Beheerders kunnen instellen hoe het navigatiemenu wordt weergegeven. Een optie is bijvoorbeeld om het menu alleen weer te geven in de snelkoppelingsweergave of de mapweergave. Als beide opties worden ingeschakeld, kan de beheerder een standaardweergave selecteren.

Opties voor menuweergave instellen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Weergaveopties.
  2. Selecteer Opties voor menuweergave. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
Veld Beschrijving
Opties voor menuweergave
Weergave Content Collection-menu Selecteer de menuweergave die u beschikbaar wilt maken.
Mapweergaveopties
Pictogrammen Alles uitvouwen/Alle samenvouwen weergeven Selecteer Ja om de pictogrammen voor uitvouwen/samenvouwen weer te geven. Deze pictogrammen worden alleen weergegeven in de mapweergave van het menu. Selecteer Nee als u de pictogrammen wilt verbergen.
Vernieuwen weergeven Selecteer Ja om de optie Vernieuwen beschikbaar te maken voor gebruikers. Deze optie wordt alleen weergegeven in de mapweergave. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, kunnen gebruikers het navigatiemenu aan de linkerkant bijwerken om wijzigingen weer te geven die zijn doorgevoerd in het menu. Selecteer Nee om de optie Vernieuwen niet beschikbaar te maken voor gebruikers.

Gebruikersvoorkeur

Wanneer zowel de mapweergave als de snelkoppelingsweergave is ingeschakeld, heeft de voorkeursinstelling van de gebruiker prioriteit boven de standaardinstelling die de beheerder heeft gekozen. Als de gebruiker bijvoorbeeld standaard de snelkoppelingsweergave wil zien, wordt deze weergave gebruikt, ook als de beheerder heeft gekozen voor de mapweergave.