Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Kurs Etkinliği Raporu

Kurs Etkinliği raporu, öğrencilerinizin ne düzeyde performans gösterdiğini ve kursunuzla ne ölçüde etkileşim kurduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bu rapor hem Ultra kurslarında hem de Ultra temel gezinti özelliğine sahip Orijinal kurslarında kullanılabilir.

Notları görüntüleme ayrıcalığına sahip olan tüm roller, Kurs Etkinliği raporuna erişebilir. Kurs Etkinliği raporuna ilişkin deneyiminizi geliştirmek için Genel Not özelliğini etkinleştirin. Şunları yapabilirsiniz:

 • Genel notlarına, kaçırdıkları son tarihlere, kursunuzda geçirdikleri saat sayısına ve son erişimlerinden bu yana geçen gün sayısına bakarak zorlanan öğrencileri belirleyin
 • Geride kalan öğrencilere ileti gönderin ve kurs etkinliklerini artırmaları için onları teşvik edin
 • Kursunuzda başarı gösteren öğrencileri tebrik edin ve danışman olmaların isteyin
 • Zorlanan öğrencileri genel notları belirli bir değerin altına düştüğünde, son tarihleri kaçırdıklarında veya belirli sayıda gün boyunca kursa erişmediklerinde tespit etmek için kurs uyarılarınızı özelleştirin
 • Verileri diğer araçlarla analiz etmek için tablo görünümünü bir CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyasına indirin
 • Kursun diğer eğitmenleri veya danışmanlarıyla bilgi paylaşmak için dağılım grafiğini PDF veya görüntü olarak indirin

Learn Ultra'daki veya Learn Ultra Kurs Görünümü'ndeki Genel Not, Learn Orijinal'de Haricî Not olarak adlandırılır.

Bu sayfadaki konular şunları içerir:

Yöneticiler için: Kurs Etkinliği ve Öğrenci Etkinliği Ayrıntıları raporlarını görüntülemek için kullanıcının rolünün "Kurs/Organizasyon Denetim Masası (Not Merkezi) > Notları Görüntüleme" ayrıcalığına sahip olması gerekir. Öğrencinin Son Erişimine, Öğrencinin Düşük Genel Notuna ve Öğrencinin Kaçırdığı Son Tarihlere ilişkin uyarıları, yönetici panelindeki Bildirim Ayarları'ndan kurumsal seviyede kontrol edebilirsiniz.


Kurs Etkinliği Raporuna erişme

Kursunuzun Analiz sekmesinde Kurs Etkinliği ögesini seçin.

The table view of the Course Activity report on the Analytics tab, with a blue box around Analytics and Course Activity.

Rapora, temel gezintinin Notlar bölümünden de erişebilirsiniz. Kursun yanındaki pasta grafiği düğmesini seçin.

Temel gezintinin Notlar bölümünde öğrencilerin kullanımına sunulan raporları görmek için "Durumum Nasıl?" konusunu ziyaret edin.

Image of the Grades tab, showing the pie chart icon to the left of the blue-outlined Overall Grade icon.

Kurs Etkinliği raporuna erişmek için son yöntem, Not Defteri ayarlarının Öğrenci Performansı bölümüdür. Not Defteri'nin üst kısmındaki Ayarlar düğmesini seçerek ayarlar panelini açın. Kurs Etkinliğini Görüntüle'yi seçin.

Performance settings section of the Gradebook, showing View Course Activity beneath the alert fields

Tablo görünümü

Öğrenciler kursla etkileşimde bulunduktan sonra ve raporda görüntülenecek veriler olması durumunda, tablo görünümünü kullanabilirsiniz.

The table view of the Course Analytics tab. Student names with additional information are on the left, with color-coded grades, hours in course, and days of inactivity.

Ayarlara, kurstaki öğrenci etkinliğine ve kursta toplanan verilere bağlı olarak tabloyu farklı şekillerde görebilirsiniz.

 • Öğrenci: Öğrencinin adı ve soyadı. Varsa şu öğrenci bilgileri de gösterilir: Özel durumlar, ek ad, ad telaffuzu kaydı, telaffuz açıklaması, zamirler ve Öğrenci kimliği.
 • Genel Not: Öğrencinin kurstaki genel notu. Genel not sütunu etkin değilse veya not verilebilecek herhangi bir öge yoksa bu sütunda bilgi görüntülenmez. Bu sütun 24 saatte bir, sabahın erken saatlerinde güncelleştirilir. Bu nedenle rapordaki genel not not defterindeki güncel notla aynı olmayabilir.
 • Kaçırılan Son Tarihler: Değerlendirmeler, not verilen tartışmalar ve not verilen günlükler dâhil olmak üzere, öğrencinin belirlenen son tarihten önce tamamlamadığı etkinliklerin sayısını gösterir. Kurumunuz, Kurs Etkinliği raporuna kaçırılan son tarihlerle ilgili bilgilerin dâhil edilip edilmeyeceğini seçebilir. Kaçırılan son tarihlerin nasıl sayıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu sayfadaki "Kaçırılan Son Tarihler sayımı hakkında" bölümünü ziyaret edin.
 • Kurs Süresi (Saat): Öğrencinin kursunuzda etkin olduğu süre (saat cinsinden). Kurs süresi (saat), öğrencilerin kurs içinde herhangi bir şey seçtikleri andan kurs dışında bir şeyi seçtikleri zamana kadar sayılır. Öğrenci kurs oturumundan çıkış yaptıysa yalnızca kurs içindeki son eyleminden önceki süre sayılır. Bu sütun 24 saatte bir, sabahın erken saatlerinde güncelleştirilir.
 • Son Erişimden Bu Yana Geçen Gün Sayısı: Öğrencinin kursa en son erişiminin üzerinden kaç gün geçtiğini sayar. Öğrenci kursa her eriştiğinde son erişimden bu yana geçen gün sayısı sıfırlanır. Bir öğrenci kursa hiç erişmemişse son erişimden bu yana geçen gün sayısı boştur ve bu durum "--" ile gösterilir.

Raporda bazı sınırlamalar bulunmaktadır.

 • Rapor, 3.000 öğrenciyle sınırlıdır. Daha büyük kurslarda, yalnızca 3.000 öğrenci görüntülenir.
 • 3.000'den fazla öğrencisi olan kurslar için kaçırılan son tarihler hesaplanmaz. Yalnızca "--" boş değeri görüntülenir.
 • Kursa kayıtlı öğrenci olmadığında tablo görüntülenmez.
The table view of the Course Analytics tab when no students are enrolled. A person is looking at a cell phone above a caption saying, "No data to display."

Tablo seçenekleri

 • Öğrencileri seçebilir ve İleti gönder düğmesini seçerek onlara ileti gönderebilirsiniz. Birden fazla öğrenciye ileti gönderdiğinizde, her öğrenci ilgili iletiyi alır, ancak diğer öğrencilerden kimlerin aynı iletiyi aldığını bilmez.
 • Tabloyu CSV biçiminde indirmek için İndir düğmesini seçin. Dışa verilen dosya, şu sütunları içerir:
  • Soyadı
  • Ad
  • Kullanıcı Adı
  • Öğrenci Kimliği
  • Genel Not
  • Genel Not Uyarısı
  • Kaçırılan Son Tarihler
  • Kaçırılan Son Tarihler Uyarısı
  • Kurs Süresi (Saat)
  • Kursa Son Erişim Tarihi
  • Etkin Olunmayan Gün Sayısı
  • Son Erişim Uyarısı'ndan İtibaren Geçen Gün Sayısı
The CSV output of the Course Activity report
learn_ultra_instructor_CourseActivity_StudentOverview

Dağılım grafiği

Dağılım grafiğinin Y ekseni, öğrencilerin genel notlarını; X ekseni ise öğrencilerin kursta geçirdiği süreyi (saat cinsinden) temsil eder. Öğrencilerinizin hem birbirlerine hem de etkinlik seviyelerine kıyasla gösterdikleri performansa ilişkin ayrıntılı fikir edinebilirsiniz. Gösterilen veriler; 24 saatte bir, sabahın erken saatlerinde güncelleştirilir. Dağılım grafiğine Kurs Etkinliği sekmesinden veya etkinlik akışınızdaki bir uyarı bildirimini seçerek erişebilirsiniz.

Not: Dağılım grafiği, ekran okuyucular ile uyumlu değildir.

The scatter plot of the Course Activity report. There is a dot in the center showing a specific student, with Overall Grade, Hours in Course, and Days of Inactivity displayed above View Details, with an Alerts section at the bottom.

Her nokta, bir öğrenciye karşılık gelir. Kursta daha fazla vakit geçiren öğrenciler, daha yüksek notlara sahip olma eğilimindedir. Şunları yapabilirsiniz:

 • Sağ üstteki + ve - simgelerini seçerek yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Belirli bir bölgeye odaklanmak için grafikte bir yer seçip yakınlaştırmak üzere sürükleme.
 • Kursta çok fazla zaman harcadığı hâlde notları düşük olan öğrenciler veya yüksek performanslı öğrenciler gibi gözünüze çarpan garip eğilimleri belirleyin.
 • Öğrencinin adını, genel notunu, kaçırdığı son tarihleri, kursta geçirdiği saat sayısını, etkin olmadığı gün sayısını ve uyarılarını görüntülemek için bir nokta seçin. Kurs süresi (saat), öğrencilerin kurs içinde herhangi bir şey seçtikleri andan kurs dışında bir şeyi seçtikleri zamana kadar sayılır. Öğrenci kurs oturumundan çıkış yaptıysa yalnızca kurs içindeki son eyleminden önceki süre sayılır.
 • Mor noktalar, öğrencilerin en az bir uyarısı olduğunu gösterir. Bir uyarılar bölümü, öğrenci için geçerli uyarıları görüntüler.
 • Öğrencinin ilerleme durumunu haftalık olarak kontrol etmek üzere öğrencinin etkinlik ayrıntıları raporunu görüntülemek için Ayrıntıları Görüntüle'yi seçin. Daha fazla bilgi için "Öğrenci Etkinliği Ayrıntı Raporu" konusunu ziyaret edebilirsiniz.
 • Dağılım grafiğini PDF veya görüntü dosyası olarak indirmek için İndir düğmesini seçin. Dağılım grafiği diğer eğitmenler, akademik personel veya sınıfın danışmanları ile paylaşılabilir.

Raporda bazı sınırlamalar bulunmaktadır.

 • Rapor, 3.000 öğrenciyle sınırlıdır. Daha büyük kurslarda, yalnızca 3.000 öğrenci görüntülenir.
 • 3.000'den fazla öğrencisi olan kurslar için kaçırılan son tarihler hesaplanmaz. Yalnızca "--" boş değeri görüntülenir.
 • Kursa kayıtlı öğrenci olmadığında, dağılım grafiği görüntülenmez.
The scatter plot view of the Course Activity report, showing a person looking at a cell phone above a caption saying "No data to display."

Uyarı ayarları

Uyarılarınızı öğretim tarzınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

 • Uyarı ayarları panelini açmak için Kurs Etkinliği raporunda Uyarı Ayarları'nı seçin.
The table view of the Course activity report, with the Alert Settings icon outlined in blue in the top right corner.
 • Uyarıları, Not Defteri ayarlarının Öğrenci Performansı bölümünde de ayarlayabilirsiniz. Not Defteri'nin üst kısmındaki Ayarlar düğmesini seçerek ayarlar panelini açın.
The Performance Alerts section of the Gradebook settings, showing the option to change number of days of inactivity and overall grade percentage.

Ayarlarınıza bağlı olarak, Kurs Etkinliği raporunda uyarı alan öğrencilerin vurgulandığını göreceksiniz. Ayrıca, yeni öğrenciler uyarı aldığında etkinlik akışı bildirimleri de alırsınız.

Alert settings options from the Course Activity report

Uyarılarınızı özelleştirmek için çeşitli seçeneklere sahipsiniz:

 • Öğrencinin genel notu belirli bir yüzdeye eşit veya altında olduğunda
 • Öğrencinin kaçırdığı son tarihlerin sayısı belirli bir değerin üzerinde veya ona eşitse
 • Öğrencinin son erişiminden bu yana geçen gün sayısı belirli bir değerin üzerinde veya ona eşitse

Son erişimden bu yana geçen gün sayısı uyarıları, varsayılan olarak öğrencinin 15 gün boyunca etkinlik göstermemesine ayarlanır; ancak uyarıları her kurs için kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Genel not veya kaçırılan son tarihler için uyarı göndermeye yönelik varsayılan ayarlar yoktur.

Uyarıları kaldırmak için uyarı alanlarını boş bırakın

Ayrıca, düşük genel not ve son erişimden bu yana geçen gün sayısı uyarılarına ilişkin ayarlarınıza dayalı olarak öğrencilerin etkinlik akışlarında uyarı alıp almayacağını da seçebilirsiniz.

Öğrenciler, kursun kaçırılan son tarihler uyarısı ayarlarına bağlı olarak bildirim almaz. Öğrenci kaçırılan son tarihler uyarılarını kabul ederse her içerik ögesi için uyarı gönderilir.


Uyarı bayrakları

Uyarı alan öğrenciler, Kurs Etkinliği raporunda bayraklarla vurgulanır. Kalabalık kurslarda bile risk altındaki öğrencileri belirleyebilirsiniz.

Tablo görünümü

Tablo görünümünde; genel not, kaçırılan son tarih sayısı ve son erişimden bu yana geçen gün sayısı için ayarladığınız uyarı koşullarını karşılayan öğrencilerin yanında bayrak görürsünüz. Uyarı türünü görüntülemek için imleci bayrağın üzerine getirin.

The Course Activity table view, showing alert flags for overall grade and days since last activity, as well as the filter dropdown with alert options

Öğrenci listesini uyarılara göre filtreleyebilir ve daha fazla dikkat edilmesi gereken öğrencilere odaklanıp, gerekirse bu öğrencilere ileti gönderebilirsiniz. Üç filtre seçeneği vardır:

 • Tüm öğrenciler
 • Uyarıları olan öğrenciler
 • Uyarısı olmayan öğrenciler

İndirilebilir CSV dosyasındaki düşük genel not, kaçırılan son tarihler ve son erişim uyarısı sütunları, öğrencinin uyarısı olduğunu belirtir.

The CSV output of the Course Activity report, with alerts for overall grade and last date of access highlighted

Dağılım grafiği

Dağılım grafiğinde, en az bir uyarısı olan öğrenciler, mor nokta ile gösterilir. Öğrenci hakkında daha fazla bilgi için noktayı seçin. Uyarılar bölümü, seçilen öğrencinin sahip olduğu tüm uyarıları listeler.

The Course Activity Related to Grades scatter plot, showing a student (Cami) with an alert for days since last access

Etkinlik akışı

Uyarı koşullarınızı karşılayan her yeni öğrenci için etkinlik akışında bir uyarı görürsünüz. Özet bildirimde, kaç öğrencinin düşük genel not, kaçırılan son tarih sayısı veya son erişimden bu yana geçen gün sayısı için uyarısı olduğunu görebilirsiniz.

Etkinlik akışınızdaki bildirimi seçerseniz Kurs Etkinliği raporuna yönlendirilirsiniz. Rapor, uyarıları olan öğrencileri gösterecek şekilde filtrelenmiştir.

Etkinlik akışındaki öğrenci uyarılarının özeti, yalnızca en az 10, en fazla 2.000 öğrencisi olan kurslarda mevcuttur. Kayıt sayıları bu aralığın dışında olan kurslar bildirim almaz. Kursta en az iki haftalık etkinlik olana kadar etkinlik akışında hiçbir uyarı görünmez.

Several student warnings in the activity stream

Uyarı almaya yetecek kadar etkinlik ve not verisi olduğunda, kursunuzun başında da bildirim alırsınız.

Bu uyarıların gönderilebilmesi için, öğrencilerden en az %50'sinin bir veya daha fazla not verilmiş ögesi olması ve söz konusu öğrencinin son bir hafta içinde en az otuz dakika etkinlik göstermiş olması gerekir.

Notification on the activity stream for student activity and grades

Bu bildirimleri etkinlik akışı ayarlarınızdan devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz. Kurs Etkinliği raporuyla ilgili uyarıları ayarlamak için Öğrenci uyarıları ögesinin altındaki kutuları işaretleyin veya işaretlerini kaldırın. Öğrenci uyarıları ögesinin solundaki onay kutusu, ayarlarınızı tüm bildirimlere uygular. Etkinlik akışı sayfasının üst kısmındaki Ayarlar düğmesini seçerek bu paneli açın.

The Performance Alerts section of the Notification settings on the Activity Stream.

Bildirim bilgileri

Aşağıdaki tablo, yöneticiler ve eğitmenler içindir. Tablo; yönetici sistem ayarlarını, uyarıyı tetikleyecek kurallar da dâhil olmak üzere ilgili eğitmen etkinlik akışı ayarlarıyla ve bildirim iletileriyle eşleştirir.

Her gece tekrarlanan bir işlem, uyarı alan yeni öğrenciler olup olmadığını belirler ve size kurstaki öğrenci uyarılarının özetini içeren bir bildirim gönderir.

Örneğin; öğrenci uyarısı, son erişim uyarısı alan 5, düşük genel not uyarısı alan 3 ve kaçırılan son tarih uyarısı alan 10 öğrenciyi içerebilir.

Bu tablo yöneticiler ve eğitmenler içindir. Tablo, sistem ayarlarını etkinlik akışı ayarıyla eşleştirir ve uyarıyı tetiklemeye yönelik kuralları içerir.
Yönetici Bildirim AyarıEtkinlik Akışı AyarıBildirim iletisiKurallar
Öğrenci Etkinliği MevcutEtkinlik verileri mevcutsa katılımda bulunanları veya yardıma ihtiyacı olanları belirtme

Bu kurs için öğrenci etkinliğini gözden geçirin.

Etkinlik verileri, katılım gösteren veya yardıma ihtiyacı olabilecek öğrencileri belirlemede size yardımcı olabilir.

Kursa kayıtlı öğrencilerin en az %50'sinin bir veya daha fazla not verilmiş ögesi olmalıdır.

Bu bildirim, her kursta yalnızca bir defa gönderilir.

Öğrenci Not Verisi MevcutNot verileri mevcutsa notları etkinlik seviyeleriyle karşılaştırma

Bu kurstaki öğrenci etkinliğini ve notları gözden geçirin.

Öğrencinin notlarını etkinlik seviyesiyle karşılaştırın.

Öğrencilerin kurstaki ortalama etkinliği, son bir hafta içinde en az 30 dakika olmalıdır.

Bu bildirim, her kursta yalnızca bir defa gönderilir.

Eğitmenler İçin Öğrenci Son Erişim UyarısıSon erişim uyarısıÖğrenci uyarıları: Son erişim uyarısı alan 1Son erişim uyarısı alan en az 1 yeni öğrenci mevcut. Bu uyarının nedeni, öğrencinin ayarlamış olduğunuz sayıda gün geçmesine rağmen kursunuzda oturum açmamış olmasıdır.
Eğitmenler İçin Öğrenci Düşük Genel Not UyarısıDüşük genel notÖğrenci uyarıları: Düşük genel not uyarısı alan 1Düşük genel not uyarısı alan en az 1 yeni öğrenci mevcut. Bu uyarının nedeni, öğrencinin genel notunun ayarlamış olduğunuz yüzdenin altına düşmesidir.
Eğitmenler İçin Öğrenciler Son Tarihleri Kaçırdı UyarısıKaçırılan son tarihler uyarısıÖğrenci uyarıları: Kaçırılan son tarih uyarısı alan 1

Yeni bir kaçırılan son tarih uyarısı alan en az 1 öğrenci mevcut. Bu uyarının nedeni, öğrencinin ayarlamış olduğunuz sayıdan daha fazla kez son tarihleri kaçırmış olmasıdır.

Bu uyarıyla ilgili ayrıntılı kurallar için "Kaçırılan son tarih sayıları" konusunu ziyaret edin.

Yöneticiler için: Bu özellik tüm kurslar için kullanılabilir. Herhangi bir yapılandırma gerekmez.


Kaçırılan Son Tarihler sayımı hakkında

Kaçırılan son tarihler sayımı, öğrencilerinizin çalışmalarını zamanında gönderip göndermediğini bilmenizi sağlar. Kaçırılan son tarihler sayımına ilişkin ayarlarınıza uyan öğrenciler, Kurs Etkinliği raporunun tablo ve dağılım grafiğinde, indirilen CSV dosyasında ve etkinlik akışınızda görünür. Kaçırılan son tarihler sayımı uyarısı verilen yeni öğrenciler için her gün etkinlik akışı bildirimleri alırsınız.

Aşağıdaki durumlarda, öğrenci son tarihten önce gönderim yapmadığında kaçırılan son tarihler sayımına dâhil edilir:

 • Gruba yönelik ve biçimlendirici olanlar da dâhil değerlendirmelerde
 • "Gönderimleri çevrim dışı topla" seçeneğinin işaretli olduğu değerlendirmelerde: bir deneme oluşturup gönderim tarihini ve saatini son tarihten sonrasına girdiğinizde
 • "Öğrenci adlarını gizle" seçeneğinin işaretli olduğu değerlendirmelerde: uyarıları ancak tüm öğrenci gönderimlerine not verildikten ve öğrenci adlarındaki gizlilik kaldırıldıktan sonra alırsınız
 • SCORM ayarlarında "Tek tek SCO'lara not ver" seçeneğinin işaretlendiği, not verilen SCORM paketleri şeklindeki tartışmalarda ve günlüklerde
 • LTI ve Respondus gibi diğer 3. taraf özelliklerinde

Kaçırılan son tarihler sayımıyla ilgili istisnalar:

 • Son tarih özel durumuna sahip öğrencilerin ödevleri hiçbir zaman "geç" olarak işaretlenmez.
 • Son tarih istisnası olan öğrenciler, yalnızca tanınan son tarih istisnası süresi geçtiyse ve hâlâ gönderim yapmamışlarsa kaçırılan son tarih sayımına dâhil edilir.
 • Muafiyeti olan öğrencilerin gönderimleri hiçbir zaman "geç" olarak işaretlenmez. Muafiyeti olan bir öğrencinin muaf tutulduğu etkinlikte kaçırılan son tarih sayımı yapılmaz.
 • Son tarihi olan gizli içerikler ya da tarihe, saate veya performansa dayalı yayımlama koşulları olan içerikler, kaçırılan son tarihler sayımına dâhil edilir.
 • Kursun tek tek kurs üyeleri için veya grupları için son tarihi ve yayımlama koşulları belirlenmiş olan içeriklerde, yalnızca son tarihi kaçıranlar koşuluna dâhil edilen öğrenciler veya gruplar için kaçırılan son tarihler sayımı yapılır.
 • Not defterine son tarihi olacak şekilde eklenen yeni ögeler, kaçırılan son tarihler sayımına dâhil edilmez.

Yöneticiler için: Kaçırılan son tarihler sayımı için yapılandırma seçeneği Yönetici Paneli'nde yer alır ve "Kaçırılan son tarihler metriği ve Kurs Etkinliği raporuna dâhil edilen uyarı" adını taşır. Varsayılan durum etkindir. Kaçırılan son tarihler seçeneği kapalı olarak ayarlansa bile Kurs Etkinliği raporunda öğrencilerin genel notu, kursta geçirdikleri süre ve son erişimlerinden bu yana kaç gün geçtiği gösterilmeye devam eder.