נטר ושפר את הנגישות באתר האינטרנט שלך עם Blackboard Ally.

Blackboard Ally היא כלי שמשתלב בצורה חלקה עם אתר האינטרנט הציבורי שלך כדי לספק תובנות בנוגע לנגישות שלך. בעזרת Blackboard Ally, באפשרותך: 

  • להשיג הבנה של ביצועי הנגישות של אתר האינטרנט שלך
  • להתמודד באופן יזום עם נגישות ולהתמקד בתוכן
  • להציג מגמות נגישות וגרפים מפורטים לצורך ניטור שיפור 

מוכן להתחיל? בחר מתוך הדפים להלן כדי לקבל מידע נוסף על שיפור נגישות.