Legg til tabeller

Legg til tabeller i redigeringsprogrammet

Du kan legge til og formatere tabeller i redigeringsprogrammet. Redigeringsprogrammet vises der du kan legge til tekst, for eksempel i oppgaver, prøver, diskusjoner og dagbøker. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.

For å være sikker på at innholdet ditt er tilgjengelig for alle brukere, bør du bare bruke tabeller til å presentere data – ikke til oppsett- eller presentasjonsformål. Blinde brukere benytter for eksempel skjermlesere for å få tekst på nettet opplest. Tabellinformasjon som leses opp av skjermlesere, kan være vanskelig å forstå for brukerne.

I tekstboksen i redigeringsprogrammet plasserer du musepekeren der du vil legge til en tabell, og velger Sett inn/rediger tabell-ikonet. Du kan også bruke høyreklikkmenyen.

De fleste tabellalternativene er nedtonet og utilgjengelige, med mindre du bruker en eksisterende tabell i tekstområdet.

Du kan endre størrelsen på en tabell ved å trykke på og dra i hjørnene eller kantene på tabellen.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + OPT + F10. Velg et alternativ med piltastene.


Tabellegenskaper

Når du legger til en tabell, kan du se tabellens grunnleggende egenskaper i Genereltfanen.

Systemet bruker piksler for utfylling, avstand og kantlinjer. Du kan bruke piksler eller en prosentandel av den tilgjengelige skjermen som bredde og høyde for tabellen. Hvis du lar høydeboksen stå tom, blir størrelsen på tabellen justert automatisk for å passe til innholdet.

Hvis du ikke velger noen tabelljustering, brukes de gjeldende avsnittsjusteringene.

Merk av for Vis overskrift for å legge til en tittel som vises midtstilt over tabellen.

Avansert-fanen

Avansert-fanen kan du angi flere egenskaper for tabeller fra menyer og fargebokser. Du kan også legge til informasjon om disse egenskapene:

 • Kantlinjestil - Velg fra:
  • Solid
  • Prikket
  • Stiplet
  • Dobbel
  • Groove
  • Ridge
  • Innfelt
  • Utfelt
  • Ingen
  • Skjult
 • Kantfarge: Velg en farge fra fargevelgeren, paletten eller skriv ned fargekoden med #-tegnet foran for å bli med i kantfargen.
 • Bakgrunnsfarge: Velg en farge fra fargevelgeren, paletten eller skriv ned fargekoden foran med #-tegnet for å bli bakgrunnsfargen.

Angi egenskaper for rader og celler i tabellen

Du kan angi formateringsparametere for å kontrollere hvordan innholdet i tabellrader eller -celler vises. Velg en tabell og deretter Egenskaper for tabellrad eller Egenskaper for tabellcelle-ikonet. Du kan også velge en rad eller celle og bruke høyre +-menyen for å vise noen av disse alternativene også. Både Rad og Celle-egenskapsvinduene har generelle og avanserte alternativer.

I Generelt-fanen kan du angi grunnleggende egenskaper for rader og celler, for eksempel type, justering og høyde. Hvis du ikke angir høyde for en rad, blir størrelsen på raden justert automatisk for å passe til innholdet.

Generelle egenskaper for rader:

 • Skriv inn: Topptekst, brødtekst eller bunntekst
 • Justering: Venstre, midtstilt eller høyre
 • Høyde: Ønsket høyde i piksler. Hvis du lar det stå tomt, vil det bruke standardverdien, avhengig av tekststørrelsen.

Fanen Avansert tilbyr de samme egenskapene som for tabeller.

Generelle egenskaper for celler:

 • Bredde: Den kan beskrives i piksler eller i prosent
 • Høyde: den kan beskrives i piksler eller i prosent
 •  Celletype: Celle eller topptekst
 • Omfang: Ingen, rad, kolonne, radgruppe eller kolonnegruppe
 • H-justering (horisontal): venstre, midtstilt eller høyre
 • V-justering (vertikal): venstre, midtstilt eller høyre

Fanen Avansert tilbyr de samme egenskapene som for en tabell pluss verdien for kantbredde (i piksler).

 

Rediger tabeller

Velg en tabell eller gruppe celler i tekstboksen i redigeringsverktøyet for å aktivere funksjonene for tabellredigering.

Alternativer i rad 2
Alternativer Beskrivelse
Åpne Sett inn / rediger tabell-vinduet. Hvis du velger ikonet mens du har en tabell åpen, opprettes den nye tabellen i den første tabellen.
Slett tabellen som er valgt.
Åpne Egenskaper for tabell-vinduet.
Åpne Egenskaper for tabellrad-vinduet.
Åpne Egenskaper for tabellcelle-vinduet.
Sett inn en tom rad i tabellen over markøren.
Sett inn en tom rad i tabellen etter markøren.
Slett den gjeldende raden fra tabellen. Hvis du velger flere rader, blir alle slettet.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til venstre for musepekeren.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til høyre for musepekeren.
Slett den gjeldende kolonnen fra tabellen. Hvis du velger flere kolonner, blir alle slettet.