Supervisió i millora de l'accessibilitat de la institució

Ally proporciona informes d'accessibilitat detallats per al contingut creat i carregat al vostre sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS) i lloc web. 

Més informació sobre la importància de l'accessibilitat en l'educació


Obertura de l'informe

Trobareu l'informe institucional d'Ally al vostre LMS.

 • Blackboard Learn: al tauler de l'administrador d'Eines i utilitats, seleccioneu Informe d'Ally.
 • Instructure Canvas: seleccioneu Admin a la navegació global. Seleccioneu un compte i, després, Ally.
 • Moodlerooms i Moodle: a Administració del lloc, seleccioneu Informes. Seleccioneu Accessibilitat.
 • Pàgina d'inici de sessió personalitzada: si accediu a través d'una pàgina d'inici de sessió personalitzada, escriviu la clau i contrasenya LTI de la vostra institució.

Puntuacions d'accessibilitat

Ally proporciona puntuacions d'accessibilitat per avaluar l'accessibilitat del contingut. Les puntuacions d'accessibilitat es determinen a partir de la gravetat dels problemes de cada fitxer digital o editor de contingut WYSIWYG. Com més alta és la puntuació d'accessibilitat, més accessible és el contingut. Una puntuació baixa vol dir que l'accessibilitat és baixa. Per a les puntuacions inferiors al 100 per cent, Ally us fa suggeriments per millorar l'accessibilitat del contingut. 

Hi ha quatre colors de les icones de l'indicador: vermell, taronja i dos tons de verd, que mesuren l'accessibilitat del contingut:

 • 0 - 33 per cent. Icona vermella. El contingut no és accessible i requereix una atenció immediata. La puntuació d'accessibilitat va del 0 al 33 per cent. 
 • 34 - 66 per cent. Icona taronja. El contingut és força accessible. La puntuació d'accessibilitat va del 34 al 66 per cent. 
 • 67 - 99 per cent. Icona verda. El contingut és accessible, però es podria millorar. La puntuació d'accessibilitat va del 67 al 99 per cent. 
 • 100 per cent. Perfecte. Icona verd fosc. El contingut té una accessibilitat perfecta, amb una puntuació del 100 per cent. No cal fer cap acció per millorar-la.

Problemes d'accessibilitat

Ally classifica els problemes d'accessibilitat per reflectir el nombre d'estudiants afectats i l'abast dels problemes. Els problemes d'accessibilitat es classifiquen en Greus, Importants o Lleus.

 • Greus. Aquests problemes són el risc més alt per a l'accessibilitat i requereixen la màxima atenció.
 • Importants. Aquests problemes afecten l'accessibilitat i, tot i que no són greus, requereixen atenció.
 • Lleus. Aquests problemes s'han de tenir en compte si es vol millorar la puntuació d'accessibilitat.