Beheerders kunnen de indeling en stijl van de gebruikersinterface van Content Collection aanpassen. Het gaat dan om inhoudsgebieden, tools en catalogusacties. Het is belangrijk dat u bekend bent met de onderdelen en tools van Content Collection voordat u de interface gaat aanpassen. Het betreft onder andere deze gebieden en tools:

  • inhoudsgebieden, waaronder Mijn inhoud en Cursusinhoud;
  • tools, waaronder de catalogus met leerobjecten;
  • acties die op de items kunnen worden uitgevoerd die op de actiebalk van de inhoudslijst worden weergegeven.

Als u de beste weergaveopties voor Content Collection wilt bepalen, moet u de onderdelen van de gebruikersinterface bekijken vanuit het perspectief van de betrokken gebruikersgroepen en instellingen.


Je aanpassingen plannen

Instellingskleuren

De meeste instellingen hebben een vaste stijl waarbij een aantal kleuren hoort. In Blackboard Learn kunnen de kleuren overal worden aangepast, inclusief het Content Collection-menu. Het wordt aangeraden de kleurinstellingen voor alle tools in een keer te kiezen, zelfs als sommige tools pas later beschikbaar worden gemaakt. Hierdoor hoeft u kleuren slechts één keer in te stellen.

een tekst met contrasterende kleuren is makkelijker te lezen. Als de kleuren van uw instelling niet makkelijk kunnen worden gelezen, kunt u zwart of wit gebruiken met de kleuren.

Tools

Denk goed na over beleidsbeslissingen die invloed hebben op het gebruik van bepaalde tools in het systeem. Portaalclients kunnen tools beschikbaar maken voor bepaalde instellingsrollen op basis van beleidsbeslissingen en implementatieplannen voor het systeem.

Voorschriften

Houd rekening met voorschriften die binnen een instelling gelden voor gedeelde bestanden, het gebruik van bepaalde bestandstypen onder het auteurrecht of de ruimte en beschikbaarheid van de vaste schijf. U kunt dergelijke voorschriften het beste met alle betrokken partijen bespreken voordat u Content Collection configureert.

Terminologie

Houd bij het weergeven van een tool rekening met eventuele naamconventies die voor de instelling kunnen gelden. Als binnen de instelling bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de term Sectie in plaats van Cursus, is sectie-inhoud een passende naam voor het bijbehorende gebied. Of wanneer de catalogus met leerobjecten onder een andere naam wordt gebruikt, kunt u die naam gebruiken voor de koptekst van de werkset en het label van de snelkoppeling.


De actiebalk aanpassen

Beheerders kunnen bepalen welke acties worden weergegeven op de actiebalk in de inhoudslijst. Voorbeelden zijn Webmap/gedeelde locatie, Kopiëren, Verwijderen en Werkstroomactiviteiten. Webmappen/gedeelde locaties kan een tool of een actie zijn.

De weergave van deze functie op de actiebalk stel je in op de pagina Weergaveopties voor inhoudslijst. De systeembeschikbaarheid van de tool kun je instellen via de koppeling Webmappen/gedeelde locaties in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Meer informatie over de configuratie van WebDAV voor webmappen en gedeelde locaties

Als Webmappen/gedeelde locaties niet beschikbaar is in het systeem, is het een goed idee om de bijbehorende actie van de actiebalk te verwijderen in de gebruikersweergave.


Tools en acties aanpassen

Elke vorm van activiteit binnen Content Collection wordt als een actie of tool aangemerkt. Een actie wordt uitgevoerd op een item dat is opgeslagen in Content Collection, bijvoorbeeld kopiëren, verplaatsen of verwijderen. Een tool is een bewerking of een reeks acties en wordt weergegeven in het Content Collection-menu (het linkerframe van de browser). De catalogus met leerobjecten is een voorbeeld van een tool.

Tools en acties kunnen in het hele systeem worden aangepast en beheerd. Ga naar het menu Inhoudsbeheer in het configuratiescherm voor systeembeheer om de beschikbare tools in Content Collection te configureren.

De catalogus met leerobjecten in- of uitschakelen

eReserves in- of uitschakelen