Beheerders kunnen de prullenbak voor een inhoudsgebied in- of uitschakelen en het bijbehorende quotum definiëren. Wanneer u een prullenbak inschakelt voor een inhoudsgebied, wordt inhoud die wordt verwijderd uit dat gebied opgeslagen in een prullenbak. De inhoud kan dan later nog worden hersteld. Als u geen prullenbak inschakelt voor een inhoudsgebied, wordt verwijderde inhoud direct permanent uit het systeem gewist.

Het uitvoeren van de instelling Prullenbak gebruiken voor een inhoudsgebied is een langdurige bewerking die niet onmiddellijk wordt uitgevoerd.

De inhoudsgebieden Gebruikers, Cursussen en Organisaties

Als u prullenbakken voor de eerste keer inschakelt voor het inhoudsgebied Gebruikers, Cursussen of Organisaties, wordt er voor elke gebruiker, cursus of organisatie een eigen prullenbak gemaakt.

Als in een versie van Blackboard Learn ouder dan 9.1 prullenbakken werden gebruikt voor het inhoudsgebied Gebruikers, Cursussen of Organisaties, wordt tijdens de upgrade een gedeelde prullenbak gemaakt. Beheerders hebben de mogelijkheid deze gedeelde prullenbakken te converteren naar individuele prullenbakken. De gedeelde prullenbak wordt dan niet verwijderd. Als de gedeelde prullenbak inhoud bevat, blijft deze inhoud behouden. Alle daarna verwijderde inhoud wordt in de individuele prullenbakken geplaatst. Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen nog steeds bestanden openen en herstellen vanuit de gedeelde prullenbak. Beheerders moeten bestaande functionaliteit gebruiken om die inhoud te verplaatsen of te verwijderen. Op het moment dat individuele prullenbakken zijn ingeschakeld voor een inhoudsgebied, is het niet meer mogelijk gebruik te maken van gedeelde prullenbakken.


Prullenbakken inschakelen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Beheer van inhoudsgebieden.
  2. Selecteer Prullenbakken beheren.
  3. Selecteer Ja in het veld Prullenbak gebruiken van het gewenste inhoudsgebied.
  4. Als u prullenbakken inschakelt voor het inhoudsgebied Instelling of Bibliotheek, selecteert u in het veld Standaardquotum de optie Onbeperkt of selecteert u Beperkt en voert u het gewenste quotum in. De waarde "-1" geeft aan dat er geen quotum is ingesteld voor die prullenbak.

    De quota voor de afzonderlijke prullenbakken in de inhoudsgebieden voor gebruikers, cursussen of organisaties worden gedeeld met de quota van de bovenliggende map, die zijn ingesteld in Instellingen voor het maken van standaardmappen.

  5. Selecteer Verzenden. Aangezien dit proces niet direct wordt voltooid, ontvangen beheerders een e-mail wanneer het wijzigen van de instellingen is voltooid.

Prullenbakken uitschakelen

Als de prullenbak voor een inhoudsgebied is uitgeschakeld, blijft bestaande inhoud aanwezig in de individuele of gedeelde prullenbakken.

Zelfs als prullenbakken zijn uitgeschakeld voor een inhoudsgebied, worden bestanden waarvan de bewaartijd is verstreken toch verwijderd uit zowel gedeelde als individuele prullenbakken. Zie voor meer informatie Instellingen voor prullenbakken configureren.


De inhoudsgebieden Instelling en Bibliotheek

Als prullenbakken zijn ingeschakeld voor het inhoudsgebied Instelling of Bibliotheek, wordt er voor elk inhoudsgebied een gedeelde prullenbak gemaakt.