Går det att kontrollera när deltagarna ser sina resultat och sin återkoppling?

Du kan dölja en kolumn från deltagarnas sidor Mina resultat medan du tilldelar resultaten och återkopplingen. När du döljer en kolumn från kursdeltagarna visas den ändå i rutnätet i Kursadministration och resultat.

  1. Du går till sidan genom att öppna menyn till en kolumn i Kursadministration och resultat och välja Redigera kolumninformation.
  2. På sidan Redigera kolumn ska du gå till avsnittet Alternativ.
  3. Välj Nej för att Inkludera denna kolumn i beräkningarna för Kursadministration och resultat och Visa denna kolumn för deltagarna.
  4. Klicka på Skicka.

Det bedömda arbetet visas inte på deltagarnas sidor Mina resultat. Om en deltagare öppnar det bedömda arbetet från ett innehållsområde visas inget resultat eller någon återkoppling.

I rutnätet för Kursadministration och resultat visas kolumnen med ikonen Kolumnen är inte synlig för användare bredvid kolumntiteln.

När du är redo att publicera resultat och återkoppling för deltagarna ska du öppna sidan Redigera kolumn och välja Ja för de två alternativen.