Meldingen kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Elke categorie komt min of meer overeen met een subsysteem van Blackboard Learn. In de volgende tabel worden deze subsystemen beschreven. Per subsysteem wordt er aangegeven welke meldingen voor dit systeem worden gegenereerd.

Meldingscategorieën
Categorie Meldingen
Cursusmededelingen Mededeling beschikbaar
Opdrachten Opdracht is beschikbaar

Opdracht moet worden ingeleverd

Opdracht moet worden beoordeeld

Opdracht had al moeten zijn ingeleverd

Blogs Blog moet worden beoordeeld

Ongelezen blogberichten

Inhoud Inhoudsitem beschikbaar

Vervaldatum item is bereikt

Item heeft cijfer

Cursus Cursus/organisatie beschikbaar

Zachte limieten cursusquotum

Cursusberichten Cursusbericht ontvangen
Discussieruimte Discussieforum moet worden beoordeeld

Discussielijn moet worden beoordeeld

Ongelezen berichten in discussieruimte

Cijfer geven Afstemming nodig
Dagboeken Dagboek moet worden beoordeeld

Ongelezen dagboekvermeldingen

Retentie Center Details van Retentie Center-regel
Enquête Enquête is beschikbaar

Enquête moet worden ingeleverd

Enquête is te laat

Enquête is verzonden

Toetsen Toets beschikbaar

Einddatum toets

Toets moet worden beoordeeld.

Toets te laat ingeleverd

Wiki's Wiki moet worden beoordeeld