Op de pagina Opties voor weergave van inhoudslijst kun je aangeven welke items op de pagina Inhoudslijst wel en niet zichtbaar zijn voor gebruikers. De optie voor het kopiëren van items kan bijvoorbeeld beschikbaar worden gemaakt of worden verborgen op deze pagina. Beheerders kunnen ook instellen welke kolommen worden weergegeven op de pagina.


Opties voor de weergave van de inhoudslijst instellen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Weergaveopties.
  2. Selecteer Opties voor weergave van inhoudslijst. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  3. Selecteer Verzenden.
Veld Beschrijving
Acties weergeven Selecteer Ja of Nee om aan te geven welke items moeten worden weergegeven op de actiebalk. Acties die niet worden weergegeven, zijn verborgen. Hier gelden echter geen beperkingen voor.
Kolommen weergeven Selecteer Ja of Nee om aan te geven welke kolommen worden weergegeven in de inhoudslijst.
Quotuminformatie Selecteer Ja of Nee om te bepalen of er quotuminformatie voor de items in de lijst wordt weergegeven.
Standaardaantal items per pagina instellen Selecteer het aantal items dat moet worden weergegeven op een pagina voordat de gebruiker naar het volgende venster moet gaan om aanvullende items te zien.