilgjengelige, men som du ikke har knyttet til emnet ennå.


Legg til læringsverktøy fra leverandørers nettsteder

Med LTI-teknologien får du tilgang til en rekke innhold fra anerkjente leverandører i emnet ditt, slik at du kan spare tid når du setter sammen læreplanen. LTI-verktøy kan brukes som verktøy for emner eller som en markedsplass der du kan velge og legge til innhold der du vil ha det.

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hvis institusjonen din har lagt til en leverandør som et emneverktøy, finner du den i Verktøy-menyen der du lager innhold. Finn frem til verktøysleverandøren i listen, og velg den for å starte det aktuelle verktøyet. Hvis verktøysleverandøren tillater det, kan du legge til flere deler av innholdet deres i emnet ditt med bare noen få klikk.

Innhold fra ulike verktøysleverandører konfigureres på forskjellige måter. Du ser kanskje avmerkingsbokser for innholdselementer som du kan velge for å legge til alt innholdet samtidig. Kontakt institusjonen din for å finne ut mer om hvordan du legger til innhold fra tredjeparter i emner.