Cursusinstellingen bepalen de plaatsing op een cursuslijst.

De periode- of duurinstelling voor een cursus bepaalt of een cursus in de huidige, vorige of toekomstige cursuslijst verschijnt. Deze eigenschap is mogelijk niet zichtbaar voor gebruikers van alle rollen.

Cursusperiode of -duur

Cursussen hebben een van de volgende duurinstellingen.

Doorgaand

  • Geen startdatum of einddatum voor de cursus.
  • Als een cursus doorlopend is of is toegewezen aan een doorlopende periode wordt de cursus altijd beschouwd als huidig.

Selecteer datums

  • De startdatum en einddatum zijn opgegeven.
  • Het bereik tussen de startdatum en einddatum bepaalt of de cursus huidig en beschikbaar is. Deze cursussen worden niet-beschikbaar na de einddatum en verschijnen daarom nooit in een vorige cursuslijst.

Dagen vanaf de datum van inschrijving

  • De startdatum van de cursus is de inschrijvingsdatum van de gebruiker. De einddatum van de cursus is de inschrijvingsdatum plus een aantal dagen.
  • Het einde van dit bereik geeft aan dat de cursus niet meer huidig of beschikbaar is voor de gebruiker. Deze cursussen verschijnen nooit in een vorige cursuslijst.

Periodeduur gebruiken

  • Een periode heeft een van de bovenstaande duurtypen die ook wordt toegepast op de cursus.
  • Als een cursus een periodeduur gebruikt, gedraagt hij zich alsof de cursus is ingesteld op dezelfde duur als de periode.

De categorisering van een cursus als huidig, vorig of toekomstig is ingewikkelder als sommige eigenschappen niet zijn ingesteld voor een cursus. Dit is een veelvoorkomende workflow voor scholen die batches met generieke cursusstructuren maken en daarna faculteiten de mogelijkheid bieden de eigenschappen aan te passen. De volgende scenario' s geven weer hoe categorisatie plaatsvindt in dergelijke gevallen.

  • Er is een cursus of periode ingesteld voor de start- en einddatum, maar er is geen startdatum opgegeven. In dat geval wordt de inschrijvingsdatum van de gebruiker gebruikt als startdatum.
  • Een cursus is ingesteld voor het gebruiken van start- en einddatums, maar geen van deze waarden is ingesteld. In dat geval staat de cursus in de Huidige lijst zolang de student in de afgelopen vier maanden ingeschreven was en cursusactiviteiten had in de afgelopen twee maanden. Als de tijdspannen langer zijn, wordt de cursus opgenomen in een vorige cursuslijst.

Vorige cursussen

Beschikbare cursussen die zijn toegewezen aan vorige perioden verschijnen in een sectie cursuslijst die een passende titel heeft voor de periode, zoals Zomer 2018.

Als een beschikbare cursus in het verleden plaatsvond maar niet is verbonden met een periode, wordt de cursus geplaatst in een lijst van een eerder jaar, zoals Voltooid in 2017.

Toekomstige cursussen

Vanwege servertijdverschillen verschijnen nieuwe inschrijvingen mogelijk kort in de Toekomstige cursuslijst. Dit duurt in het algemeen slechts een paar seconden. Als een cursus hier eenmaal is geplaatst, kan de app-cache de cursus een aantal minuten in Toekomstige houden. Meld je af bij de app en meld je opnieuw aan in om de cachevernieuwing te versnellen.

Niet-beschikbare cursussen

Cursussen uit de originele ervaring die niet beschikbaar zijn, worden niet weergegeven in de Blackboard-app. Privé-Ultra-cursussen worden vermeld in de Blackboard-app, maar studenten kunnen ze pas openen als een cursusleider ze heeft geopend.