Android-användare måste uppdatera för att fortsätta ta emot push-aviseringar

Google Cloud Messaging (GCM) lades ner i april 2019. På grund av denna förändring migrerade Blackboard-apparna till Googles nya Firebase Cloud Messaging (FCM). För att fortsätta ta emot push-aviseringar på din Android-enhet behöver du uppdatera till Blackboard App 4.0.

iOS Force to Web-loggningar registrerades tre gånger i aktivitetstabellen (löst)

Löst i Blackboard-appversion 4.3 från 24 juni 2019.

Aktivitetstabellen i Blackboard Learn-databasen registrerar inloggningsförsök i mobilen tre gånger för varje användare med iOS när Mobile B2 är inställd på Force to Web-verifiering Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor Statistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd för iOS-användare

Resultatavrundningen skiljer sig från skrivbordsvyn (löst)

Löst i Blackboard-appversion 4.3 från 24 juni 2019.

Blackboard Instructor och Blackboard-appen använder avrundningsregler som kan få resultat att se annorlunda ut jämfört med hur de ser ut i Blackboard Learn på en stationär dators webbläsare.

  1. Om poängen eller procentandelen är större än 100 avrundas den till närmaste heltal.
  2. Om poängen eller procentandelen är mindre än 100 avrundas den till 2 decimaler.
  3. Obetydliga siffror visas inte.

Återkommande Collaborate-sessioner öppnas inte i appen

När användare öppnar en kurs via Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen och trycker på en Collaborate-session, öppnas sessionen inte om den ingår i en återkommande serie. Appen visar ett felmeddelande med instruktioner för åtkomst via webben. Problemet inträffar inte för enstaka Collaborate-sessioner, endast återkommande sessioner.

Appen kraschar när diskussionstrådar öppnas med iOS 12 (löst)

Löst i Blackboard-appversion 3.9.1 från 27 september 2018.

När användare trycker på en diskussionsforumstråd kraschar Blackboard-appen konsekvent på iOS 12. Blackboard jobbar på en lösning. För tillfället är det bäst att vänta med iOS-uppgraderingen tills det finns en snabbkorrigering för appen.

iOS-appen kan få aviseringstyper som inte stöds

I vissa situationer kan Blackboard-appen på iOS ta emot ytterligare aviseringstyper förutom de dokumenterade aviseringstyperna.

Android visar bara de dokumenterade aviseringstyperna.

Kurslistfavoriter

I Ultra-gränssnittet i webbläsaren på en dator kan användare lägga till kurser till en lista med Favoriter för att snabbt kunna komma åt dem. Favoritkurser visas högst upp i kurslistan. Listan Favoriter stöds inte av mobilapparna och dina favoritkurser visas inte överst i listan i apparna.

Aktivitetsindikatorer för aktiva Collaborate-rum

En indikator visas när ett Collaborate-rum används för Ultra-kurser i en webbläsare på en dator. Aktivitetsindikator för aktiva Collaborate-rum stöds inte av mobilapparna.

Box-molnlagring är inte tillgängligt på iOS (löst)

Löst i Blackboard-appversion 3.9 genom integrering med appen Filer i iOS. I Filer i iOS kan du lägga till Box som en plats. Mer om integrering med Filer i iOS

Appens iOS-version har stöd för Dropbox, Google Drive och OneDrive (personlig). Integrering med Box-molnlagring stöds inte av Blackboard-appen på iOS-enheter för närvarande. Däremot erbjuder Android alla molnlagringsappar integrerade med enhetens filsystem.

Push-aviseringar av typen DUO 2FA stöds inte

Push-aviseringsmetoden DUO 2FA stöds för närvarande inte av Blackboards mobilappar. Vissa konfigurationer verkar fungera på Android och äldre iOS-enheter, men det finns ett känt problem med iOS 11. Använd lösenkodsmetoden för att autentisera i apparna via en mekanism som har implementerat DUO 2FA-säkerhet.

Förhandsgranskning av innehåll för villkorlig tillgänglighet i Ultra-kurser stöds inte

Blackboard-appen stöder villkorlig tillgänglighet hos innehåll i Ultra-kurser, men visar inte deltagare en förhandsgranskning av det innehållet förrän de uppfyller villkoren. I en webbläsare kan lärare tillåta deltagarna att se innehållets titel och förfallodatum samt tillgänglighetsdatum för innehåll som inte är tillgängligt ännu. I appen listas inte innehåll i appens område med Kursinnehåll om deltagaren inte uppfyller villkoren.

Mer om publicering av innehåll i Ultra-kurser

Uppgiftsinstruktioner visas inte (löst)

Problemet där uppgiftsinstruktioner inte visas i Blackboard-appen är löst för system som kör Mobile Web Services Building Block version 94.9.11+ eller motsvarande medföljande byggblock.

Löst med mBaaS-versionen från 18 oktober 2018 som åtgärdade ett regressionsproblem.

SafeAssign-rapporter är inte tillgängliga för uppgifter inskickade med appen i det ursprungliga gränssnittet

För uppgifter som skickats in i Blackboard-appen är SafeAssign-originalitetsrapporter för tillfället inte tillgängliga med det ursprungliga gränssnittet för Blackboard Learn.

Originalitetsrapporter fungerar som vanligt för uppgifter inlämnade med appen i Blackboard Learn SaaS Ultra-gränssnittet.

Testpresentations- och granskningsalternativ utan stöd

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testtagning:

  • Presentation av frågor en åt gången är PÅ
  • Timer med automatisk inlämning är AV (övertid)

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testgranskning:

  • Ge återkoppling på enskilda svar är PÅ
  • Visa poäng per fråga är AV
  • Visa inkorrekta frågor är AV

Ultrakurser med statusen Slutförd visar förvirrande varningar

När en ultrakurs är markerad som Slutförd kan deltagare fortfarande komma åt innehåll, men de kan inte påbörja nya försök eller inlägg. Blackboard-appen hanterar den här åtkomsten på rätt sätt, men varningarna som visas för deltagare anger inte att orsaken till att åtgärderna inte kan utföras är kursens status som Slutförd. Kurstiteln i kurslistan anger inte att kursen är slutförd och därför kan användare missta varningarna för ett tekniskt problem.

Tidsskillnader för inlämningsdatum

Tidszonerna för inlämningsdatum är olika mellan Blackboard Learn 9.1 med det ursprungliga gränssnittet i en webbläsare och i Blackboard-appen. I Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet visas alla inlämningsdatum enligt serverns tidszon, medan Ultra-gränssnittet och Blackboard-appen visar alla inlämningsdatum enligt slutanvändarens tidszon.

De användare som befinner sig i en annan tidszon än skolans server ser andra tider i appen än i Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet i en webbläsare. Denna skillnad kan vara extra förvirrande för deltagare när tidsskillnaden flyttar inlämningsdatum till en dag tidigare eller senare. Blackboard Learn med Ultragränssnittet visar tiderna i slutanvändarens tid samt jämfört med UTC.

Inlämningsdatum visas inte i aktivitetsflödet om panelaviseringar har inaktiverats

Detta omfattar både administratörsglobala inställningar och inställningar för enskilda användare.

Aviseringspanel

OneDrive för företag stöds ej (löst)

Löst i Blackboard-appversion 3.9 genom integrering med appen Filer i iOS. I iOS-filer kan du lägga till OneDrive som en plats. Mer om integrering med Filer i iOS

Länken till molnlagringsfunktionen stöder integrering med Dropbox, Google Drive och personliga MS OneDrive-konton. OneDrive för företag stöds ej.

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck (åtgärdat)

Åtgärdat i Blackboard Learn SaaS 3500.7+ och Blackboard Learn 9.1 Q2 2019 (3700.0.0)+.

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck för att skapa en ny session när fingeravtrycket ändras. Flera typer av innehåll som det inte finns stöd för i det interna användargränssnittet läses in i en appwebbläsare (webbvy), som använder en annan användaragent än den interna appvyn. Trafik för webbvyförfrågningar går inte igenom mBaaS-reläet på samma sätt som lokala förfrågningar, vilket gör att fjärr-IP-adressen och användaragenten ändras. Därför måste användaragenten och IP-adressen ändras i samtliga webbvyarbetsflöden och försök att skapa en ny session vid en ändring av sessionsfingeravtrycket orsakar ett sessionsfel i appwebbläsarens webbvy.

Användning av appen registreras inte i Mobile Building Block-analysen

Mobile Building Block-analysen inkluderar inte användning av Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen. Länken Mobilanalys togs bort från Mobile B2 från version 94.9.11.

Mer information om mobilanvändningsaktivitet

Vid webbinloggning sparas inte autentiseringsuppgifter

När en institution konfigurerar en webbinloggningssida för Blackboard-appen ges inte möjligheten att lagra autentiseringsuppgifter för en smidig inloggning när programmet startas.

UPPDATERING: I syfte att erbjuda en smidig inloggning för Force to Web-lärosäten (FTW) har Mobile B2 (94.9.1+) utökad sessionstimeout för att upprätthålla användarsessioner under längre tid.

Innehåll uppdateras inte under pågående kurs eller på en sida

När du navigerar inom en kurs eller står på en statisk sida, som Stream eller Inlämningsdatum, uppdateras innehållet inte i realtid. För att se uppdateringar av innehållet måste du navigera ut ur kursen och tillbaka eller navigera utanför sidan och återvända. Undantaget från detta är innehåll med regler för anpassad publicering för tester, uppgifter och diskussioner, som kommer att ogiltigförklara cachen vid sändning och uppdatera innehållet.

Vitlistande för att tillåta mobil trafik via brandvägg

Blackboard-appen kräver två tjänster – MLCS och mBaaS. MLCS är Mobile B2:s registreringstjänst som hanterar sökningen av lärosäten. mBaaS är det tjänsterelä i Amazon Web Services som hanterar begärandetrafiken för Blackboard-appen.

Vitlistande via brandvägg

Profilbilder

För närvarande stöder Blackboard-appen ändring av profilbilder i vissa, men inte alla, scenarier.

Profiler

Kurslista

Terminen eller inställningen för varaktighet för en kurs avgör om den visas i listan för aktuella, tidigare eller framtida kurser. Den här egenskapen kanske inte syns för alla användarroller.

Placering av kurslista

SUPPORTARTIKLAR

Du kan bläddra i listan över supportartiklar. Det här är samma artiklar som har länkats för de kända problemen ovan.