Installer alle verktøyer, filtre og rapporttillegg for Ally.

Ally er kompatibel med flere Moodle-vertsalternativer og temaer. De støttede versjonene og temaene i Ally er:

Moodle 3.11.x

 • Snap
 • Boost
 • Clean
 • More

Moodle 4.0.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.1.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.2.x

 • Snap
 • Boost


Ally-programtillegg for 4.1 OpenLMS-miljøer
OpenLMS vil oppdatere miljøene sine til 4.1-versjonen i kommende vedlikeholdsvinduer. Se OpenLMS EDU-utgivelsesplan. Ally-programtillegget for 4.1-versjonen vil være tilgjengelig etter at vedlikeholdsvinduene er utført og skal være tilgjengelig i  OpenLMS-programtilleggsmatrisen.


Ally fungerer med Moodle-versjoner før 3.10.x, men feilrettinger støttes ikke. Vi foreslår at du oppgraderer Moodle-versjonen din. Veiledning er tilgjengelig på brukerstøtten for Moodle-versjonen

Merk: Andre versjoner eller temaer som ikke er nevnt, støttes ikke av Ally.

Konfigurer disse Ally-programtilleggene for å konfigurere Ally Moodle i selvdrevne miljøer:

 • Ally-verktøy for administratorer
 • Ally-filter
 • Ally-rapport LTI

Miljøer distribuert av OpenLMS er allerede integrert med Ally. 

Konfigurasjonstrinn

 1. Last ned eller klon den nødvendige versjonen av Ally-administreringsverktøyet fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen.
   2. Sjekk version.php-filen for å se om nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. F.eks. for Moodle 3.11

    $plugin->release = '3.11.6';

    $plugin->requires = 2021051700;

    «3.11.6»-utgaven bør fungere med Moodle 3.11- installasjoner. Hvis disse parametrene ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP»
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne verktøymappen.

    cd [moodle location]/admin/tool

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:anthology-ally/moodle-tool_ally ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/anthology-ally/moodle-tool_ally.git ally

   3. Sjekk ut den korresponderende grenen, dvs. for Moodle 3.11 er det MOODLE_311_STABLE

    git checkout MOODLE_311_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 2. Last ned eller klon den nødvendige versjonen av Ally-filteret fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen
   2. Sjekk version.php-filen for å se om nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. F.eks. for Moodle 3.11

    $plugin->release = '3.11.6';

    $plugin->requires = 2021051700;

    «3.11.6»-utgaven bør fungere med Moodle 3.11- installasjoner. Hvis disse parametrene ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre.

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP»
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne filtermappen.

    cd [moodle location]/filter

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:anthology-ally/moodle-filter_ally ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/anthology-ally/moodle-filter_ally.git ally

   3. Sjekk ut den korresponderende grenen, dvs. for Moodle 3.11 er det MOODLE_311_STABLE

    git checkout MOODLE_311_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 3. Last ned den nødvendige versjonen av LTI-verktøyet for Ally-rapporter fra github.

  1. Nedlasting av en ZIP-fil
   1. Endre om nødvendig grenversjonen
   2. Sjekk version.php-filen for å se om nummeret og utgaven som er oppgitt som den nødvendige Moodle-versjonen («requires»), stemmer overens med Moodle-versjonen du har. F.eks. for Moodle 3.11

    $plugin->release = '3.11.6';

    $plugin->requires = 2021051700;

    «3.11.6»-utgaven bør fungere med Moodle 3.11- installasjoner. Hvis disse parametrene ikke stemmer overens med Moodle-installasjonen din, kan det hende du må endre gren igjen.

    Mer om korresponderende Moodle-utgaver og -versjonsnumre.

   3. Last ned arkivet med «Clone or download > Download ZIP»
  2. Kloning av git-arkivet
   1. Åpne rapportmappen

    cd [moodle location]/report

   2. Klon arkivet
    • Med SSH

     git clone [email protected]:anthology-ally/moodle-report_allylti ally

    • Med HTTP

     git clone https://github.com/anthology-ally/moodle-report_allylti.git ally

   3. Sjekk ut den korresponderende grenen, dvs. for Moodle 3.11 er det MOODLE_311_STABLE

    git checkout MOODLE_311_STABLE

    Du kan også gjøre dette for å få oppdateringer, så hvis du har oppdatert Moodle-installasjonen, trenger du bare å hente ut den korresponderende grenen. Hvis du ikke kan finne grenen, er kanskje arkivet ditt utdatert. Du kan fikse dette ved å bruke «fetch»-kommandoen:

    git fetch

 4. Sjekk mappestrukturen.

  Katalogen for administratorverktøy bør hete ally. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/admin/tool/ally

  Filterkatalogen bør hete ally. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/filter/ally

  Rapportkatalogen bør hete allylti. Den bør ha en slik bane:

  [yourmoodledir]/report/allylti

 5. Sørg for at alle mapper og innholdet i dem kan leses av nettserveren din.
 6. Logg på Moodle-nettstedet ditt som administrator, og åpne administratorsiden. Denne bør se etter nye programtillegg og vise deg et alternativ for å oppgradere Moodle-databasen nå. Velg denne knappen for å installere programtilleggene.
 7. Når du har installert programtilleggene, kan du gå til Systemadministrasjon > Programtillegg > Administratorverktøy > Ally.
 8. Velg Konfigurer Ally-nettjenesten automatisk.

  På neste skjerm finner du et nettjenestetoken og en nettadresse for testing av Ally-nettjenesten.

  Denne nettadressen må være tilgjengelig direkte fra internett, slik at Ally kan bruke den.

  Hvis prosessen er vellykket, må du kopiere tokenet for Ally-nettjenesten og lenken til nettjenesten og oppgi dem til den tekniske konsulenten for Ally eller til støtteingeniøren. Konsulenten kontakter deg når vedkommende har konfigurert alt på sin side, og gir deg en «nøkkel», «hemmelighet», «startnettadresse», «nettadresse for filoppdateringer» og en «klient-ID».

  Hvis Moodle-forekomsten din bruker egendefinerte obligatoriske felt for brukerkontoer, kan du logge på som brukeren for Ally-nettjenesten som opprettes av den automatiske konfigureringen av programtillegget, for å sikre at de egendefinerte feltene fylles ut og lagres.


Konfigurer Moodle-programtillegget

Den tekniske konsultasjonen for Ally oppretter Ally-klienten ved hjelp av tokenet for Moodle-nettjenesten som ble generert i den forrige delen, og gir deg detaljene du trenger for å konfigurere Ally-programtillegget.

 1. Logg på som Moodle-administrator.
 2. Gå til Site administration, og velg Plugins og Admin tools. Velg Ally Configuration.
 3. Legg inn disse opplysningene
  • Content Authors: Brukerrollene som forfatter innhold. Må være følgende: Manager, Course creator, Teacher (standard).

   Det er vanligvis ikke nødvendig å endre dette, så du bør ikke endre noe uten å rådføre deg med den tekniske konsulenten for Ally.

  • Key: LTI-nøkkelen du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • Secret: LTI-hemmeligheten du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • Launch URL: LTI-startnettadressen du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • File Update URL: Nettadressen for filoppdatering/aktiviteter du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.. https://[AllyEnvironment].ally.ac/api/v1/events
  • Client ID: Kunde-ID-en du fikk av den tekniske konsulenten for Ally.
  • Loggområde: Lys
 4. Lagre endringene.

Institusjonsrapporten i Ally

Når Ally-programtillegget er konfigurert, har du tilgang til institusjonsrapporten i Ally.

Rapporten inneholder ingen data før en Ally-emnesynkronisering er utført og den innledende rapporten er generert.

Du kan se institusjonsrapporten i Ally ved å gå til Site administration og velge Reports. Velg Tilgjengelighet.

Mer om institusjonsrapporten i Ally


Ally-filter

Når du vil gjøre Ally-indikatorene for tilgjengelighetsresultater og nedlastingsalternativet for alternative tilgjengelige versjoner tilgjengelige i Moodle, må du aktivere Ally-filteret.

Aktiver Ally-filteret

 1. Gå til Site administration, og velg Plugins og Plugins overview.
 2. Gå ned til Text filters-delen, og aktiver Ally-filteret.
 3. Flytt Ally-filteret til øverst på Filter-listen.

Åpne konfigurasjon av bruker-grensesnittet for Ally

Vi gir deg instruksjoner om hvordan du åpner Ally -konfigurasjon under oppsettet. Hvis du ikke har tilgang, kan du sende en henvendelse på Behind the Blackboard.

Ally konfigurerer emner


Konfigurer emner

Gå til siden for Ally-konfigureringen, og slå på Ally for alle eller bare enkelte emner. Det er opp til deg.

 1. Se hvor mange av emnene dine Ally brukes for.
 2. Aktiver eller deaktiver Ally for alle eksisterende emner. Avgjør på forhånd om du også vil aktivere det for alle fremtidige emner.
 3. Søk etter enkeltemner. eller filtrer alle emner etter aktivert, deaktivert og semester
 4. Slå Ally av eller på for enkeltemner.

Slå Ally av eller på for enkeltemner

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Gå til siden for Ally-konfigurering, og finn frem til et emne du vil oppdatere. Bruk Search-feltet og filtrene til å søke etter emnets tittel, ID og kode.

Velg Enable eller Disable under Enabled-kolonnen for å aktivere eller deaktivere Ally.

 • Ally er deaktivert: Velg Enable course UI integration for å aktivere Ally
 • Ally er aktivert: Velg Disable course UI integration for å deaktivere Ally

Slå Ally av eller på for alle emner

Er du usikker på om Ally brukes for alle emner eller ikke? Øverst på siden for Ally-konfigurering ser du hvor mange av emnene dine Ally for øyeblikket brukes for.

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Du kan aktivere eller deaktivere Ally for alle eksisterende emner på Ally Configuration-siden. Velg Disable/enable all courses og så Disable eller Enable.

Velg Enable in future courses hvis du vil at Ally automatisk skal brukes for nye emner.

Hvis du ikke velger dette, blir ikke Ally aktivert for nye emner. Hvis du vil aktivere Ally senere, kan du aktivere Ally for enkeltemner.

Når du har valgt å aktivere eller deaktivere Ally for alle emner, må du bekrefte valget. Velg Enable eller Disable – avhengig av hva du vil gjøre. Velg Cancel hvis du har ombestemt deg og ikke vil endre noe likevel.


Slå Ally eller på bare for alle nye emner

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Velg Enable in future courses hvis du vil at Ally automatisk skal brukes for nye emner.

Hvis du ikke velger dette, blir ikke Ally aktivert for nye emner. Hvis du vil aktivere Ally senere, kan du aktivere Ally for enkeltemner.

Konfigurere hjelpeinnstillinger i Ally


Konfigurer innstillingene for hjelp for Ally-brukere

Konfigurere egendefinerte hjelpemeldinger som vises i Alternative formater og Tilbakemelding fra underviser modals. Slike egendefinerte hjelpemeldinger kan brukes for å lede studenter og undervisere til eksisterende institusjonsdokumentasjon, dele kontaktinformasjon og så videre. Når det ikke er konfigurert noen egendefinerte meldinger, leder Hjelp-lenker til disse sidene i Blackboard-hjelpen:

Egendefinert hjelpeinnhold kan konfigureres under Ally-konfigurering og bruker Markdown-formatet for å levere strukturerte og tilgjengelige meldinger.

 1. Gå til Ally-konfigurering, og velg Innstillinger for hjelp.
 2. Velg om du vil bruke standard eller egendefinert hjelp for både tilbakemelding for undervisere og alternative formater.
 3. Hvis du velger alternativet for egendefinert hjelp, må du redigere den egendefinerte meldingen.

  Bruk Markdown-formatet for å lage en strukturert (og tilgjengelig) melding.

 4. Velg Lagre endringene.

Konfigurer eksperthjelp

Gi underviserne og studentene ved institusjonen din enkel tilgang til teamet med tilgjengelighetseksperter. Aktiver eksperthjelp for å gi brukerne en løsning for å be om mer hjelp direkte fra panelene for undervisertilbakemelding og alternative formater.

Når noen sender inn en forespørsel, blir det sendt en e-post med forespørselen sammen med detaljer om det aktive emnet, innholdselementet og brukeren til e-postadressen du konfigurerer.

 1. Gå til Ally-konfigurering, og velg Innstillinger for hjelp.
 2. Velg Legg inn egendefinert hjelp for både Hjelp for undervisertilbakemeldingen og Hjelp for alternative formater.
 3. Velg Aktiver eksperthjelp.
 4. Skriv inn e-postadressen for teamet ditt med tilgjengelighetseksperter.
 5. Velg Lagre endringene.

Ally API-brukeren for Blackboard Learn-integreringen må få tillatelsen «Administrator Panel (Users) > Users» eller «system.user.view» for at Ally skal kunne inkludere studentenes navn og e-postadresser i e-postene med forespørslene om hjelp. Ally API-brukeren for Moodle-integreringen må få tillatelsen «moodle/user:viewalldetails» for at Ally skal kunne inkludere studentenes navn og e-postadresser i e-postene med forespørslene om hjelp.

Tilpass Ally-funksjoner


Tilpass Ally-funksjonsflagg

Du kan slå enkelte funksjoner på eller av for å tilpasse Ally slik at de passer institusjonsinnstillingene dine.

I modulen Ally-konfigurasjonavgjør du hvilke funksjoner du vil aktivere.

 1. Gå til Ally-konfigurering og velg Funksjoner.
 2. Finn frem til funksjonen du vil slå av eller på, og velg den.
  • Oversatt versjon av alternativt format Studentene kan laste ned et oversatt alternativt format for en original fil.
  • Alternativ format for BeeLine Reader: Studentene kan laste ned et alternativt format for BeeLine Reader.
  • Åpne underviserens tilbakemelding fra institusjonsrapporten: Gi administratorer, tjenester for funksjonshemmede og instruksjonsdesignere tilgang til undervisertilbakemeldingen.
  • Undervisertilbakemeldingen om innhold i redigeringsverktøyet for rik tekst: Undervisere og administratorer har tilgang til tilbakemeldinger om innhold som er opprettet i LMS WYSIWYG-redigeringsverktøyet.

   Mer om WYSIWYG-tilgjengelighet for undervisere

  • Ally-dataintegrering i Impact by Instructure (tidligere EesySoft): Institusjoner med Impact by Instructure-lisens kan gi mer detaljert oppfølging av samhandlinger i modalen for alternative formater, undervisertilbakemelding og rapporten om emnetilgjengelighet Institusjoner kan bruke disse dataene til å ta i bruk rapporter og kampanjer i Impact by Instructure. Impact by Instructure-integreringen er deaktivert som standard.

   Denne integreringen krever en Impact by Instructure-lisens.

 3. Velg Aktiver eller Deaktiver for å slå funksjonen på eller av.