iOS-inställning för att tillåta spårning mellan webbplatser för Blackboard-appen

I samband med lanseringen av Blackboard-appen v6.11 skapades en ny iOS-inställning för appen som tillåter spårning mellan webbplatser. Den här inställningen kan behövas för LTI-verktygslänkar från appen på iOS-enheter.

Innan inställningen ”Tillåt spårning mellan webbplatser” gjordes tillgänglig på iOS-enheter kan Blackboard-appanvändare ha påträffat fel i sessionscookies från tredje part när de öppnat LTI-verktygslänkar.

Dessa fel i sessionscookies från tredje part har inte observerats på Android-enheter när de öppnar LTI-verktygslänkar från appen.

Följ stegen nedan för att aktivera "Tillåt spårning mellan webbplatser" för Blackboard-appen:

  • Uppdatera Blackboard-appen till v6.11 på en iOS-enhet
  • Öppna appen för att lägga till alternativet ”Tillåt spårning mellan webbplatser” i menyn iOS-inställningar 
  • Stäng appen för att aktivera inställningen
  • Gå till Inställningar och Blackboard för att aktivera inställningen

Den här informationen finns även dokumenterad på Behind the Blackboard i artikelnummer 000076036.

Push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser måste aktiveras på systemnivå

I de flesta fall aktiveras push-aviseringar för anslag på systemnivå. I nuläget är det inte en inställning för användare att aktivera eller inaktivera push-aviseringar för anslag i appen eller webbvyn för Blackboard Learn. Om användare inte får push-aviseringar för anslag för Ultra-kurser, ställ in systemets standardinställningar för aviseringar på "på" eller "alltid på" på administratörspanelen. Observera att de inte kan välja bort dem just nu. Mer om standardinställningar för aviseringar.

Tvinga fram förhöjda webbinloggningar i tabellen aktivitetsackumulator

När Mobile B2 är konfigurerad med Force to Web-autentisering registrerar aktivitetsackumulatortabellen i Blackboard Learn-databasen mobilinloggningsförsök flera gånger för varje användarinloggning för mobilapp på iOS och Android. Detta påverkar inloggningar från apparna Blackboard och Blackboard Instructor. I den här tabellen visas hur aktivitetsstatistiken över mobilinloggningar kommer att vara förhöjd:

Krav för Blackboard-appen
Learn-version

Blackboard-appen

iOS

Blackboard Instructor-appen

iOS

Blackboard-appen

Android

Blackboard Instructor-appen

Android

Enterprise/klassisk 2 poster 2 poster 3 poster 3 poster
SaaS 2 poster 2 poster 1 post 1 post

Testpresentations- och granskningsalternativ utan stöd

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testtagning:

  • Presentation av frågor en åt gången är PÅ
  • Timer med automatisk inlämning är AV (övertid)

Följande testalternativ stöds inte i Blackboard-appen vid testgranskning:

  • Ge återkoppling på enskilda svar är PÅ
  • Visa poäng per fråga är AV
  • Visa inkorrekta frågor är AV

Tidszonsskillnader för inlämningsdagar

Tidszonerna för inlämningsdatum är olika mellan Blackboard Learn 9.1 med det ursprungliga gränssnittet i en webbläsare och i Blackboard-appen. I Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet visas alla inlämningsdatum enligt serverns tidszon, medan Ultra-gränssnittet och Blackboard-appen visar alla inlämningsdatum enligt slutanvändarens tidszon.

De användare som befinner sig i en annan tidszon än skolans server ser andra tider i appen än i Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnittet i en webbläsare. Denna skillnad kan vara extra förvirrande för deltagare när tidsskillnaden flyttar inlämningsdatum till en dag tidigare eller senare. Blackboard Learn med Ultragränssnittet visar tiderna i slutanvändarens tid samt jämfört med UTC.

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck

Löst i Blackboard Learn SaaS 3500.7 +

Blackboard-appen är inte kompatibel med sessionsfingeravtryck för att skapa en ny session när fingeravtrycket ändras. Flera typer av innehåll som det inte finns stöd för i det interna användargränssnittet läses in i en appwebbläsare (webbvy), som använder en annan användaragent än den interna appvyn. Trafik för webbvyförfrågningar går inte igenom mBaaS-reläet på samma sätt som lokala förfrågningar, vilket gör att fjärr-IP-adressen och användaragenten ändras. Därför måste användaragenten och IP-adressen ändras i samtliga webbvyarbetsflöden och försök att skapa en ny session vid en ändring av sessionsfingeravtrycket orsakar ett sessionsfel i appwebbläsarens webbvy.

Lista över tillåten mobiltrafik för brandvägg

Blackboard-appen kräver två tjänster – MLCS och mBaaS. MLCS är Mobile B2:s registreringstjänst som hanterar sökningen av lärosäten. mBaaS är den tjänst som via Amazon Web Services hanterar den begärda trafiken för Blackboard-appen.

Lista över tillåten trafik för brandvägg

Kurslista

Terminen eller inställningen för varaktighet för en kurs avgör om den visas i listan för aktuella, tidigare eller framtida kurser. Den här egenskapen kanske inte syns för alla användarroller.

Placering av kurslista

SUPPORTARTIKLAR

Du kan bläddra i listan över supportartiklar. Det här är samma artiklar som har länkats för de kända problemen ovan.