Blackboards mobila produkter kan kräva vissa ändringar av lärosätets nätverkskonfiguration (brandvägg/lista över tillåtna IP-adresser) för att tillåta dataöverföring mellan Blackboard Learn och Blackboards mobilprodukter. Blackboard-appen använder två molntjänster: MLCS och mBaaS. Båda tjänsterna upprätthålls av Blackboard.

MLCS är den Mobile B2 registrering som hanterar sökningen på skolan under autentisering. mBaaS är en backendtjänst som hanterar alla andra databegäranden mellan Blackboard Learn och Blackboard appen.


MLCS

MLCS är numera värdbaserat i Amazon Web Services-molnet. På grund av dynamiken hos skalningsegenskaperna i AWS-molnet, sänds utgående trafik via proxy genom en serie av statiska IP NAT för att tillhandahålla en mer lätthanterlig uppsättning av undantagspunkter i brandväggen.

Mobile B2 måste ha utgående kommunikation med följande värdnamn:

 • Mlcs.medu.com
 • Mlrs.medu.com
 • Mlas.medu.com
 • Push.medu.com

Learn-servern måste ta emot ingående trafik från följande statiska IP-adresser:

52.1.121.199

50.16.95.22

52.28.76.188

52.29.221.66

52.74.72.118

52.77.194.128

52.62.74.32

52.63.27.242

52.192.129.224

52.196.60.119

Det finns en PTR-post för omvänd DNS-sökning på den här IP-adressen: cheerful.medu.com

Om ett brandväggsundantag görs för jokerdomänen *.medu.com, kommer denna regel därför att uppfylla alla utgående och ingående krav för Mobile B2-registrering.


mBaaS

För mBaaS måste slutanvändarenheten och klientservrar kommunicera dubbelriktat med följande värdnamn/IP-adresser:

 • Mbaas.bbpd.io (bakåtkompatibel programversion)
 • Mbaas.mobile.medu.com (moderna programversioner)
 • 52.1.121.199 (NAT för trafik från Nordamerika och Sydamerika)
 • 52.28.76.188 (NAT för trafik från Europa och Afrika)
 • 52.74.72.118 (NAT för trafik från Asien)
 • 52.62.74.32 (NAT för trafik från Södra Stilla havet)
 • 52.192.129.224 (NAT för trafik från Japan)
 • 15.222.96.200 (NAT EIP för trafik från Canada)

Dessa tjänster ringer utgående till klientservrar via en statisk IP NAT, som listas ovan. DNS-sökningar för mbaas.mobile.medu.com kommer inte att matcha de listade NAT IP-adresserna.

Exempel: En slutanvändares mobila enhet skickar begäran till mbaas.mobile.medu.com, som dirigeras till den närmaste av de regionala mBaaS AWS-distributionerna. MBaaS kontaktar sedan klientservern genom en utgående NAT med IP enligt ovan, beroende på vilken regional distribution som används (det vill säga var i världen slutanvändaren befinner sig).

MBaaS.mobile.medu.com har många regionala AWS-distributioner. Beroende på brandväggens konfigurationer, kan administratörer tvingas öppna var och en av de regionala NAT IP-adresserna för att säkerställa att all global trafik är tillåten. Till exempel, om brandväggen genomför regelbundna DNS-sökningar för att uppdatera reglerna kan den endast inkludera resultat för den lokala DNS. I detta fall ser brandväggen på ett lärosäte i USA endast DNS-sökresultaten för mbaas.mobile.medu.com i AWS US-East (52.1.121.199). Eftersom lärosätet har kursdeltagare i Japan, måste servern även tillåta Tokyo mBaaS (52.192.129.224) och så vidare.


Om mBaaS

Skapande och underhåll av Blackboards mobila program är unika och komplexa då Blackboard Learns servrar inte utgör en ensam uppsättning av SaaS-maskiner som Blackboard är värd för. Våra mobila program måste arbeta mot en mängd olika Blackboard Learn-instanser, där respektive instans kan finnas på olika versions- och korrigeringsnivåer. För att fungera korrekt mot alla dessa variationer, måste våra mobila program förstå alla egenskaper, buggar och institutionsrelaterade anpassningar hos varje Learn-produktionsinstans. Detta upptog mycket utrymme i våra tidigare mobilappar och försvårade supporten, då Blackboard varken kan framtvinga en uppgradering/korrigering av en individuell institutions Learn-instans eller av en deltagares mobila enhet.

För att åtgärda dessa problem modifierade Blackboard det sätt på vilket våra nya mobila program interagerar med Blackboard Learn-instanser. Blackboard har skapat en mobil backend som en tjänst (mBaaS) som körs på AWS (Amazon Web Services). mBaaS gör det möjligt för våra mobila program interagera med en enstaka uppsättning servrar som kan abstrahera olika Blackboard Learn-versioner, buggar, korrigeringar med mera. Om en klient uppgraderar en Blackboard Learn-instans som tillför en anpassningsbugg, kan Blackboard numera svara genom att korrigera en enda tjänst omedelbart i stället för att skapa en ny version av våra mobila program som måste godkännas, publiceras och laddas ner från appbutikerna.

mBaaS har utformats för att ge bättre service åt våra kunder, såväl lärosäten som kursdeltagare, genom att snabbt reagera på ändringar från en enda kodrad. mBaaS är ingen lagringstjänst. Vi kan cacha viss information under en kort tidsperiod för att skapa en bättre användarupplevelse. Permanent lagring finns dock inte med denna tjänst. Alla personuppgifter som överförs och cachas genom mBaaS är SSL-krypterad och följer FERPA och andra liknande internationella lagar.

mBaaS-servrar är för närvarande placerade i USA, Kanada, Tyskland, Singapore, Japan och Australien. Blackboard använder AWS Route 53 GEO DNS för att omdirigera klienttrafik till den närmaste globalt distribuerade mBaaS. Trafik styrs till exempel från mobila användare inom EU till EU mBaaS och kontakt sker därefter till den lokala EU Learn-instansen. Många länder vill inte att deras trafik styrs genom USA, och vi har implementerat denna routing för att tillgodose de synpunkterna.

Observera att den här mBaaS-tjänstens arkitektur innebär ett skifte i Blackboards mobilstrategi jämfört med tidigare mobilprodukter. Nästa generations rollbaserade Blackboard-app och Blackboard Instructor-app använder mBaaS. Apparna Bb Grader och Mobile Learn, som numera är nedlagda, fungerade annorlunda förut och styrde alla anslutningar direkt till Blackboard Learn-miljön.

Vi är mycket glada över att denna teknik har kunnat användas på vår nya uppsättning av mobila program, och ser fram emot att tillhandahålla en hög servicenivå till våra klienter och deltagare med vårt nya mBaaS-lager.