Endast klienter med Blackboard Learn på egen server behöver modifiera sin brandväggs lista över tillåten mobilåtkomst.

Blackboards mobila produkter kan kräva vissa ändringar av lärosätets nätverkskonfiguration (brandvägg/lista över tillåtna IP-adresser) för att tillåta dataöverföring mellan Blackboard Learn och Blackboards mobila produkter. Blackboard-appen och Blackboard Instructor-appen använder två molntjänster: MLCS och mBaaS. Båda tjänsterna upprätthålls av Blackboard.

MLCS är den registreringstjänst för Blackboard Mobile Web Services Building Block som hanterar sökningen på skolan under autentisering. mBaaS är en backendtjänst som hanterar alla andra databegäran mellan Blackboard Learn och Blackboard-appen.


MLCS

MLCS (Mobile Learn Central Service) finns på Amazon Web Services-molnet (AWS). På grund av dynamiken hos skalningsegenskaperna i AWS-molnet, sänds utgående trafik via proxy genom en serie av statiska IP NAT för att tillhandahålla en mer lätthanterlig uppsättning av undantagspunkter i brandväggen.

Mobile B2 måste ha utgående kommunikation med följande värdnamn:

 • Mlcs.medu.com
 • Mlrs.medu.com
 • Mlas.medu.com
 • Push.medu.com

Servern/servrarna för Learn måste ta emot ingående trafik från följande värdnamn/statiska IP-adresser:

 • Mbaas.mobile.medu.com 
 • 3.218.57.17
 • 35.158.51.83
 • 52.220.19.221
 • 52.63.10.107
 • 54.238.105.134
 • 15.222.96.200
 • 13.244.235.253

Om ett brandväggsundantag görs för jokerdomänen *.medu.com, kommer denna regel därför att uppfylla alla utgående och ingående krav för Mobile B2-registrering.


mBaaS

För mBaaS måste slutanvändarenheter och klientservrar kommunicera dubbelriktat med följande värdnamn/IP-adresser:

 • Mbaas.mobile.medu.com
 • 3.218.57.17 (NAT för trafik från Nordamerika och Sydamerika)
 • 35.158.51.83 (NAT för trafik från Europa och Afrika)
 • 52.220.19.221 (NAT för trafik från Asien)
 • 52.63.10.107 (NAT för trafik från Australien och Oceanien)
 • 54.238.105.134 (NAT för trafik från Japan)
 • 15.222.96.200 (NAT för trafik från Kanada)
 • 13.244.235.253 (NAT för trafik från Afrika) 

Dessa tjänster ringer utgående till klientservrar via en statisk IP NAT, som listas ovan. DNS-sökningar för mbaas.mobile.medu.com kommer inte att matcha de listade NAT IP-adresserna.

Exempel: En slutanvändares mobila enhet skickar begäran till mbaas.mobile.medu.com, som dirigeras till den närmaste av de regionala mBaaS AWS-distributionerna. MBaaS kontaktar sedan klientservern/klientservrarna genom en utgående NAT med IP enligt ovan, beroende på vilken regional distribution som används (det vill säga var i världen slutanvändaren befinner sig).


Om mBaaS

Skapande och underhåll av Blackboards mobila program är unika och komplexa då Blackboard Learns servrar inte utgör en ensam uppsättning av SaaS-maskiner som Blackboard är värd för. Våra mobila program måste arbeta mot en mängd olika Blackboard Learn-instanser, där respektive instans kan finnas på olika versions- och korrigeringsnivåer. För att fungera korrekt mot alla dessa variationer, måste våra mobila program förstå alla egenskaper, buggar och institutionsrelaterade anpassningar hos varje Learn-produktionsinstans. Detta upptog mycket utrymme i våra tidigare mobilappar och försvårade supporten, då Blackboard varken kan framtvinga en uppgradering/korrigering av en individuell institutions Learn-instans eller av en deltagares eller lärares mobila enhet.

För att åtgärda dessa problem modifierade Blackboard det sätt på vilket våra mobila program interagerar med Blackboard Learn-instanser. Blackboard har skapat en mobil backend som en tjänst (mBaaS) som körs på AWS. mBaaS gör det möjligt för våra mobila program att interagera med en enstaka uppsättning servrar som kan abstrahera olika Blackboard Learn-versioner, buggar, korrigeringar med mera. Om en klient uppgraderar en Blackboard Learn-instans som tillför en bugg, kan Blackboard numera svara genom att korrigera en enda tjänst omedelbart i stället för att skapa nya versioner av våra mobila program som måste godkännas, publiceras och laddas ner från appbutikerna.

mBaaS har utformats för att ge bättre service åt våra klienter genom att snabbt reagera på ändringar från en enda kodrad. mBaaS är ingen lagringstjänst. Vi kan cacha viss information under en kort tidsperiod för att skapa en bättre användarupplevelse. Permanent lagring finns dock inte med denna tjänst. Alla personuppgifter som överförs och cachas genom mBaaS är SSL-krypterad och följer FERPA och andra liknande internationella lagar.

mBaaS-servrar är för närvarande placerade i USA, Kanada, Tyskland, Singapore, Japan, Australien och Sydafrika. Blackboard använder AWS Route 53 GEO DNS för att omdirigera klienttrafik till närmaste globalt distribuerade mBaaS. Trafik styrs till exempel från mobila användare inom EU till mBaaS i EU och kontakt sker därefter till motsvarande Learn-instans. Många länder vill inte att deras trafik styrs genom USA, och vi har implementerat denna routing för att tillgodose de synpunkterna.

Observera att den här mBaaS-tjänstens arkitektur innebär ett skifte i Blackboards mobilstrategi jämfört med tidigare mobilprodukter. Den rollbaserade Blackboard-appen och Blackboard Instructor-appen använder mBaaS. Apparna Bb Grader och Mobile Learn, som numera är nedlagda, fungerade annorlunda förut och styrde alla anslutningar direkt till Blackboard Learn-miljön.

Vi är mycket glada över att denna teknik har kunnat användas i våra mobila program och vi kommer att fortsätta tillhandahålla en hög servicenivå till våra klienter med vårt mBaaS-lager.