Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Undervisere kan opprette grupper med studenter i emner. Grupper består vanligvis av et lite antall studenter som samarbeider i studiegrupper eller om prosjekter. Slike grupper har egne samarbeidsområder i emnet, så medlemmene kan kommunisere og dele filer.

Læreren din plasserer deg i en gruppe eller lar deg velge gruppen du vil bli med i. Underviseren velger hvilke kommunikasjons- og samarbeidsverktøy som er tilgjengelige for hver enkelt gruppe.


Finn emnegruppene dine

Læreren kan gi tilgang til emnegruppene på tre måter.

  1. Grupper-sidelenken: Grupper-sidelenken vises i emnemenyen eller i et innholdsområde. Grupper-siden lister opp alle tilgjengelige grupper og påmeldingsark for egenpåmeldingsgrupper.
  2. Mine grupper-panelet: Mine grupper-panelet vises til høyre for emnemenyen. Du har direktelenker til gruppeområdet for hver enkelt gruppe du tilhører. Du kan utvide panelet for å se de tilgjengelige gruppeverktøyene. Hvis du er tilknyttet en gruppe, vises panelet automatisk.
  3. Gruppelenker: Det kan hende at du kan få tilgang til gruppene dine i emneområdet med lenker til enkeltgrupper, registreringsskjemaet eller Grupper-siden.

Når du åpner gruppen, ser du startsiden for den. På startsiden for gruppen kan du finne en beskrivelse for gruppen, en liste over medlemmer og verktøy. Dette er sentrum for gruppeaktiviteter. Hvis læreren din tillater det, kan du tilpasse siden med bannere, fargevalg og personlige moduler, for eksempelVurderingskort. Personlige moduler er bare synlige for den som legger dem til. Du kan også få tilgang til gruppeverktøy og oppgaver her.


Registrer deg for å bli med i emnegrupper

Læreren kan be deg om å tilknytte deg emnegrupper selv. Det kan hende du kan se navnene på de andre gruppemedlemmene. Dette avhenger av innstillinger underviseren har valgt.

Grupper-siden velger du Påmelding eller Vis påmeldingsskjema for å bli med i en gruppe. Når du velger Påmelding igjen på Påmeldingsark-siden, blir du automatisk lagt til i gruppen.

Deaktiverte brukere er med i totalantallet for gruppepåmeldinger inntil informasjonen om brukeren eller medlemskapet i gruppen slettes.


Opprett grupper

Hvis læreren din tillater det, kan du opprette emnegrupper medstudentene dine kan bli med i.

  1. Grupper-siden velger du Opprett gruppe.
  2. Opprett egentilknytningsgruppe-siden skriver du inn gruppenavnet og beskrivelsen for gruppen.
  3. Skriv inn et navn for Tilknytningsskjema og Instruksjoner for tilknytningsskjema.
  4. Velg Maksimalt antall medlemmer.
  5. Velg Send.

Gruppeverktøy

Underviseren velger hvilke kommunikasjons- og samarbeidsverktøy som er tilgjengelige for hver enkelt gruppe. Hvis du vil bruke et verktøy, men ikke finner det på gruppeområdet, kan du spørre læreren om vedkommende kan aktivere det.

Beskrivelser av gruppeverktøy
Verktøy Beskrivelse
Collaborate Ultra Gruppemedlemmer og undervisere kan dele innhold og bruke tavlen, samt lage opptak.
Samarbeid Gruppemedlemmer kan opprette og delta i chatteøkter og virtuelle klasserom.

Samarbeidsøktene for grupper har de samme funksjonene som emnene. Alle gruppemedlemmene er moderatorer i samarbeidsøkter for grupper og kan administrere økter og bruke alle de tilgjengelige verktøyene.

Fildeling Gruppemedlemmer og lærere kan dele filer i gruppeområdet. Alle medlemmer kan legge til og slette filer, uavhengig av hvem som legger dem til.
Gruppeblogg Alle medlemmer av en gruppe kan opprette innlegg for den samme bloggen i gruppeområdet, samt bygge på hverandres innlegg. Alle emnemedlemmene kan lese og kommentere på gruppeblogger, men de kan ikke opprette innlegg hvis de ikke er medlemmer av gruppen. Lærere kan velge å vurdere gruppeblogger. Alle gruppemedlemmene får samme vurdering.
Diskusjonstavler for grupper Gruppemedlemmer kan opprette og administrere egne forumer og diskutere tema med bare gruppemedlemmene. Lærere kan velge å vurdere gruppediskusjoner, men hvert enkelt medlem får individuell vurdering.
Gruppedagbøker Alle gruppemedlemmene kan se hverandres oppføringer i gruppeområdet. Bare gruppemedlemmer og lærere kan se på gruppedagbøkene. Lærere kan velge å vurdere gruppedagbøker. Alle gruppemedlemmene får samme vurdering.
Gruppeoppgaver Gruppemedlemmer kan opprette og distribuere oppgaver til alle gruppemedlemmene.
Gruppewiki Gruppemedlemmer kan redigere og se egne gruppewikier. Lærere kan se og endre gruppewikier samt velge å vurdere gruppewikier. Alle gruppemedlemmene får samme vurdering.
Send e-post Gruppemedlemmer kan sende e-post til enkeltmedlemmer eller hele gruppen.

Utveksle filer med en gruppe

Med fildeling kan du dele filer med andre medlemmer i gruppen din – inkludert læreren.

Du kan ikke opprette mapper under fildeling. Bestem sammen med gruppen din hvordan dere vil navngi filene, slik at de er lettere å finne i en lang liste.

Legg til en fil i fildelingen

Gruppeverktøy > Fildeling > Legg til fil

Gi et navn til filen du vil laste opp. Bla gjennom etter filen, og send inn.

Slett en fil fra fildelingen

Du kan slette filer selv om du ikke har lastet dem opp. På Fildeling-siden velger du Slett i filmenyen.


Vanlige spørsmål

Hvordan fjerner jeg meg selv eller noen andre fra en gruppe?

Når du er medlem i en gruppe, er det bare lærere som kan fjerne deg – dette gjelder også for egentilknytningsgrupper og grupper opprettet av studenter.

Hvordan kan jeg legge til klassekamerater i en gruppe jeg har opprettet?

Hvis du oppretter en gruppe, må klassekameratene dine selv knytte seg til gruppen. I listen over grupper velger de Tilknytning etter gruppenavnet.

Hvordan blir jeg medlem av en av gruppene til klassekameratene mine?

Finn gruppen på Grupper-siden, og velg Tilknytning. Gruppen vises i Mine grupper-området ditt.

Video: Find Groups


Watch a video about course groups

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Course groups explains how to interact in course group.


Gruppearbeid

Undervisere kan opprette gruppeoppgaver, prøver og diskusjoner der du kan samarbeide med andre studenter. Underviserne kan også opprette emnegrupper som er oppført i Detaljer og handlinger-panelet.

Underviseren kan melde deg på grupper eller be deg om å bli med i grupper.

Emneinnhold-siden, ditt gruppenavn blir listet etter gruppens elementtittel. Gruppemedlemmenes navn vises når du åpner og jobber med oppgaven eller prøven. If Bli med en gruppe for å delta vises, velg lenken for å velge en gruppe.

Mer om gruppeoppgaver

Mer om gruppediskusjoner

Detail of Course Content page with box highlighting the course content row for a group assignment. A callout arrow points from highlighted row to an image of the Group Assignment panel. A box highlights the View Assessment button.

Emnegrupper

Velg grupper-lenken i Detaljer og Handlinger-panelet for å vise grupper-siden. «Ny» vises ved siden av grupper-lenken og emnekunngjøringer vises når du trenger å bli med èn eller flere grupper.

Hvis underviseren har lagt deg til i en gruppe som krever egenpåmelding, ser du fortsatt kunngjøringen.

Du ser også en varsling i aktivitetsstrømmen når du trenger å bli med i en gruppe.

På emnegrupper-siden kan du se gruppene du har registrert deg i, og bli med i grupper som krever egenpåmelding. Grupper med en påmeldingsperiode vises først, så du ikke går glipp av dem. Underviseren kan legge til en beskrivelse for å hjelpe deg med å velge en gruppe.

Du meldes på automatisk hvis du ikke har valgt en gruppe ved slutten av påmeldingsperioden.

Når du har blitt med i en gruppe, kan du gå til en annen gruppe frem til påmeldingsperioden slutter.

Underviseren din velger om du vil skjule medlemmer av grupper du kan bli med. Medlemmer er skjult i grupper der underviseren tilordner medlemskap.

Når underviserne dine vil at du skal se gruppemedlemmene dine, kan de sende ut en emnemelding til gruppen. Hvis institusjonen din tillater det, kan du og gruppen sende meldinger og samarbeide. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet.