This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

I anslagen ges viktig och tidskänslig information.

Du kan enkelt visa anslag som ditt lärosäte eller dina lärare postat om lärosätet eller kurserna.

Hitta anslag

Du hittar anslag på fliken Mitt lärosäte eller på kursernas hemsida. Här finns information indelad i rutor som kallas moduler, till exempel Mina anslag. Systemet genererar informationen i respektive modul.

Du kan även få aviseringar om anslag och din lärare kan skicka e-postmeddelanden om viktiga kursanslag.

Fliken Mitt lärosäte

Anslag kan finnas i fler än en modul i fliken Mitt lärosäte. Ditt lärosäte kan ändra namn på fliken Mitt lärosäte för att matcha lärosätets namn eller ta bort en modul.

Nya anslag visas som länkar. Om ditt lärosäte har lagt till systemövergripande anslag visas dessa anslag först i modulen Mina anslag. Kursanslag sorteras efter kursnamn.

När du klickar på en länk till ett anslag öppnas huvudsidan Anslag. Längst upp på sidan kan du filtrera dina anslag efter Lärosäte, Kurser och organisationer och Visa alla. Använd den extra menyn för att begränsa dina filterresultat ytterligare.

Kursens hemsida

Denna Hemsida är en kursmodulsida. Lärare kan ändra namnet på den här sidan och skapa andra kursmodulsidor. Det är även läraren som bestämmer vilka moduler som ska visas.

I modulen Mina anslag visas endast anslag för kursen som du är med i. Inga lärosätesanslag visas. Nya anslag visas som länkar. Välj ett anslag eller flera anslag ... för att se hela listan med kursanslag. Längst upp på sidan kan du filtrera dina anslag efter Lärosäte och Kurs.

Mer information om kursens hemsida