Emneinnstillingene avgjør plasseringen i emnelisten.

Semester- eller varighetsinnstillingen for et emne avgjør om det blir lagt i listen for gjeldende, tidligere eller kommende emner. Det kan hende at denne egenskapen ikke er synlig for brukere i alle roller.

Emnesemester eller -varighet

Emner har én av de følgende varighetsinnstillingene.

Kontinuerlig

  • Emnet har ingen startdato eller sluttdato.
  • Emner som er angitt som kontinuerlige eller er tilordnet kontinuerlige semestre, anses alltid for å være gjeldende.

Velg datoer

  • Startdato og sluttdato spesifiseres.
  • Intervallet mellom start- og sluttdatoen avgjør om et emne er gjeldende og tilgjengelig. Disse emnene blir gjort utilgjengelige etter sluttdatoen, så de ikke vises i lister for tidligere emner.

Dager fra tilknytningsdatoen

  • Startdatoen for emnet er brukerens tilknytningsdato. Sluttdatoen for emnet er tilknytningsdatoen pluss et angitt antall dager.
  • Når dette tidsrommet er over, er ikke emnet gjeldende eller tilgjengelig for brukeren lenger. Disse emnene vises aldri i lister over tidligere emner.

Bruk Semestervarighet

  • Et semester har én av de ovennevnte varighetstypene, som også brukes for emnet.
  • Når emner bruker semestervarighet, fungerer det som om emnet var angitt til samme varighet som semestret.

Det er mer komplisert å kategorisere emner som gjeldende, tidligere eller kommende når de har enkelte egenskaper som ikke er angitt. Dette er en vanlig prosess for skoler som oppretter flere generiske emneskall samtidig og deretter gir fakultetet muligheten til å tilpasse egenskapene. Følgende scenarioer viser hvordan kategorisering skjer i slike tilfeller.

  • Et emne eller semester er konfigurert for start- og sluttdato, men ingen startdato er angitt. Da brukes brukerens tilknytningsdato som startdato.
  • Et emne er konfigurert til å bruke start- og sluttdato, men ingen av disse verdiene er angitt. Da er emnet i Gjeldende-listen så lenge studenten ble tilknyttet i løpet av de siste fire månedene og har emneaktivitet fra de siste to månedene. Hvis tidsområdet er lenger, legges emnet i listen for tidligere emner.

Tidligere emner

Tilgjengelige emner som er tilordnet tidligere semestre, vises i en emnelistedel som er oppkalt etter semestret, for eksempel Sommer 2018.

Hvis et tilgjengelig emne er i fortiden, men ikke er tilknyttet noe semester, plasseres det i listen for året før, for eksempel Fullført i 2017.

Kommende emner

På grunn av servertidsforskjeller kan det hende nye tilknytninger en kort tid vises i Kommende-emnelisten. Dette skjer vanligvis bare i noen få sekunder. Når et emne er plassert her, kan det imidlertid hende at appbufferen holder det i Kommende-listen i flere minutter. Logg av og på appen for å oppdatere bufferen raskere.

Utilgjengelige emner

Utilgjengelige Original-emner vises ikke i Blackboard-appen. Private Ultra-emner er oppført i Blackboard appen, men studentene har ikke tilgang til dem før en underviser åpner dem.