Vad är skillnaderna mellan ett test, en frågebank och en enkät?

Tester är utvärderingar som bedöms och ges ett resultat.

Enkäter är anonyma och får inga poäng. Du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa ett sammanlagt resultat för hela enkäten.

Frågebanker är grupper med frågor som du kan inkludera i tester och enkäter.


Vad behöver jag känna till innan jag skapar ett test?

När du har skapat ett test eller en enkät kan du skapa frågor eller lägga till befintliga frågor från andra tester, enkäter och frågebanker. På sidan Frågeinställningar kan du justera frågeinställningar för frågor.

Mer om frågeinställningar

Sedan väljer du alternativ och distribuerar testet eller enkäten till en innehållsyta eller mapp. När du lägger till ett test eller en enkät i en innehållsyta ”distribueras” de.

Mer om alternativ för test och enkät

Du lägger till frågor i tester och enkäter på samma sätt, men du lägger inte till några poäng för enkätfrågor eftersom de inte bedöms.

Mer om test och undersökningsresultat


Hur skapar jag ett prov?

Kontrollpanelen > Kursverktyg > Prov, enkäter och frågebanker > Prov eller Enkäter

  1. Välj Bygg ett prov på sidan Prov.
  2. Ange ett namn på sidan Testinformation. Du kan även ange en beskrivning och instruktioner.
  3. Klicka på Skicka.
  4. Välj en frågetyp i menyn Skapa fråga i provytan.
  5. Ange all nödvändig information för att skapa en fråga på skapa/redigera-sidan.
  6. Klicka på Skicka.
  7. Klicka på OK när du har lagt till alla frågor du behöver. Provet läggs till i listan på sidan Prov och kan göras tillgänglig för deltagare.

Mer information om att lägga till och ändra ordning på frågor