Beheerders kunnen de toegang tot inhoudsgebieden verwijderen als deze niet worden gebruikt. Als een instelling het inhoudsgebied Organisaties in Content Collection bijvoorbeeld niet gebruikt, kan dit gebied worden ingesteld op niet beschikbaar.

Gebruikers kunnen de inhoud in het inhoudsgebied dan niet bekijken. Niet-beschikbare inhoudsgebieden worden ook niet opgenomen in het navigatiemenu aan de linkerkant in Content Collection.


Beschikbaarheid van inhoudsgebieden beheren

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Beheer van inhoudsgebieden.
  2. Selecteer Beschikbaarheid van inhoudsgebieden.
  3. Selecteer Ja of Nee om een inhoudsgebied al dan niet beschikbaar te maken.
  4. Selecteer Verzenden.