Installere Ally-verktøy, -filter, og rapporttillegg

3.3-versjonene av programtilleggene er kompatible med Moodle 3.2.

 1. Last ned eller klon den nødvendige versjonen av Ally-administreringsverktøyet fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen.
   2. Sjekk version.php-filen for å se om nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. Eksempel: For Moodle 3.4:

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    «3.4.3»-Utgaven bør fungerer med Moodle 3.4-installasjoner. Hvis disse parameterne ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP».
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne verktøymappen.

    cd [moodle location]/admin/tool

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-tool_ally ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-tool_ally.git ally

   3. Hent ut den korresponderende grenen, f.eks. for Moodle 3.4 er dette MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 2. Last ned eller klon den nødvendige versjonen av Ally-filteret fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen
   2. Sjekk version.php-filen for å se om den nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. Eksempel: For Moodle 3.4:

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    «3.4.3»-Utgaven bør fungerer med Moodle 3.4-installasjoner. Hvis disse parameterne ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre.

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP».
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne filtermappen.

    cd [moodle location]/filter

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-filter_ally ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-filter_ally.git ally

   3. Hent ut den korresponderende grenen, f.eks. for Moodle 3.4 er dette MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 3. Last ned den nødvendige versjonen av LTI-verktøyet for Ally-rapporter fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen
   2. Sjekk version.php-filen for å se om den nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. Eksempel: For Moodle 3.4:

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    «3.4.3»-Utgaven bør fungerer med Moodle 3.4-installasjoner. Hvis disse parameterne ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre.

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP».
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne rapportmappen

    cd [moodle location]/report

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-report_allylti ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-report_allylti.git ally

   3. Hent ut den korresponderende grenen, f.eks. for Moodle 3.4 er dette MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 4. Sjekk mappestrukturen.

  Katalogen for administratorverktøy bør hete ally. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/admin/tool/ally

  Filterkatalogen bør hete ally. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/filter/ally

  Rapportkatalogen bør hete allylti. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/report/allylti

 5. Sørg for at alle mapper og innholdet i dem kan leses av nettserveren din.
 6. Logg på Moodle-nettstedet ditt som administrator, og åpne administratorsiden. Denne bør se etter nye programtillegg og vise deg et alternativ for å oppgradere Moodle-databasen nå. Velg denne knappen for å installere programtilleggene.
 7. Når du har installert programtilleggene, kan du gå til System Administration > Plugins > Admin tools > Ally.
 8. Velg Auto configure Ally web service'.

  På neste skjerm finner du et nettjenestetoken og en nettadresse for testing av Ally-nettjenesten.

  Denne nettadressen må være tilgjengelig direkte fra internett, slik at Ally kan bruke den.

  Hvis prosessen er vellykket, må du kopiere tokenet for Ally-nettjenesten og lenken til nettjenesten og oppgi dem til den tekniske konsulenten for Ally via IronBox-delingen konsulenten konfigurerer og gir deg tilgang til via en e-postlenke. Konsulenten kontakter deg når vedkommende har konfigurert alt på sin side, og gir deg en «nøkkel», «hemmelighet», «startnettadresse», «nettadresse for filoppdateringer» og en «klient-ID».

  Hvis Moodle-forekomsten din bruker egendefinerte obligatoriske felt for brukerkontoer, kan du logge på som brukeren for Ally-nettjenesten som opprettes av den automatiske konfigureringen av programtillegget, for å sikre at de egendefinerte feltene fylles ut og lagres.


Konfigurer Moodle-programtillegget

Den tekniske konsultasjonen for Ally oppretter Ally-klienten ved hjelp av tokenet for Moodle-nettjenesten som ble generert i den forrige delen, og gir deg detaljene du trenger for å konfigurere Ally-programtillegget.

 1. Logg på som Moodle-administrator.
 2. Gå til Site administration, og velg Plugins og Admin tools. Velg Ally Configuration.
 3. Legg inn disse opplysningene
  • Content Authors: Brukerrollene som forfatter innhold. Må være følgende: Manager, Course creator, Teacher (standard).

   Det er vanligvis ikke nødvendig å endre dette, så du bør ikke endre noe uten å rådføre deg med den tekniske konsulenten for Ally.

  • Key: LTI-nøkkelen du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • Secret: LTI-hemmeligheten du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • Launch URL: LTI-startnettadressen du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • File Update URL: Nettadressen for filoppdatering/aktiviteter du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.. https://[AllyEnvironment].ally.ac/api/v1/events
  • Client ID: Kunde-ID-en du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
 4. Lagre endringene.

Institusjonsrapporten i Ally

Når Ally-programtillegget er konfigurert, har du tilgang til institusjonsrapporten i Ally.

Rapporten inneholder ingen data før en Ally-emnesynkronisering er utført og den innledende rapporten er generert.

Du kan se institusjonsrapporten i Ally ved å gå til Site administration og velge Reports. Velg Tilgjengelighet.

Mer om institusjonsrapporten i Ally


Ally-filter

Når du vil gjøre Ally-indikatorene for tilgjengelighetsresultater og nedlastingsalternativet for alternative tilgjengelige versjoner tilgjengelige i Moodle, må du aktivere Ally-filteret.

Aktiver Ally-filteret

 1. Gå til Site administration, og velg Plugins  og Plugins overview.
 2. Gå ned til Text filters-delen, og aktiver Ally-filteret.
 3. Flytt Ally-filteret til øverst på Filter-listen.

Åpne konfigurasjon av bruker-grensesnittet for Ally

Vi gir deg instruksjoner om hvordan du åpner Ally -konfigurasjon under oppsettet. Hvis du ikke har tilgang, kan du sende en henvendelse på Behind the Blackboard.

Ally Configure Courses


Configure courses

Go to your Ally Configuration page and turn Ally on for all courses or decide course-by-course. It's up to you.

 1. View how many of your courses use Ally.
 2. Turn Ally on or off for all existing courses. Decide ahead of time if you want it enabled for all future courses as well.
 3. Search for individual courses or filter all course by enabled, disabled, and term.
 4. Turn Ally on or off for individual courses.

Turn Ally on or off for a single course

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

From Ally Configuration, find the course you want to update. Use the Search field and filters to search by course title, course ID and course code.

Select Enable or Disable under the Enabled column to turn Ally on or off.

 • Ally is off: Select Enable course UI integration to turn on
 • Ally is on: Select Disable course UI integration to turn off

Turn Ally on or off for all courses

Not sure if all courses are using Ally or not? At the top of the Ally Configuration page, see how many of your courses are currently using Ally.

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

You can turn Ally on or off in every existing course from the Ally Configuration page. Select Disable/enable all courses and select Disable or Enable.

Select Enable in future courses if you want Ally automatically on in all new courses.

If you don't select this, new courses will not have Ally enabled. If you want Ally on at a later date, turn Ally on for single courses.

After you choose to disable or enable in all courses, you need to confirm your choice. Select Enable or Disable, depending on your choice. Select Cancel if you changed your mind and don't want to change anything.


Turn Ally on for all new courses only

When Ally is on, instructors and students benefit from the accessibility scores, instructor feedback and alternative formats that Ally provides.

The Institutional report is available for all courses. It doesn't matter if Ally is on or off in a course. The course appears in the Institutional report.

Select Enable in future courses if you want Ally automatically on in all new courses.

If you don't select this, new courses will not have Ally enabled. If you want Ally on at a later date, turn Ally on for single courses.

Ally Configure Help Settings


Configure Ally user help settings

Configure custom help messages that display in the Alternative formats and Instructor feedback modals. The custom help messages can be used to point students and instructors to existing institutional documentation, share contact information, and so on. The custom help content can be configured in the Ally Configuration UI, and uses the Markdown format to help provide a structured (and accessible) message.

When no custom message has been configured, the Help links point to these pages in Blackboard help:

 • Alternative formats: This page explains how and when the different alternative formats can be used
 • Instructor help: Everything instructors need to know about Ally in their courses
 1. Go to your Ally Configuration and select Help settings.
 2. Choose the default or custom help option for both the Instructor feedback help and Alternative formats help.
 3. If you choose the custom option, edit the Custom message.

  Use the Markdown format to help provide a structured (and accessible) message.

 4. Select Save changes.

Configure expert help

Give your instructors and students easy access to your team of accessibility experts. Enable expert help to add a way for your users to request more help directly from in the alternative formats and instructor feedback panels.

When a request is made, an email containing the help request and details about the current course, content item and user is sent to the email address you configure.

 1. Go to your Ally Configuration and select Help settings.
 2. Choose Provide custom help for both the Instructor feedback help and Alternative formats help.
 3. Select Enable expert help.
 4. Type the email address for your team of accessibility experts.
 5. Select Save changes.

The Ally API user for the Blackboard Learn integration needs to be given the "Administrator Panel (Users) > Users" or "system.user.view" permission to allow Ally to include the student name and email address in the help request email. The Ally API user for the Moodle integration needs to be given the “moodle/user:viewalldetails” permission to allow Ally to include the student name and email address in the help request email.

Request alternative formats help

Request instructor feedback help