Push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser måste aktiveras på systemnivå

I de flesta fall aktiveras push-aviseringar för anslag på systemnivå. I nuläget är det inte en inställning för användare att aktivera eller inaktivera push-aviseringar för anslag i appen eller webbvyn för Blackboard Learn. Om användare inte får push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser, ställ in systemets standardinställningar för aviseringar på "på" eller "alltid på" på administratörspanelen. Observera att de inte kan välja bort dem just nu. Mer om standardinställningar för aviseringar.

Tvinga fram förhöjda webbinloggningar i tabellen aktivitetsackumulator

När Mobile B2 är konfigurerad med Force to Web-autentisering registrerar aktivitetsackumulatortabellen i Blackboard Learn-databasen mobilinloggningsförsök flera gånger för varje användarinloggning för mobilapp på iOS och Android. Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor. I den här tabellen visas hur aktivitetsstatistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd:

Krav för Blackboard-appen
Learn-version

Appen Blackboard

iOS

Appen Blackboard Instructor

iOS

Appen Blackboard

Android

Blackboard Instructor-appen

Android

Enterprise/klassisk2 poster2 poster3 poster3 poster
SaaS2 poster2 poster1 post1 post

iOS-appen kan få aviseringstyper som inte stöds

I vissa situationer kan Blackboard-appen på iOS ta emot ytterligare aviseringstyper förutom de dokumenterade aviseringstyperna.

Android visar bara de dokumenterade aviseringstyperna.

Aktivitetsindikatorer för aktiva Collaborate-rum

En indikator visas när ett Collaborate-rum används för Ultra-kurser i en webbläsare på en dator. Aktivitetsindikator för aktiva Collaborate-rum stöds inte av mobilapparna.

Användare stannar i Duo-appen vid Duo-2FA iOS push-aviseringar

Efter att de godkänt en autentiseringsförfrågan för Duo 2FA push-aviseringar från Blackboard appen stannar användare kvar i Duo-appen tills de manuellt navigerar tillbaka till Blackboard-appen, genom att klicka på tillbaka-knappen Blackboard uppe i det vänstra hörnet.  Efter att de navigerat manuellt fortsätter autentiseringen.

Push-aviseringar av typen DUO 2FA stöds inte (löst)

Löst när användare uppgraderar till iOS 12.

Push-aviseringsmetoden DUO 2FA stöds för närvarande inte av Blackboards mobilappar. Vissa konfigurationer verkar fungera på Android och äldre iOS-enheter, men det finns ett känt problem med iOS 11. Använd lösenkodsmetoden för att autentisera i apparna via en mekanism som har implementerat DUO 2FA-säkerhet.

SafeAssign-rapporter är inte tillgängliga för uppgifter inskickade med appen i Original-gränssnittet (löst)

För uppgifter som skickats in i Blackboard-appen är SafeAssign-originalitetsrapporter för tillfället inte tillgängliga med Original-gränssnittet för Blackboard Learn.

Originalitetsrapporter fungerar som vanligt för uppgifter inlämnade med appen i Blackboard Learn SaaS Ultra-gränssnittet.

Löst i 3700.11.0 för SaaS och 3800.0.0 + för Enterprise.

Testpresentations- och granskningsalternativ utan stöd

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testtagning:

  • Presentation av frågor en åt gången är PÅ
  • Timer med automatisk inlämning är AV (övertid)

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testgranskning:

  • Ge återkoppling på enskilda svar är PÅ
  • Visa poäng per fråga är AV
  • Visa inkorrekta frågor är AV

Tidszonsskillnader för inlämningsdagar

Tidszonerna för inlämningsdatum är olika mellan Blackboard Learn 9.1 med det ursprungliga gränssnittet i en webbläsare och i Blackboard-appen. I Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet visas alla inlämningsdatum enligt serverns tidszon, medan Ultra-gränssnittet och Blackboard-appen visar alla inlämningsdatum enligt slutanvändarens tidszon.

De användare som befinner sig i en annan tidszon än skolans server ser andra tider i appen än i Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet i en webbläsare. Denna skillnad kan vara extra förvirrande för deltagare när tidsskillnaden flyttar inlämningsdatum till en dag tidigare eller senare. Blackboard Learn med Ultragränssnittet visar tiderna i slutanvändarens tid samt jämfört med UTC.

Inlämningsdatum visas inte i aktivitetsflödet om panelaviseringar har inaktiverats

Detta omfattar både administratörsglobala inställningar och inställningar för enskilda användare.

Aviseringspanel

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck

Löst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 +

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck för att skapa en ny session när fingeravtrycket ändras. Flera typer av innehåll som det inte finns stöd för i det interna användargränssnittet läses in i en appwebbläsare (webbvy), som använder en annan användaragent än den interna appvyn. Trafik för webbvyförfrågningar går inte igenom mBaaS-reläet på samma sätt som lokala förfrågningar, vilket gör att fjärr-IP-adressen och användaragenten ändras. Därför måste användaragenten och IP-adressen ändras i samtliga webbvyarbetsflöden och försök att skapa en ny session vid en ändring av sessionsfingeravtrycket orsakar ett sessionsfel i appwebbläsarens webbvy.

Innehåll uppdateras inte under pågående kurs eller på en sida

När en användare navigerar inom en kurs eller står på en statisk sida, som Aktivitetsflöde eller Inlämningsdatum, uppdateras innehållet inte i realtid. För att se uppdateringar av innehåll och resultat måste man navigera ut ur kursen och tillbaka eller navigera utanför sidan och återvända. Undantaget från detta är innehåll med regler för anpassad publicering av prov, uppgifter och diskussioner, som kommer att ogiltigförklara cachen vid inlämning och uppdatera innehållet.

Lista över tillåten mobiltrafik för brandvägg

Blackboard-appen kräver två tjänster – MLCS och mBaaS. MLCS är Mobile B2:s registreringstjänst som hanterar sökningen av lärosäten. mBaaS är den tjänst som via Amazon Web Services hanterar den begärda trafiken för Blackboard-appen.

Lista över tillåten trafik för brandvägg

Profilbilder (åtgärdat)

Första gången användaren öppnar sitt konto måste användaren ställa in sin avatar i en webbläsare. Om ingen avatar har ställts in tidigare, visas följande meddelande när du försöker ställa in den första avataren från appen: Vi beklagar. Ditt lärosäte tillåter dig inte att ändra ditt foto. Kontakta ditt lärosäte för ytterligare information. Efter att den första avataren har ställts in från en webbläsare kan efterföljande avatarfoton ställas in i appen.

Löst i Blackboard-appversion 5.5. Användare kan nu ställa in avatarer i mobilappen direkt.

Kurslista

Terminen eller inställningen för varaktighet för en kurs avgör om den visas i listan för aktuella, tidigare eller framtida kurser. Den här egenskapen kanske inte syns för alla användarroller.

Placering av kurslista

SUPPORTARTIKLAR

Du kan bläddra i listan över supportartiklar. Det här är samma artiklar som har länkats för de kända problemen ovan.