Macmillan Learning

Blackboard och Macmillan Learning har ingått ett samarbete för att tillhandahålla smidig åtkomst till innehåll i Macmillans LaunchPad, Writer's Help, Sapling Learning och SaplingPlus direkt på Blackboard Learn-plattformen. Med integreringen av Macmillan Learning kan du anpassa dina kurser så att de återger dina specifika undervisningsmål och ökar deltagarnas engagemang. Du kan enkelt välja innehåll av hög kvalitet, anpassa det efter behoven i varje kurs och tilldela det på kapitel- och tillgångsnivå i en Blackboard Learn-kurs.

Denna integrering fungerar med Blackboard Learn version 9.1 SP 10 och senare.


Funktioner och fördelar

  • Smidig åtkomst: Enkel inloggning som ger dig och deltagarna fördelen att bara behöva logga in en gång för alla kursresurser.
  • Ett Kursadministration och resultat som uppdateras automatiskt: Resultaten för alla Macmillan-uppgifter och -utvärderingar läggs automatiskt upp i Blackboard Learn™s Kursadministration och resultat vilket ger dig och deltagarna en enda plats där ni kan hålla koll på lektionsprestationer.
  • Ingående länkning: Med länkningsfunktionen på kapitel- och tillgångsnivå kan du länka till det Macmillan-innehåll som matchar dina specifika kursbehov. Detta säkerställer att deltagarna enkelt får tillgång till rätt lärresurser vid rätt tidpunkt.
  • Bekanta arbetsflöden: Eftersom du kommer åt Macmillan-innehållet i kursinnehållsytan kan du enkelt hitta och anpassa innehåll i ditt vanliga Blackboard Learn™-arbetsflöde.
  • Sekretess för deltagarnas personliga information: Deltagarinformation skyddas genom fullständig efterlevnad av sekretesstandarder, exempelvis den amerikanska lagen Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

Integrerade Macmillan Learning-produkter

  • Macmillans LaunchPad: Macmillans lovordade innehåll – e-böcker, videor, animationer, LearningCurves adaptiva snabbprov, handledningar och mycket mer – har redigerats och organiserats för lättillgänglighet, vilket ger förstklassigt bokspecifikt innehåll i ett helt nytt användargränssnitt.
  • Writer's Help 2.0: En stabil, nätbaserad resurs för skrivande med kraftfull sökfunktion och interaktivt innehåll som lärarna enkelt kan integrera i sina kurser.
  • Sapling Learning: Sapling Learnings onlineläxor har skapats av och för pedagoger och främjar elevframgång med individuellt pedagogstöd och tidssparande verktyg.
  • SaplingPlus: SaplingPlus omfattar Sapling Learnings onlineläxor plus verktyg för utvärdering innan lektionerna (som LearningCurves adaptiva snabbprov), en fullständig e-bok och ytterligare undervisnings- och inlärningsresurser.

Komma igång

Din administratör kan aktivera Partner Cloud Building Block som inkluderar integreringen av Macmillan Learning utan extra kostnad. När Partner Cloud Building Block är tillgängligt och integreringen av Macmillan har konfigurerats, kan du lägga till Macmillan-innehåll till dina Blackboard Learn-kurser. Gå till en innehållsyta och välj Content Market från menyn Partnerinnehåll. Välj Macmillan Learning från menyn med tillgängligt utgivarinnehåll.

Vid ditt första försök att lägga till Macmillan-innehåll uppmanas du att registrera dig eller logga in på ditt Macmillan-konto för att koppla ihop din Macmillan-kurs med din Blackboard Learn-kurs. I framtiden tillhandahåller den här sammankopplingen en enda inloggning för dig och deltagarna i kursen, direktåtkomst till Macmillan-innehåll och resultatsynkronisering med Kursadministration och resultat i Blackboard.

Komma igång med LaunchPad-integreringen i Blackboard Learn

Komma igång med Writer's Help 2.0 i Blackboard Learn


Dra nytta av communityn i LaunchPad och Sapling

Få förslag på hur du använder LaunchPad och Sapling Learning effektivare, prata med dina kollegor om vad som fungerar (och vad som inte gör det) och se produktförbättringar i ett tidigt skede.

Besök LaunchPads community

Besök Saplings community

Besök Macmillans webbseminarier på begäran


Anslut till Macmillan Learnings tekniska support

Har du frågor om ditt konto, registreringen eller önskar allmän support för undervisande personal? En medlem av supportteamet hos Macmillan Learning är tillgänglig för hjälp.

Kontakta Macmillan Learning-supporten


Kontakt din representant från Macmillan Learning

Behöver du hjälp att hitta rätt kursmaterial? Din representant från Macmillan Learning står till förfogande, oavsett dina behov.

Leta upp en Macmillan-representant