Het meldingssysteem is een framework (raamwerk) voor het afleveren van meldingen aan gebruikers van Blackboard Learn. Bij een gebeurtenis in het systeem (zoals wanneer er een opdracht is gemaakt, een enquête is ingeleverd of een toets te laat is) informeert het meldingssysteem alle gebruikers door middel van een of meer beschikbare meldingsmethoden. Zie Typen meldingen voor een overzicht van alle beschikbare meldingen.

Het belangrijkste wat u moet weten over dit systeem is dat alle ingeschakelde meldingen automatisch worden gegenereerd als de bijbehorende gebeurtenis zich voordoet. Als een cursusleider bijvoorbeeld een nieuwe opdracht heeft gemaakt en deze beschikbaar stelt aan de studenten, genereert het systeem automatisch de relevante meldingen. De cursusleider hoeft hier niets voor te doen.

De meldingen zijn dan op deze plekken direct zichtbaar voor gebruikers van Learn:

 • op de pagina's Updates en Berichten van Mijn Blackboard
 • in de modules van het meldingsoverzicht

Het systeem kan meldingen ook verspreiden via e-mail en andere distributiemechanismen. Distributie is standaard uitgeschakeld. Als deze functie is ingeschakeld, worden er regelmatig meldingen verzonden volgens een vastgesteld schema. Zie DistributionSendNotificationTask voor meer informatie.

Binnen de parameters die door de beheerders zijn ingesteld, kunnen afzonderlijke gebruikers aangeven welke meldingen ze willen ontvangen en hoe ze deze willen ontvangen.


Momenten waarop meldingen worden gegenereerd

Grof gezegd, worden er op drie momenten meldingen gegenereerd:

 1. In reactie op een real-time gebeurtenis. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn het publiceren van een opdracht, het beoordelen van een toets of het plaatsen van een enquête.
 2. Als er een gebruiker wordt toegevoegd aan een cursus. Deze actie heeft geen nieuwe gebeurtenissen tot gevolg. In plaats daarvan worden nieuwe ontvangers toegevoegd aan bestaande gebeurtenissen.
 3. In reactie op een gebeurtenis waardoor er inhoud wordt uitgewisseld. Dit is bijvoorbeeld het geval als een cursus wordt geïmporteerd of gekopieerd, of als gebruikers via de tool Momentopname worden toegevoegd aan een bestaande cursus. Deze gebeurtenissen resulteren meestal in verschillende meldingen, kortweg meervoudige meldingen genoemd.

Het mechanisme voor het genereren van meervoudige meldingen is het meest complex.

Meer informatie over meervoudige meldingen


Manieren om meldingen beschikbaar te maken

Meldingen kunnen op twee manieren beschikbaar worden gesteld aan ontvangers:

 1. Online: Meldingen kunnen worden weergegeven in startpagina's van cursussen en, als je instelling toegang heeft tot functies voor Community Engagement, in het Meldingsoverzicht. Dit is een pagina op systeemniveau waarop de meldingen voor alle cursussen van een gebruiker worden weergegeven.
 2. Distributie: Meldingen kunnen worden verstuurd via een of meer distributiemechanismen, zoals e-mail. Andere mechanismen zijn SMS, Tekst naar spraak en push-meldingen voor de Blackboard-app, indien ingeschakeld op het systeem.

Nieuwe meldingen verschijnen zodra ze beschikbaar zijn online in de meldingsmodules. De vertraging wordt bepaald door de cache-instellingen. Distributie vindt plaats op periodieke basis volgens variabelen die vooraf zijn geconfigureerd. Voor informatie over cache en de configureerbare variabelen raadpleeg je Prestaties van de meldingen.

Zoals eerder gezegd, worden al deze meldingen standaard en automatisch gegenereerd. Als een cursusleider bijvoorbeeld een opdracht maakt en er een einddatum aan koppelt, worden automatisch de meldingen Opdracht is beschikbaar en Opdracht moet worden ingeleverd verstuurd naar alle studenten in de cursus.


Prioriteit van meldingen

Meldingen worden verdeeld op basis van drie prioriteitsniveaus:

 1. Meldingen voor nieuwe cursusinschrijvingen. Studenten ontvangen een melding van de cursus waarvoor ze zijn ingeschreven.
 2. Meldingen met een vervaldatum, bijvoorbeeld voor het inleveren van een opdracht.
 3. Meldingen zonder een vervaldatum, bijvoorbeeld om een nieuwe bijdrage aan een discussie te melden.

Meldingen worden in de bovenstaande volgorde verwerkt en vervolgens op de vervaldatum die het dichtst bij de huidige datum ligt.


Moment waarop meldingen beschikbaar zijn

Meldingen worden weergegeven in de meldingsmodules van een gebruiker en gepland voor distributie zodra de bijbehorende items beschikbaar zijn. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

 • Als het item een begindatum heeft, wordt de melding pas verstuurd als die begindatum is bereikt. Als het item een einddatum heeft, verdwijnt de melding na die datum.
 • Als het item (of de map met het item) is gekoppeld aan regels voor adaptieve inhoud, wordt de melding pas verstuurd wanneer aan deze regels wordt voldaan.
 • Als het item geen begindatum heeft (of een begindatum in het verleden) en er geen regels voor adaptieve inhoud aan het item zijn gekoppeld (of als al aan deze regels wordt voldaan), wordt de melding direct verstuurd.

Ontvangers van meldingen

Zie Typen meldingen voor een overzicht van alle partijen die deze meldingen ontvangen. Een paar punten zijn hier echter wel van belang:

 • Sommige meldingen zijn groepsafhankelijk. Als deze meldingen worden gegenereerd in een groepscontext, worden ze alleen naar de leden van die groep verzonden. Het betreft deze modules:
  • Opdracht is beschikbaar
  • Opdracht is verzonden
  • Opdracht is te laat ontvangen
 • Meldingen voor items die moeten worden ingeleverd en waarvan de vervaldatum is verstreken, worden omgezet in meldingen die aangeven dat de vervaldatum is verstreken. Voor informatie over hoe dit gebeurt, raadpleeg je Taak voor het verwijderen van verouderde gegevens voor meldingen in Prestaties van de meldingen.
 • Al deze meldingen kunnen op twee niveaus worden uitgeschakeld:
  • Op systeemniveau
  • Op gebruikersniveau

De melding Cursus/organisatie beschikbaar kan op geen van beide niveaus worden uitgeschakeld.