Zoals al werd vermeld in Architectuur van het meldingssysteem, bestaat een melding uit twee delen:

  • De melding zelf: de melding zelf wordt bepaald door diverse algemene kenmerken zoals het type melding, de begin- en einddatum, de cursus waarvoor de melding is gegenereerd, enzovoort.
  • de ontvangers van de melding: deze informatie bepaalt welke gebruikers de melding gaan ontvangen. Meestal heeft elke melding meerdere ontvangers.

Van deze twee onderdelen komt het onderdeel ontvangers veel vaker voor dan meldingen.


Meldingsitems

Meldingsitems worden verwijderd als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

  • Het bijbehorende item wordt verwijderd of is niet meer beschikbaar.
  • De bovenliggende cursus wordt verwijderd.

Dit betekent dat meldingsitems niet zo vaak worden verwijderd. Items worden zo lang mogelijk bewaard door Blackboard Learn, met name voor administratieve doeleinden.


Ontvangers van een melding

Ontvangers van meldingen worden verwijderd als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

  • Het bijbehorende meldingsitem wordt verwijderd.
  • Een melding wordt expliciet uit een module verwijderd door de gebruiker.
  • Een melding wordt vervangen door een melding met een hogere status. Dit is bijvoorbeeld het geval als de melding Opdracht moet worden ingeleverd wordt vervangen door de melding Opdracht is verzonden voor dezelfde gebruiker en opdracht.
  • Er is voldoende tijd verstreken om de melding als verouderd aan te merken, zodat de melding kan worden verwijderd. Deze tijdsperiode kan worden ingesteld op systeem- en gebruikersniveau. Dit betekent dat er voor het systeem als geheel een periode kan worden ingesteld waarna meldingen als verouderd worden beschouwd, maar ook dat individuele gebruikers een schema kunnen instellen voor het opschonen van meldingen.

Sommige ontvangers worden alleen op naam verwijderd. Dit houdt in dat de bijbehorende records aanwezig blijven in het systeem, maar wel worden gemarkeerd als Verwijderd .