Gall hyfforddwyr greu grwpiau o fyfyrwyr o fewn cyrsiau. Mae grwpiau fel arfer yn cynnwys nifer fechan o fyfyrwyr ar gyfer grwpiau astudio neu brosiectau. Mae gan y grwpiau hyn eu hardaloedd cydweithio eu hunain yn y cwrs er mwyn iddynt allu cyfathrebu a rhannu ffeiliau.

Mae'ch hyfforddwr yn eich rhoi mewn grŵp neu'n caniatáu i chi ddewis pa grŵp rydych eisiau ymuno. Eich hyfforddwr sy'n dewis pa offer cyfathrebu a chydweithio sydd ar gael i'ch grŵp.


Gwaith grŵp

Gall hyfforddwyr greu aseiniadau, profion, a thrafodaethau grŵp lle gallwch gydweithio â myfyrwyr eraill. Gall eich hyfforddwyr hefyd greu grwpiau cwrs sy’n cael eu rhestru yn y panel Manylion a Gweithrediadau.

Gall eich hyfforddwr eich cofrestru mewn grwpiau neu ofyn i chi ymuno â grwpiau.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, rhestrir enw eich grŵp ar ôl teitl yr eitem grŵp. Bydd enwau aelodau eich grŵp yn ymddangos pan fyddwch yn agor yr eitem a pan fyddwch yn gweithio arno. Os fydd Ymuno â grŵp i gymryd rhan yn ymddangos, dewiswch y ddolen i ddewis grŵp.

Mwy ar aseiniadau grŵp

Rhagor am drafodaethau grŵp

Grwpiau cwrs

Dewiswch ddolen y grŵp yn y panel Manylion a Gweithrediadau i weld y dudalen grwpiau. Mae “Newydd” yn ymddangos nesaf at ddolen y grŵp ac mae cyhoeddiadau cwrs yn ymddangos pan fydd angen i chi ymuno ag un neu fwy o grwpiau.

Os yw’ch hyfforddwr wedi’ch ychwanegu at grŵp sy’n gofyn am hunangofrestru, byddwch yn dal i weld y cyhoeddiad.

Byddwch hefyd yn gweld hysbysiad yn eich ffrwd gweithgarwch pan fydd angen i chi ymuno â grŵp.

Ar y dudalen grwpiau cwrs, gallwch weld y grwpiau rydych wedi cofrestru ynddynt ac ymuno â grwpiau sy’n gofyn am hunangofrestru. Mae grwpiau sydd â chyfnod cofrestru yn ymddangos yn gyntaf er mwyn sicrhau y byddwch yn eu gweld. Efallai bydd eich hyfforddwr yn ychwanegu disgrifiad i’ch helpu i ddewis grŵp.

Os nad ydych yn dewis grŵp cyn diwedd y cyfnod cofrestru, fe’ch cofrestrir yn awtomatig.

Ar ôl i chi ymuno â grŵp, gallwch symud i grŵp arall nes i’r cyfnod cofrestru ddod i ben.

Mae’ch hyfforddwr yn penderfynu a hoffai guddio aelodau o’r grwpiau y gallwch ymuno â nhw. Cuddir aelodau mewn grwpiau lle mae’ch hyfforddwr yn pennu'r aelodaeth.

Ar yr adeg hon, pan fydd eich hyfforddwyr eisiau i chi weld aelodau o’ch grŵp, gallant anfon neges gwrs at eich grŵp. Os yw’ch sefydliad yn ei ganiatáu, gallwch chi a’ch grŵp anfon negeseuon a dechrau cydweithio. Mae gweithgarwch negeseuon yn aros o fewn y system.

Video: Find Groups


Watch a video about finding groups

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Find groups explains where you find your groups.