Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Du kan lese hva studentene tenker!

Vel, kanskje ikke helt. Men med studentdata kan det bli lettere å forutsi og forbedre studentenes vurderinger. I rapporten for emneaktivitet forbundet med vurderinger, som også er kjent som læringsanalyse, kan du se hvor aktive studentene er i forhold til emnemateriellet ditt. Denne aktiviteten har vist seg å være sterkt korrelert med emneresultater. Studenter som er aktive i nettbasert emnemateriell, har større sannsynlighet for å få høye vurderinger.

Med disse dataene kan du identifisere og hjelpe studenter som jobber hardt, men fortsatt sliter. Du kan oppfordre studentene til å gjøre mer i nettbasert emnemateriell, for dermed å få bedre vurderinger. Og du kan gratulere studenter som får gode resultater som følge av god innsats.

Du kan gå til studenttemaet for å se hvordan studentene ser denne informasjonen. Bruk tilbakefunksjonen i nettleseren for å komme tilbake til dette teamet.

Du kan se siden om emneaktivitet forbundet med vurderinger på to måter, samt velge visning.

Fra aktivitetsstrømmen

Når systemet har nok data å vise om aktivitet og vurderinger, ser du et varsel i aktivitetsstrømmen. Det kan hende du må vente noen dager, siden det kreves et visst nivå av studentaktivitet før dette varselet utløses.

Det kan også hende du får varsler i løpet av semesteret hvis du har studenter som faller bakpå eller stryker. Varsler kan utløses av at studenters rangeringer eller vurderinger er i toppen av prosentandelene i klassen, eller når en student faller ned til de laveste prosentandelene i klassen. Velg varselet i strømmen for å se dataene.

Fra Vurderinger-siden

I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger. Når du er på Vurderinger-siden, velger du cellen med gjennomsnittsvurderingen for emnet. Rapporten Emneaktivitet forbundet med vurderinger vises når halvparten av studentene har mottatt mer enn én vurdering.

Hvis du har flere tusen studenter i klassen, ser du sannsynligvis ikke disse dataene i denne utgaven. Du ser heller ikke disse dataene for små klasser, for eksempel med fem eller færre studenter. I små klasser kan det være mulig for studentene å identifisere hverandres vurderinger til tross for anonymiserte data.

Mer om emnets sektordiagram for fremdrift

Emnets sektordiagram for fremdrift vises når det er nok aktivitet på grunnlag av disse kriteriene:

 • Det finnes mellom 10-2 000 aktiverte studenter i emnet
 • For studenter som har aktivitet i emnet, er median mengden tid brukt på minst 30 minutter i løpet av den siste uken
 • Minst 50% av studentene i emnet har ett vurdert element

Disse aktivitetene er registrert:

 • Tilgang til innhold og deltakelse
 • LTI-start
 • Vurderingsdeltakelse
 • Tilgang til diskusjonsforum og deltakelse
 • Innsending av elementer som kan gis vurdering
 • Tilgang til blogg og deltakelse
 • Oppgave deltakelse
 • Tilgang til Wiki og deltakelse
 • Andre emnetilgang

Velg visning

Forstå studentdata-siden kan du velge Diagramvisning- eller Tabellvisning-ikonet for å velge visning. Diagramvisningen er ikke kompatibel med skjermlesere.

Diagramvisning

Fra aktivitetsstrømmen eller Vurderinger-siden kan du gå til et punktdiagram hvor du ser sammenhengen mellom studenters aktivitet og vurderinger. Du får en overordnet oversikt over studentenes prestasjoner sammenlignet med de andre studentene samt aktivitetsnivåene deres.

Y-aksen: Studentenes nåværende vurderinger i emnet ditt vises på Y-aksen.

X-aksen: Aktivitetsantallet er basert på en algoritme som teller klikk og tid som brukes på sider.

Regresjonslinje: Undersøkelsene våre viser en signifikant korrelasjon mellom studenters vurderinger og aktivitetsnivå. Regresjonslinjen representerer denne korrelasjonen og gir deg en beregnet vurdering ut fra aktivitetsnivået.

Zoom inn: Du kan trykke og dra for å velge områder du vil se nærmere på, i punktdiagrammet. Det vises et delvis gjennomsiktig rektangel over det du har valgt, og skjermen zoomer inn automatisk. Velg Tilbakestill zoom for å tilbakestille visningen.

Tabellvisning

Velg Tabellvisning-ikonet for å se dataene i rader og kolonner.

Forskjell fra forventet: Gir deg en idé om i hvor stor grad studentenes vurderinger gjenspeiler innsatsnivået. En verdi på null viser for eksempel at studentenes vurderinger i stor grad gjenspeiler innsatsen deres. En negativ verdi antyder at studentene er mer aktive i emnet enn det som gjenspeiles av vurderingene. En positiv verdi kan bety at studentene har lavere innsats enn det vurderingene antyder.

Aktivitetsnivå: Studentenes aktivitetsnivå er basert på en stadig oppdatert algoritme som ser på antall klikk og tiden som brukes på sider.


Velg studenter

Hvis du åpner aktivitetsdataene for emnet fra en varsling i strømmen om at X antall studenter ligger bakpå, merkes de aktuelle studentene automatisk. Du kan se hvilke studenter som er merket, fordi poengene deres er merket med lilla, og du ser dem opplistet i delen om merkede studenter.

Administrer merkede studenter: Du kan velge nye studenter ved å begynne å skrive navnene deres i søkefeltet og velge resultatet. Du kan også velge studentnavn i Min klasse-delen. Velg Fjern for å fjerne merkingen av alle studentene, eller velg poengene deres og flytt bryteren til av.

Mer om enkeltpersoner: Du kan finne ut mer om spesifikke studenter ved å velge poengene deres, velge Se detaljer eller velge pilene ved siden av navnene deres.

Mer om hvordan du ser data om enkeltstudenter


Gjør noe

Last ned dataene dine. Velg Nedlastingsalternativer-ikonet for å lagre dataene som enten et bilde eller en PDF-fil.

Avtal å møtes. Velg Avtal et møte-ikonet for å avtale et møte eller en studieøkt med studenter som sliter.

Send meldinger til studenter. Velg Send melding-ikonet for å sende en oppfordring eller gratulasjon eller for å uttrykke bekymring. De merkede studentene blir automatisk lagt inn som mottakere. Du kan også legge til andre mottakere.


Finn ut mer