Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een wiki is een samenwerkingstool waarmee je een of meer pagina's met materiaal voor een cursus kunt maken of wijzigen. Een wiki is een gebied waar je kunt samenwerken aan inhoud. Cursusleden kunnen wikipagina's maken en wijzigen voor de cursus of een cursusgroep.

Cursusleiders en studenten kunnen opmerkingen toevoegen en de cursusleider kan afzonderlijke bijdragen beoordelen.

Waar je wiki's kunt vinden

Je vindt wiki's in het cursusmenu of op de pagina Tools. Op de overzichtspagina met wiki's, selecteer je in de alfabetische lijst de naam van het wiki-onderwerp dat je wilt lezen.


Een wiki-pagina maken

Alleen de cursusleider kan een wiki maken. Daarna kun je wel vermeldingen aan de wiki toevoegen.

 1. Selecteer Wiki-pagina maken op de pagina met wiki-onderwerpen.
 2. Typ een naam en informatie in het tekstvak Inhoud. Gebruik de editor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 3. Selecteer Verzenden.

Rubrieken

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan de wiki en deze beschikbaar heeft gesteld, kunt u de rubriek bekijken op de pagina Mijn bijdrage. Selecteer Rubriek weergeven in de sectie Cijfer als je de beoordelingscriteria wilt bekijken.


Wiki-inhoud bewerken

Elke deelnemer aan een cursus kan een pagina van een wiki wijzigen en elk lid van een groep kan een pagina van een groeps-wiki wijzigen. Wijzigingen worden door alle cursusleden, inclusief de cursusleider, op dezelfde manier doorgevoerd.

Als iemand bezig is een wikipagina te bewerken, wordt de pagina gedurende 120 seconden vergrendeld om te voorkomen dat andere gebruikers de pagina wijzigen. Als je probeert een pagina te bewerken die door iemand anders wordt gewijzigd, verschijnt er een mededeling dat momenteel een andere gebruiker de pagina bewerkt.

 1. Selecteer de wikipagina die je wilt wijzigen.
 2. Selecteer Wiki-inhoud bewerken.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan op de pagina Wikipagina bewerken.
 4. Selecteer Verzenden om je werk op te slaan.

Koppeling naar andere wikipagina's

Als een wiki uit een groot aantal pagina's bestaat, kun je een koppeling opnemen naar een verwante pagina om de informatie beter toegankelijk te maken. Je kunt alleen koppelingen naar andere wikipagina's maken als de wiki minimaal twee pagina's bevat. In de editor van de pagina waaraan je werkt, selecteer je het pictogram Inhoud toevoegen aan het einde van de tweede rij met opties.

 1. Plaats op de pagina Wikipagina maken de cursor in het gebied Inhoud van wikipagina waar je de koppeling wilt toevoegen.
 2. Selecteer het pictogram Inhoud toevoegen in de editor, waardoor er een venster wordt geopend waarin je de optie Koppeling naar wikipagina kunt selecteren. Als er maar één wikipagina is, kunt je deze functie niet kiezen.
 3. Selecteer in het venster Koppeling naar wikipagina de wikipagina waaraan je de huidige pagina wilt koppelen.
 4. Typ desgewenst een naam voor de koppeling in het tekstvak Naam van koppeling naar wikipagina wijzigen. Als je geen naam invoert, wordt de naam van de oorspronkelijke pagina gebruikt voor de koppeling.
 5. Selecteer Verzenden. De koppeling wordt weergegeven in de editor.
 6. Selecteer Verzenden op de pagina Wikipagina maken. De koppeling wordt weergegeven op de wikipagina.

Opmerkingen toevoegen aan een wiki-vermelding

Selecteer op de pagina met wiki-onderwerpen de wiki-pagina waaraan je een opmerking wilt toevoegen. Selecteer Opmerking als je je gedachten wilt toevoegen. Selecteer Toevoegen wanneer je klaar bent. Klap het gedeelte Opmerkingen uit om alle opmerkingen te bekijken.


Je bijdragen bekijken

Je kunt een lijst bekijken met alle pagina's en versies waaraan je hebt bijgedragen of die je hebt gewijzigd. Selecteer Mijn bijdrage op de pagina met wiki-onderwerpen. Op deze pagina kun je informatie over je bijdrage aan de wiki zien in het inhoudsframe en het zijpaneel.

Pagina Mijn bijdrage

 1. Pagina's weergeven: Gebruik de keuzelijst Pagina's weergeven als je minder informatie op de pagina Mijn bijdrage wilt weergeven.
 2. Wiki-instructies: vouw het gedeelte uit om de instructies voor de wiki te lezen en de doelen die de cursusleider eventueel heeft afgestemd op de wiki.
 3. Paginaversie: in de kolom Paginaversie worden paginatitels weergegeven met de bijbehorende versienummers. Selecteer een titel om de pagina zonder wijzigingen met aantekeningen weer te geven. De pagina wordt dan geopend in een nieuw venster. De meest recente versie van de pagina wordt standaard als eerste weergegeven.
 4. Wijzigingen door gebruiker: selecteer een koppeling in de kolom Wijzigingen door gebruiker als je een pagina met de vorige versie ervan wilt vergelijken. De pagina wordt dan geopend in een nieuw venster. Ga naar het tabblad Legenda als je de vergelijking wilt bekijken met een legenda of uitleg van de opmaak waarmee de verschillen tussen de versies zijn aangegeven.
 5. Wikidetails: Je kunt het zijpaneel uitvouwen als je bijvoorbeeld wilt zien hoeveel pagina's je hebt bijgedragen en bewerkt, en hoeveel opmerkingen je aan de wiki hebt toegevoegd.
 6. Cijfer: Dit gedeelte is beschikbaar als de cursusleider beoordeling heeft ingeschakeld voor de wiki. U kunt hier zien of er een cijfer is toegekend voor uw wikipagina's.

  Deelnameoverzicht: In de sectie Deelnameoverzicht zie je bij Gewijzigde woorden exact hoeveel woorden je op alle pagina's en in de verschillende versies van pagina's hebt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Aantal woorden gewijzigd wordt weergegeven als een getal en een percentage. Aantal keer opgeslagen is het aantal keer dat je Verzenden hebt geselecteerd in Wiki-pagina bewerken in de wiki, ongeacht of je inhoud hebt gewijzigd. Aantal keer opgeslagen wordt weergegeven als een getal en een percentage.


Wiki-cijfers weergeven

Nadat de cursusleider je bijdragen aan een wiki heeft beoordeeld, kun je het cijfer op twee plaatsen bekijken. Cijfers worden weergegeven op de pagina Mijn bijdrage en in de tool Mijn cijfers.

Meer informatie over Mijn cijfers

Selecteer Mijn bijdrage op de pagina met wiki-onderwerpen. Op de pagina Mijn bijdrage wordt je cijfer weergegeven in de sectie Cijfer. Je kunt ook de feedback van de cursusleider bekijken en de datum van de beoordeling.