Feu que el contingut del vostre lloc web sigui més accessible amb Blackboard Ally.

  • S’integra perfectament amb els llocs web públics i amb Web Community Manager
  • Comprova automàticament el contingut comparant-lo amb els estàndards d'accessibilitat WCAG 2.1