Kursinställningarna avgör vilken lista kursen placeras i.

Terminen eller inställningen för varaktighet för en kurs avgör om den visas i listan för aktuella, tidigare eller framtida kurser. Den här egenskapen kanske inte syns för alla användarroller.

Terminer eller varaktighet för kursen

Kurserna har en av följande inställningar för varaktighet.

Kontinuerlig

  • Inget start- eller slutdatum för kursen.
  • Om en kurs är kontinuerlig eller tilldelad en kontinuerlig termin anses den alltid vara aktuell.

Välj datum

  • Start- och slutdatum anges.
  • Intervallet mellan start- och slutdatumen bestämmer om den är aktuell och tillgänglig. Dessa kurser blir otillgängliga efter slutdatumet så de visas aldrig i listan över tidigare kurser.

Dagar från inskrivningsdatum

  • Startdatumet för kursen är användarens inskrivningsdatum. Slutdatumet för kursen är inskrivningsdatumet plus ett angivet antal dagar.
  • När detta intervall är slut är kursen inte längre aktuell eller tillgänglig för användaren. Dessa kurser visas aldrig i listan över tidigare kurser.

Använd terminens varaktighet

  • En termin har en av följande varaktighetstyper som också tillämpas för kursen.
  • När en kurs använder terminens varaktighet blir det som att kursen har samma varaktighet som terminen.

Det är svårare att kategorisera en kurs som aktuell, tidigare eller kommande när några egenskaper inte är inställda för den. Det här är ett vanligt arbetsflöde för skolor som skapar grupper av generiska kurser och sedan låter fakulteten anpassa egenskaperna. Följande scenarion visar hur kategoriseringen görs i dessa fall.

  • En kurs eller termin har angetts för start- och slutdatumen men inget slutdatum har satts. I dessa fall blir användarens inskrivningsdatum startdatumet.
  • Det har angetts att start- och slutdatum ska användas med dessa värden har inte satts. I dessa fall hamnar kursen i listan Aktuella så länge som deltagaren har anmält sig under de senaste fyra månaderna och varit aktiv i kursen under de senaste två månaderna. Om tidsspannen är längre hamnar kursen i listan över tidigare kurser.

Tidigare kurser

Tillgängliga kurser som tilldelats tidigare terminer visas i ett avsnitt i kurslistan som är döpt efter terminen, till exempel Sommar 2018.

Om en tillgänglig kurs är en tidigare kurs men inte tilldelats en termin placeras den i en lista för föregående år, till exempel Slutförd 2017.

Kommande kurser

På grund av servertidsskillnader kan det hända att helt nya inskrivningar visas i kurslistan Kommande en kort stund. Detta varar vanligtvis bara några sekunder. Men när en kurs har placerats här kan cacheminnet i appen göra att kursen är kvar i Kommande i flera minuter. Logga ut från appen och logga in igen för att uppdatera cacheminnet snabbare.

Icke-tillgängliga kurser

Icke-tillgängliga originalkurser visas inte i Blackboard-appen. Privata Ultra-kurser listas i Blackboard-appen men deltagarna kan inte komma åt dem förrän en lärare öppnar dem.