Vill du ta reda på vad dina deltagare behöver hjälp med?

Se Frågor från deltagare om uppgifter. Använd sedan webbläsarens bakåtfunktion för att återvända till detta ämne.

Hur skapar jag uppgifter?

Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

 1. Gå till menyn Granskningar, välj alternativet Uppgift och ange namn på uppgiften, instruktioner och bifoga de filer som kursdeltagarna behöver. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text och lägga till filer. Du kan även lägga till filer under Uppgiftsfiler.
 2. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Content Collection. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 3. Alternativt väljer du en Förfallodag. Uppgifter med inlämningsdag inställd visas automatiskt i kurskalendern.
 4. Under Bedömning anger du en siffra i Möjliga poäng och lägger eventuellt in bedömningskriterier. Du kan expandera avsnittet och ställa in sådant som anonym bedömning, hur resultatet ska visas och antalet försök. Du kan tillåta fler än ett försök med en uppgift.
 5. När du är färdig med uppgiften gör du den tillgänglig för kursdeltagarna. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en uppgifts tillgänglighet utan endast när uppgiften visas.
 6. Klicka på Skicka.

Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

 • Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat.
 • Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter.

Mer om gruppuppgifter

Dölj kolumner från deltagare


Går det att kontrollera när deltagarna ser sina resultat och sin återkoppling?

Du kan dölja en kolumn från deltagarnas sidor Mina resultat medan du tilldelar resultaten och återkopplingen. När du döljer en kolumn från kursdeltagarna visas den ändå i rutnätet i Kursadministration och resultat.

 1. Du går till sidan genom att öppna menyn till en kolumn i Kursadministration och resultat och välja Redigera kolumninformation.
 2. På sidan Redigera kolumn ska du gå till avsnittet Alternativ.
 3. Välj Nej för att Inkludera denna kolumn i beräkningarna för Kursadministration och resultat och Visa denna kolumn för deltagarna.
 4. Klicka på Skicka.

Det bedömda arbetet visas inte på deltagarnas sidor Mina resultat. Om en deltagare öppnar det bedömda arbetet från ett innehållsområde visas inget resultat eller någon återkoppling.

I rutnätet för Kursadministration och resultat visas kolumnen med ikonen Kolumnen är inte synlig för användare bredvid kolumntiteln.

När du är redo att publicera resultat och återkoppling för deltagarna ska du öppna sidan Redigera kolumn och välja Ja för de två alternativen.


Hur kan deltagarna veta om deras uppgifter har skickats in ordentligt?

När deltagare skickar uppgifter visas sidan Granska sändningshistoriken med information om inskickade uppgifter och ett meddelande med ett bekräftelsenummer som visar att uppgiften har skickats. Deltagarna kan kopiera och spara det här numret som bevis på inlämningen och bevis för akademiska tvister. För uppdrag med flera försök får deltagarna olika nummer för varje sändning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för bekräftelser på inlämningar får deltagarna även ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och annan information för varje inlämning.

Du och dina deltagare kommer inte att kunna visa bekräftelsenummer om din institution använder Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller tidigare. E-postaviseringar för deltagare och deltagaråtkomst till kvittohistorik lanserades i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Administratörer och lärare har nu ett register i systemet som kan hämtas även om ett försök, en uppgift eller en deltagare senare tas bort från kursen. Dessa poster underhålls i kursen och kan även hämtas efter arkiverings- och återställningsprocessen.


Hur bedömer jag uppgifter?

När du skapar en uppgift skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. I Kursadministration och resultat eller på sidan Behöver bedömas kan du se vilka som har skickat in sina arbeten och påbörja bedömningen av dem. Kursdeltagarna hittar sina resultat på sidorna Mina resultat eller på sidan Granska sändningshistorik för respektive uppgift.

Du kan bedöma uppgifter direkt, via delegerad bedömning, anonym bedömning eller via SafeAssign.

Mer om att bedöma uppgifter


Kan jag redigera, ta bort eller ändra ordning på uppgifter?

Ja, det kan du. Använd dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning. Gå till det omfattande hjälpämnet nedan för mer information.

Mer om att skapa och redigera uppgifter


Hur använder jag SafeAssign?

SafeAssign är en tjänst för att upptäcka plagiering som du kan aktivera när du skapar en uppgift.

 1. Hitta uppgiften med SafeAssign aktiverat i Kursadministration och resultat. När deltagare har skickat in inlämningar visas ikonen Behöver bedömas. Öppna cellens meny och klicka på försöket.
 2. På sidan Bedöm uppgiften visas det ett SafeAssign-avsnitt i sidpanelen för bedömning. När rapporten bearbetas visas det här meddelandet: Rapport genereras ...
 3. När rapporten är redo att visas ser du en procentsats i sidpanelen för bedömning. Klicka på pilen bredvid SafeAssign och sedan på Visa originalitetsrapport. Resultaten visas i ett nytt fönster.

Mer information om SafeAssign