Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae cyhoeddiadau'n rhoi gwybodaeth bwysig, sy'n sensitif o ran amser.

Gallwch weld cyhoeddiadau'r sefydliad a’r cwrs a bostiwyd gan eich sefydliad a’ch hyfforddwyr yn hawdd.

Dod o hyd i'ch cyhoeddiadau

Gallwch gael mynediad at eich cyhoeddiadau ar y tab Fy Sefydliad neu ar Hafan y cwrs. Cyflwynir gwybodaeth mewn blychau a enwir yn fodiwlau, megis Fy Nghyhoeddiadau. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl.

Efallai byddwch hefyd yn derbyn hysbysiadau am gyhoeddiadau a gall eich hyfforddwr anfon e-byst am gyhoeddiadau cwrs pwysig.

Tab Fy Sefydliad

Gall cyhoeddiadau ymddangos ym mwy nag un modiwl ar y tab Fy Sefydliad. Efallai bydd eich sefydliad yn ail-enwi’r tab Fy Sefydliad i gyd-fynd ag enw'ch sefydliad neu dynnu modiwl.

Mae cyhoeddiadau diweddar yn ymddangos fel dolenni. Os ychwanegodd eich sefydliad gyhoeddiadau ar draws y system, ymddengys y cyhoeddiadau hyn yn gyntaf yn y modiwl Fy Nghyhoeddiadau. Trefnir cyhoeddiadau cwrs yn ôl enw'r cwrs.

Pan ddewiswch ddolen cyhoeddiad, bydd y brif dudalen Cyhoeddiadau yn agor. Ar frig y dudalen, gallwch hidlo'ch cyhoeddiadau yn ôl Sefydliad, Cyrsiau & Chyfundrefnau, a Gweld y Cyfan. Defnyddiwch y ddewislen ychwanegol i fireinio’ch canlyniadau hidlo.

Hafan y Cwrs

Mae’r Hafan yn dudalen modiwl cwrs. Gall eich hyfforddwr ailenwi neu ddileu'r dudalen hon, a chreu tudalennau modiwl cwrs eraill. Mae'ch hyfforddwr hefyd yn dewis pa fodiwlau sy'n ymddangos.

Yn y modiwl Fy Nghyhoeddiadau, mae cyhoeddiadau yn ymddangos ar gyfer y cwrs rydych ynddo yn unig. Ni fydd cyhoeddiadau'r sefydliad yn ymddangos. Mae cyhoeddiadau diweddar yn ymddangos fel dolenni. Dewiswch gyhoeddiad neu mwy o gyhoeddiadau... i weld y rhestr lawn o gyhoeddiadau cwrs. Ar frig y dudalen, gallwch hidlo’ch cyhoeddiadau yn ôl Sefydliad a Cwrs.

Rhagor am Hafan y cwrs