Feu que el contingut del vostre lloc web sigui més accessible amb Blackboard Ally.

  • Integració perfecta amb llocs web públics
  • Comprovació automàtica del contingut comparant-lo amb els estàndards d'accessibilitat WCAG 2.1
     

Quin tipus d’ajuda esteu buscant?