Vil du vite hva studentene dine trenger hjelp med?

Ta en titt på spørsmålene fra studenter om oppgaver. Deretter kan du bruke tilbake-funksjonen i nettleseren for å komme tilbake til dette temaet.

Hvordan oppretter jeg oppgaver?

Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

 1. Velg Oppgaver i Oppgave-menyen, og legg inn navn, veiledning og filer studentene trenger. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere tekst og legge til filer. Du kan også legge til filer i Oppgavefiler-delen.
 2. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 3. Hvis du vil, kan du velge leveringsfrist. Oppgaver med leveringsfrist vises automatisk i emnekalenderen.
 4. Skriv inn mulige poeng og legg eventuelt til en vurderingsmatrise i Vurdering-delen. Utvid delene for å gjøre valg, for eksempel bruke anonym vurdering, velge hvordan vurderingen skal vises og velge antall forsøk. Du kan tillate mer enn ett forsøk per oppgave.
 5. Gjør oppgaven tilgjengelig når du vil at studentene skal kunne åpne den. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når oppgaven vises – ikke tilgjengeligheten.
 6. Velg Send.

Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt.

 • Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen.
 • Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper.

Mer om gruppeoppgaver

Skjul kolonner for studenter


Kan jeg kontrollere når studentene ser vurderinger og tilbakemeldinger?

Du kan skjule kolonner for studentenes Mine vurderinger-sider mens du tilordner vurderinger og tilbakemeldinger. Du ser fortsatt kolonner i rutenettet i vurderingssenteret selv om du skjuler dem for studentene.

 1. Åpne menyen for en kolonneoverskrift i vurderingssenteret, og velg Rediger kolonneinformasjon.
 2. Rediger kolonne-siden går du til Alternativer-delen.
 3. Velg Nei for Ta med denne kolonnen i beregningene i vurderingssenteret og Vis studentene denne kolonnen.
 4. Velg Send.

Da ser ikke studentene det vurderte arbeidet på Mine vurderinger-sidene. Hvis en student åpner det vurderte arbeidet fra et innholdsområde, vises det ingen vurderinger eller tilbakemelding.

I rutenettet i vurderingssenteret vises kolonnen med Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet ved siden av kolonnetittelen.

Når du er klar til å vise studentene vurderingene og tilbakemeldingene, kan du gå til Rediger kolonne-siden og velge Ja for begge alternativene.


Hvordan vet studentene at oppgavene deres er sendt inn?

Når studentenes oppgaver er sendt inn, ser de informasjon om de innsendte oppgavene sammen med et bekreftelsesnummer og en beskjed om at innsendingen var vellykket, på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Studentene kan kopiere og lagre dette nummeret som bevis på at oppgaven er sendt inn, noe som kan være nyttig ved eventuelle tvister. For oppgaver med flere forsøk får studentene forskjellige numre for hver innsending. Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får studentene også en e-post med et bekreftelsesnummer og andre detaljer for hver innsending.

Du og studentene dine kan ikke se bekreftelsesnumre hvis institusjonen bruker Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller eldre. E-postvarslinger til studenter og studenters tilgang til kvitteringshistorikk ble introdusert i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Administratorer og lærere har nå en oppføring i systemet – selv om forsøk, oppgaver eller studenter senere skulle bli slettet fra emnet. Disse oppføringene blir værende i emnet og kan hentes ut også etter arkiverings- og gjenopprettingsprosessen.


Hvordan vurderer jeg oppgaver?

Når du oppretter en oppgave, opprettes det automatisk en kolonne i vurderingssenteret. I vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden kan du se hvem som har sendt inn arbeidet sitt og begynne å vurdere. Studentene kan se vurderingene sine på Mine resultater-sidene eller på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven.

Du kan vurdere oppgaver direkte – med delegert vurdering eller anonym vurdering – eller via SafeAssign.

Mer om hvordan du vurderer oppgaver


Kan jeg redigere, slette eller endre rekkefølgen på oppgaver?

Ja, det kan du. Bruk dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet. Du finner mer informasjon i det omfattende hjelpetemaet nedenfor.

Mer om hvordan du oppretter og redigerer vurderinger


Hvordan bruker jeg SafeAssign?

SafeAssign er en tjeneste som oppdager plagiat og du kan aktivere når du oppretter oppgaver.

 1. I vurderingssenteret finner du frem til oppgaven med SafeAssign aktivert. Når studenter har sendt inn oppgaven, ser du Ikke vurdert-ikonet. Åpne menyen for cellen og velg forsøket.
 2. En SafeAssign-del vises i sidepanelet for vurdering på Grade Assignment-siden. Mens rapporten behandles, ser du følgende erklæring: Rapport pågår…
 3. Når rapporten er klar, ser du en prosentverdi i sidepanelet for vurdering. Velg SafeAssign-lenken og Vis opprinnelig rapport for å se resultatene i et nytt vindu.

Mer om SafeAssign