Installasjon av Ally-programtillegg for verktøy, filtre og rapporter

3.3-versjonene av programtilleggene er kompatible med Moodle 3.2.

 1. Last ned eller klon den nødvendige versjonen av Ally-administreringsverktøyet fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen.
   2. Sjekk version.php-filen for å se om nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. Eksempel: For Moodle 3.4:

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    «3.4.3»-Utgaven bør fungerer med Moodle 3.4-installasjoner. Hvis disse parameterne ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP».
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne verktøymappen.

    cd [moodle location]/admin/tool

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-tool_ally ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-tool_ally.git ally

   3. Hent ut den korresponderende grenen, f.eks. for Moodle 3.4 er dette MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 2. Last ned eller klon den nødvendige versjonen av Ally-filteret fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen
   2. Sjekk version.php-filen for å se om den nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. Eksempel: For Moodle 3.4:

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    «3.4.3»-Utgaven bør fungerer med Moodle 3.4-installasjoner. Hvis disse parameterne ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre.

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP».
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne filtermappen.

    cd [moodle location]/filter

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-filter_ally ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-filter_ally.git ally

   3. Hent ut den korresponderende grenen, f.eks. for Moodle 3.4 er dette MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 3. Last ned den nødvendige versjonen av LTI-verktøyet for Ally-rapporter fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen
   2. Sjekk version.php-filen for å se om den nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. Eksempel: For Moodle 3.4:

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    «3.4.3»-Utgaven bør fungerer med Moodle 3.4-installasjoner. Hvis disse parameterne ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre.

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP».
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne rapportmappen

    cd [moodle location]/report

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-report_allylti ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-report_allylti.git ally

   3. Hent ut den korresponderende grenen, f.eks. for Moodle 3.4 er dette MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 4. Sjekk mappestrukturen.

  Katalogen for administratorverktøy bør hete ally. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/admin/tool/ally

  Filterkatalogen bør hete ally. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/filter/ally

  Rapportkatalogen bør hete allylti. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/report/allylti

 5. Sørg for at alle mapper og innholdet i dem kan leses av nettserveren din.
 6. Logg på Moodle-nettstedet ditt som administrator, og åpne administratorsiden. Denne bør se etter nye programtillegg og vise deg et alternativ for å oppgradere Moodle-databasen nå. Velg denne knappen for å installere programtilleggene.
 7. Når du har installert programtilleggene, kan du gå til System Administration > Plugins > Admin tools > Ally.
 8. Velg Auto configure Ally web service'.

  På neste skjerm finner du et nettjenestetoken og en nettadresse for testing av Ally-nettjenesten.

  Denne nettadressen må være tilgjengelig direkte fra internett, slik at Ally kan bruke den.

  Hvis prosessen er vellykket, må du kopiere tokenet for Ally-nettjenesten og lenken til nettjenesten og oppgi dem til den tekniske konsulenten for Ally via IronBox-delingen konsulenten konfigurerer og gir deg tilgang til via en e-postlenke. Konsulenten kontakter deg når vedkommende har konfigurert alt på sin side, og gir deg en «nøkkel», «hemmelighet», «startnettadresse», «nettadresse for filoppdateringer» og en «klient-ID».

  Hvis Moodle-forekomsten din bruker egendefinerte obligatoriske felt for brukerkontoer, kan du logge på som brukeren for Ally-nettjenesten som opprettes av den automatiske konfigureringen av programtillegget, for å sikre at de egendefinerte feltene fylles ut og lagres.


Konfigurer Moodle-programtillegget

Den tekniske konsultasjonen for Ally oppretter Ally-klienten ved hjelp av tokenet for Moodle-nettjenesten som ble generert i den forrige delen, og gir deg detaljene du trenger for å konfigurere Ally-programtillegget.

 1. Logg på som Moodle-administrator.
 2. Gå til Site administration, og velg Plugins og Admin tools. Velg Ally Configuration.
 3. Legg inn disse opplysningene
  • Content Authors: Brukerrollene som forfatter innhold. Må være følgende: Manager, Course creator, Teacher (standard).

   Det er vanligvis ikke nødvendig å endre dette, så du bør ikke endre noe uten å rådføre deg med den tekniske konsulenten for Ally.

  • Key: LTI-nøkkelen du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • Secret: LTI-hemmeligheten du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • Launch URL: LTI-startnettadressen du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • File Update URL: Nettadressen for filoppdatering/aktiviteter du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.. https://[AllyEnvironment].ally.ac/api/v1/events
  • Client ID: Kunde-ID-en du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
 4. Lagre endringene.

Institusjonsrapporten i Ally

Når Ally-programtillegget er konfigurert, har du tilgang til institusjonsrapporten i Ally.

Rapporten inneholder ingen data før en Ally-emnesynkronisering er utført og den innledende rapporten er generert.

Du kan se institusjonsrapporten i Ally ved å gå til Site administration og velge Reports. Velg Tilgjengelighet.

Mer om institusjonsrapporten i Ally


Ally-filter

Når du vil gjøre Ally-indikatorene for tilgjengelighetsresultater og nedlastingsalternativet for alternative tilgjengelige versjoner tilgjengelige i Moodle, må du aktivere Ally-filteret.

Aktiver Ally-filteret

 1. Gå til Site administration, og velg Plugins  og Plugins overview.
 2. Gå ned til Text filters-delen, og aktiver Ally-filteret.
 3. Flytt Ally-filteret til øverst på Filter-listen.