Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Oppslag inneholder viktig og tidssensitiv informasjon.

Du kan enkelt se institusjons- og emnekunngjøringer institusjonen og underviserne har publisert.

Finn kunngjøringene dine

Du finner kunngjøringene dine på Min institusjon-fanen eller på emnets startside. Informasjonen vises i bokser som kalles moduler, for eksempel Mine kunngjøringer. Systemet genererer informasjonen i hver modul.

Du kan også motta varslinger om kunngjøringer og underviseren din kan sende e-poster om viktige emne-kunngjøringer.

På Min institusjon-fanen

Kunngjøringer kan vises i mer enn én modul på Min institusjon-fanen. Institusjonen kan endre navn på Min institusjon-fanen til navnet på institusjonen – eller fjerne moduler.

Nylige kunngjøringer vises som lenker. Hvis institusjonen din har lagt ut kunngjøringer på systemnivå, vises de først i Mine kunngjøringer-modulen. Emnekunngjøringer er organisert etter emnenavn.

Når du velger en kunngjøringslenke, åpnes hovedsiden for Kunngjøringer. Øverst på siden kan du filtrere kunngjøringer etter Institusjon, Emner og organisasjoner og Vis alle. Du kan filtrere resultatene enda mer i tilleggsmenyen.

Emnets startside

Emnets startside er en emnemodulside. Læreren din kan endre navn på eller slette denne siden samt opprette andre emnemodulsider. Underviseren velger også hvilke moduler som vises.

I Mine kunngjøringer-modulen vises det bare kunngjøringer for emnet du er i. Du ser ingen institusjonskunngjøringer. Nylige kunngjøringer vises som lenker. Velg en kunngjøring eller flere kunngjøringer. .. for å se hele listen over emnekunngjøringer. Øverst på siden kan du filtrere kunngjøringer etter Institusjon og Emne.

Mer om emnets startside