Push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser måste aktiveras på systemnivå

I de flesta fall aktiveras push-aviseringar för anslag på systemnivå. I nuläget är det inte en inställning för användare att aktivera eller inaktivera push-aviseringar för anslag i appen eller webbvyn för Blackboard Learn. Om användare inte får push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser, ställ in systemets standardinställningar för aviseringar på "på" eller "alltid på" på administratörspanelen. Observera att de inte kan välja bort dem just nu. Mer om standardinställningar för aviseringar.

Tvinga fram förhöjda webbinloggningar i tabellen aktivitetsackumulator

När Mobile B2 är konfigurerad med Force to Web-autentisering registrerar aktivitetsackumulatortabellen i Blackboard Learn-databasen mobilinloggningsförsök flera gånger för varje användarinloggning för mobilapp på iOS och Android. Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor. I den här tabellen visas hur aktivitetsstatistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd:

Krav för Blackboard-appen
Learn-version

Appen Blackboard

iOS

Appen Blackboard Instructor

iOS

Appen Blackboard

Android

Appen Blackboard Instructor

Android

Enterprise/klassisk2 poster2 poster3 poster3 poster
SaaS2 poster2 poster1 post1 post

Android-användare måste uppdatera för att fortsätta ta emot push-aviseringar

Google Cloud Messaging (GCM) lades ner i april 2019. På grund av denna förändring migrerade Blackboard-apparna till Googles nya Firebase Cloud Messaging (FCM). För att fortsätta ta emot push-aviseringar på din Android-enhet behöver du uppdatera till Blackboard App 4.0.

iOS Force to Web-loggningar registrerades tre gånger i aktivitetstabellen (löst)

Löst i Blackboard-appversion 4.3 från 24 juni 2019.

Aktivitetstabellen i Blackboard Learn-databasen registrerar inloggningsförsök i mobilen tre gånger för varje användare med iOS när Mobile B2 är inställd på Force to Web-verifiering Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor Statistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd för iOS-användare

Resultatavrundningen skiljer sig från skrivbordsvyn (löst)

Löst i Blackboard-appversion 4.3 från 24 juni 2019.

Blackboard Instructor och Blackboard-appen använder avrundningsregler som kan få resultat att se annorlunda ut jämfört med hur de ser ut i Blackboard Learn på en stationär dators webbläsare.

  1. Om poängen eller procentandelen är större än 100 avrundas den till närmaste heltal.
  2. Om poängen eller procentandelen är mindre än 100 avrundas den till 2 decimaler.
  3. Obetydliga siffror visas inte.

Återkommande Collaborate-sessioner öppnas inte i appen (åtgärdat)

Löst i Blackboard-appversion 4.7 från 24 oktober 2019.

När användare öppnar en kurs via Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen och trycker på en Collaborate-session öppnas sessionen inte om den ingår i en återkommande serie. Appen visar ett felmeddelande med instruktioner för åtkomst via webben. Problemet inträffar inte för enstaka Collaborate-sessioner, endast återkommande sessioner.

Appen kraschar när diskussionstrådar öppnas med iOS 12 (löst)

Löst i Blackboard-appversion 3.9.1 från 27 september 2018.

När användare trycker på en diskussionsforumstråd kraschar Blackboard-appen konsekvent på iOS 12. Blackboard jobbar på en lösning. För tillfället är det bäst att vänta med iOS-uppgraderingen tills det finns en snabbkorrigering för appen.

iOS-appen kan få aviseringstyper som inte stöds

I vissa situationer kan Blackboard-appen på iOS ta emot ytterligare aviseringstyper förutom de dokumenterade aviseringstyperna.

Android visar bara de dokumenterade aviseringstyperna.

Kurslistefavoriter (löst)

I Ultra-gränssnittet i webbläsaren på en dator kan användare lägga till kurser till en lista med Favoriter för att snabbt kunna komma åt dem. Favoritkurser visas högst upp i kurslistan. Listan Favoriter stöds inte av mobilapparna och dina favoritkurser visas inte överst på listan.

Löst i Blackboard-app version 4.8 från 28 november 2019.

Aktivitetsindikatorer för aktiva Collaborate-rum

En indikator visas när ett Collaborate-rum används för Ultra-kurser i en webbläsare på en dator. Aktivitetsindikator för aktiva Collaborate-rum stöds inte av mobilapparna.

Box-molnlagring är inte tillgängligt på iOS (löst)

Löst i Blackboard-appversion 3.9 genom integrering med appen Filer i iOS. I Filer i iOS kan du lägga till Box som en plats. Mer om integrering med iOS-filer.

Appens iOS-version har stöd för Dropbox, Google Drive och OneDrive (personlig). Integrering med Box-molnlagring stöds inte av Blackboard-appen på iOS-enheter för närvarande. Däremot erbjuder Android alla molnlagringsappar integrerade med enhetens filsystem.

Användare stannar i Duo-appen vid Duo-2FA iOS push-aviseringar

Efter att de godkänt en autentiseringsförfrågan för Duo 2FA push-aviseringar från Blackboard appen stannar användare kvar i Duo-appen tills de manuellt navigerar tillbaka till Blackboard-appen, genom att klicka på tillbaka-knappen Blackboard uppe i det vänstra hörnet.  Efter att de navigerat manuellt fortsätter autentiseringen.

Push-aviseringar av typen DUO 2FA stöds inte (löst)

Löst när användare uppgraderar till iOS 12.

Push-aviseringsmetoden DUO 2FA stöds för närvarande inte av Blackboards mobilappar. Vissa konfigurationer verkar fungera på Android och äldre iOS-enheter, men det finns ett känt problem med iOS 11. Använd lösenkodsmetoden för att autentisera i apparna via en mekanism som har implementerat DUO 2FA-säkerhet.

Förhandsgranskning av innehåll för villkorlig tillgänglighet i Ultra-kurser stöds inte (löst)

Löst i Blackboard-app version 5.0 som släpptes den 30 januari 2020.

Blackboard-appen stöder villkorlig tillgänglighet hos innehåll i Ultra-kurser, men visar inte deltagare en förhandsgranskning av det innehållet förrän de uppfyller villkoren. I en webbläsare kan lärare tillåta deltagarna att se innehållets titel och förfallodatum samt tillgänglighetsdatum för innehåll som inte är tillgängligt ännu. I appen listas inte innehåll i appens område med Kursinnehåll om deltagaren inte uppfyller villkoren.

Mer om publicering av innehåll i Ultra-kurser

Uppgiftsinstruktioner visas inte (löst)

Problemet där uppgiftsinstruktioner inte visas i Blackboard-appen är löst för system som kör Mobile Web Services Building Block version 94.9.11+ eller motsvarande medföljande byggblock.

Löst med mBaaS-versionen från 18 oktober 2018 som åtgärdade ett regressionsproblem.

SafeAssign-rapporter är inte tillgängliga för uppgifter inskickade med appen i Original-gränssnittet (löst)

För uppgifter som skickats in i Blackboard-appen är SafeAssign-originalitetsrapporter för tillfället inte tillgängliga med Original-gränssnittet för Blackboard Learn.

Originalitetsrapporter fungerar som vanligt för uppgifter inlämnade med appen i Blackboard Learn SaaS Ultra-gränssnittet.

Löst i 3700.11.0 för SaaS och 3800.0.0 + för Enterprise.

Testpresentations- och granskningsalternativ utan stöd

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testtagning:

  • Presentation av frågor en åt gången är PÅ
  • Timer med automatisk inlämning är AV (övertid)

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testgranskning:

  • Ge återkoppling på enskilda svar är PÅ
  • Visa poäng per fråga är AV
  • Visa inkorrekta frågor är AV

Ultra-kurser med status Slutförd visar förvirrande varningar (löst)

När en Ultra-kurs är markerad som Slutförd kan deltagare fortfarande komma åt innehåll, men de kan inte påbörja nya försök eller inlägg. Blackboard-appen hanterar den här åtkomsten på rätt sätt, men varningarna som visas för deltagare anger inte att orsaken till att åtgärderna inte kan utföras är kursens status som Slutförd. Kurstiteln i kurslistan anger inte att kursen är slutförd och därför kan användare missta varningarna för ett tekniskt problem.

Löst i Blackboard-appen 4.5.1 från 20 september 2019.

Tidszonsskillnader för inlämningsdagar

Tidszonerna för inlämningsdatum är olika mellan Blackboard Learn 9.1 med det ursprungliga gränssnittet i en webbläsare och i Blackboard-appen. I Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet visas alla inlämningsdatum enligt serverns tidszon, medan Ultra-gränssnittet och Blackboard-appen visar alla inlämningsdatum enligt slutanvändarens tidszon.

De användare som befinner sig i en annan tidszon än skolans server ser andra tider i appen än i Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet i en webbläsare. Denna skillnad kan vara extra förvirrande för deltagare när tidsskillnaden flyttar inlämningsdatum till en dag tidigare eller senare. Blackboard Learn med Ultragränssnittet visar tiderna i slutanvändarens tid samt jämfört med UTC.

Inlämningsdatum visas inte i aktivitetsflödet om panelaviseringar har inaktiverats

Detta omfattar både administratörsglobala inställningar och inställningar för enskilda användare.

Aviseringspanel

OneDrive för företag stöds ej (löst)

Löst i Blackboard-appversion 3.9 genom integrering med appen Filer i iOS. I iOS-filer kan du lägga till OneDrive som en plats. Mer om integrering med Filer i iOS

Länken till molnlagringsfunktionen stöder integrering med Dropbox, Google Drive och personliga MS OneDrive-konton. OneDrive för företag stöds ej

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck

Löst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 +

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck för att skapa en ny session när fingeravtrycket ändras. Flera typer av innehåll som det inte finns stöd för i det interna användargränssnittet läses in i en appwebbläsare (webbvy), som använder en annan användaragent än den interna appvyn. Trafik för webbvyförfrågningar går inte igenom mBaaS-reläet på samma sätt som lokala förfrågningar, vilket gör att fjärr-IP-adressen och användaragenten ändras. Därför måste användaragenten och IP-adressen ändras i samtliga webbvyarbetsflöden och försök att skapa en ny session vid en ändring av sessionsfingeravtrycket orsakar ett sessionsfel i appwebbläsarens webbvy.

Användning av appen registreras inte i Mobile Building Block-analysen

Mobile Building Block-analysen inkluderar inte användning av Blackboard-appen eller Blackboard Instructor-appen. Länken Mobilanalys togs bort från Mobile B2 från version 94.9.11.

Mer information om mobilanvändningsaktivitet

Vid webbinloggning sparas inte autentiseringsuppgifter

När en institution konfigurerar en webbinloggningssida för Blackboard-appen ges inte möjligheten att lagra autentiseringsuppgifter för en smidig inloggning när programmet startas.

UPPDATERING: I syfte att erbjuda en smidig inloggning för Force to Web-lärosäten (FTW) har Mobile B2 (94.9.1+) utökad sessionstimeout för att upprätthålla användarsessioner under längre tid.

Innehåll uppdateras inte under pågående kurs eller på en sida

När en användare navigerar inom en kurs eller står på en statisk sida, som Aktivitetsflöde eller Inlämningsdatum, uppdateras innehållet inte i realtid. För att se uppdateringar av innehåll och resultat måste man navigera ut ur kursen och tillbaka eller navigera utanför sidan och återvända. Undantaget från detta är innehåll med regler för anpassad publicering av prov, uppgifter och diskussioner, som kommer att ogiltigförklara cachen vid inlämning och uppdatera innehållet.

Lista över tillåten mobiltrafik för brandvägg

Blackboard-appen kräver två tjänster – MLCS och mBaaS. MLCS är Mobile B2:s registreringstjänst som hanterar sökningen av lärosäten. mBaaS är den tjänst som via Amazon Web Services hanterar den begärda trafiken för Blackboard-appen.

Lista över tillåten trafik för brandvägg

Profilbilder (åtgärdat)

Första gången användaren öppnar sitt konto måste användaren ställa in sin avatar i en webbläsare. Om ingen avatar har ställts in tidigare, visas följande meddelande när du försöker ställa in den första avataren från appen: Vi beklagar. Ditt lärosäte tillåter dig inte att ändra ditt foto. Kontakta ditt lärosäte för ytterligare information. Efter att den första avataren har ställts in från en webbläsare kan efterföljande avatarfoton ställas in i appen.

Löst i Blackboard-appversion 5.5. Användare kan nu ställa in avatarer i mobilappen direkt.

Kurslista

Terminen eller inställningen för varaktighet för en kurs avgör om den visas i listan för aktuella, tidigare eller framtida kurser. Den här egenskapen kanske inte syns för alla användarroller.

Placering av kurslista

SUPPORTARTIKLAR

Du kan bläddra i listan över supportartiklar. Det här är samma artiklar som har länkats för de kända problemen ovan.