Feu que el contingut digital del sistema de gestió de l'aprenentatge (Learning Management System, LMS) sigui més accessible amb Blackboard Ally.

  • S’integra perfectament amb Blackboard Learn, Blackboard Open LMS, Instructure Canvas i Moodle amb allotjament propi.
  • Comprova automàticament el material del curs comparant-lo amb les normes d'accessibilitat WCAG 2.0.
  • Proporciona als estudiants formats alternatius accessibles com ara àudio i braille electrònic.
  • Aporta orientació als instructors per millorar l'accessibilitat del contingut dels seus cursos.
     

Quin tipus d’ajuda esteu buscant?