Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Rapport met cursusactiviteit

Het rapport Cursusactiviteit dat eerder ook wel 'Cursusactiviteit gerelateerd aan cijfers' werd genoemd, helpt je om te begrijpen hoe goed je studenten presteren en hoeveel interactie ze hebben met de cursus. Alle rollen met de bevoegdheid om cijfers te bekijken, hebben toegang tot het rapport Cursusactiviteit. Schakel de functie Totaalcijfer in om je ervaring met het rapport Cursusactiviteit te verbeteren. Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Identificeer studenten die het moeilijk hebben op basis van hun totaalcijfer, het aantal uren dat ze in je cursus hebben besteed en het aantal dagen sinds hun laatste toegang
 • Stuur een bericht naar studenten die achterop komen en stimuleer ze om meer actief te zijn in hun cursus
 • Feliciteer studenten die goed presteren in je cursus en vraag ze om mentor te zijn
 • Pas je waarschuwingen voor de activiteitenstream aan om te zien wanneer het totaalcijfer van een student lager is dan een bepaalde waarde of als een student de cursus een bepaald aantal dagen niet heeft geopend
 • Breng studenten op de hoogte op basis van cursuswaarschuwingen wanneer het aantal dagen van hun laatste toegang of cijfer in de cursus lager is dan verwacht
 • Download de tabelweergave naar een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) om de gegevens te analyseren met andere tools
 • Download het spreidingsdiagram als een PDF of afbeelding om informatie te delen met andere cursusleiders of mentoren van de cursus

Opmerking: het totaalcijfer in Learn Ultra of Learn Ultra-cursusweergave heeft de naam Extern cijfer in de originele ervaring van Learn.  

Het rapport Cursusactiviteit openen

Selecteer Cursusactiviteit op het tabblad Analyses van de cursus.

Image of the table view of the Course Activity report on the Analytics tab, with a blue box around Analytics and Course Activity.

Je kunt het rapport ook openen via het gedeelte Cijfers in de basisnavigatie. Klik op het pictogram van het cirkeldiagram naast een cursus.

Image of the Grades tab, showing the pie chart icon to the left of the blue-outlined Overall Grade icon.

Ga naar het onderwerp ‘Wat is mijn voortgang?’ om rapporten te zien die studenten beschikbaar hebben in hun gedeelte Cijfers van de basisnavigatie.

Tabelweergave

Als studenten bezig zijn geweest met de cursus en het rapport heeft gegevens om weer te geven, kun je de tabelweergave gebruiken.

The table view of the Course Analytics tab. Student names with additional information are on the left, with color-coded grades, hours in course, and days of inactivity.

Je ziet de tabel mogelijk anders, afhankelijk van de instellingen, studentenactiviteit in de cursus en de gegevens die in de cursus zijn verzameld. De tabel heeft vier kolommen:

 • Student: de voor- en achternaam van de student. Indien beschikbaar worden er aanvullende gegevens van studenten weergegeven: aanpassingen, extra naam, opname van de uitspraak van de naam, beschrijving van uitspraak, voornaamwoorden en student-ID.
 • Totaalcijfer: het totaalcijfer van een student in de cursus. Als de kolom met het totaalcijfer niet is ingeschakeld of als er geen beoordeeld materiaal is, worden er geen gegevens in deze kolom weergegeven. Deze kolom wordt om de 24 uur vroeg in de ochtend bijgewerkt. Dit betekent dat het totaalcijfer in het rapport mogelijk niet overeenkomt met wat er op dit moment in de cijferlijst staat.
 • Uren in cursus: het aantal uren dat een student actief is geweest in een cursus. Het aantal uren in de cursus wordt geteld vanaf het moment dat studenten iets selecteren binnen de cursus tot wanneer studenten iets buiten de cursus selecteren. Als een student is afgemeld bij een cursussessie, wordt alleen het tijdstip meegeteld voordat de laatste actie in de cursus is uitgevoerd. Deze kolom wordt om de 24 uur bijgewerkt in de vroege ochtend.
 • Dagen van inactiviteit: het aantal dagen sinds een student een cursus het laatst heeft geopend. Elke keer dat een student de cursus opent, wordt het aantal dagen van inactiviteit gewijzigd in 0.

Als er geen studenten zijn ingeschreven voor de cursus of voor cursussen met meer dan 1000 studenten, worden er geen gegevens weergegeven.

The table view of the Course Analytics tab when no students are enrolled. A person is looking at a cell phone above a caption saying, "No data to display."

Tabelopties

 • Je kunt studenten kiezen en ze berichten sturen door het pictogram Bericht verzenden te selecteren. Wanneer je een bericht naar meerdere studenten verstuurt, krijgt elke student een individueel bericht en weten ze niet welke andere studenten ook in het bericht zijn opgenomen.
 • Selecteer de knop Downloaden om de tabel te downloaden als CSV-bestand. Het geëxporteerde bestand bevat de volgende kolommen:
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Gebruikersnaam
  • Student-ID
  • Totaalcijfer
  • Uren in cursus
  • Dagen van inactiviteit
  • Datum van laatste toegang
 • Selecteer een student in de tabel om naar de pagina Studentenoverzicht te gaan om aanvullende informatie, cijfers, voortgang en nog veel meer van de student te bekijken. Ga naar het onderwerp 'Studentenoverzicht' voor meer informatie.
learn_ultra_instructor_CourseActivity_StudentOverview

Spreidingsdiagram

De Y-as van het spreidingsdiagram vertegenwoordigt de totaalcijfers van de studenten en de X-as vertegenwoordigt het aantal uren van studenten in de cursus. Je hebt hier een breed perspectief op de prestaties van je studenten in vergelijking met elkaar en met hun activiteitsniveaus. De weergegeven gegevens worden om de 24 uur bijgewerkt in de vroege ochtend.

Opmerking: het spreidingsdiagram is niet compatibel met schermlezers.

Image of the scatter plot of the Course Activity report. There is a dot in the center showing a specific student, with Overall Grade, Hours in Course, and Days of Inactivity displayed above View Details, with an Alerts section at the bottom.

Elke stip staat voor een student. Studenten die meer tijd besteden aan de cursus, hebben meestal hogere cijfers. Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Zoom in of uit door rechtsboven de pictogrammen + en te selecteren. Selecteer een plek ergens op het diagram om je te concentreren op een bepaalde regio, en sleep om in te zoomen.
 • Identificeer visueel oneven trends, zoals studenten met lage cijfers die veel tijd besteden aan de cursus of goed presterende studenten.
 • Selecteer een stip om de naam, het totaalcijfer, de uren in de cursus en de dagen van inactiviteit van de student weer te geven. Het aantal uren in de cursus wordt geteld vanaf het moment dat studenten iets selecteren binnen de cursus tot wanneer studenten iets buiten de cursus selecteren. Als een student is afgemeld bij een cursussessie, wordt alleen het tijdstip meegeteld voordat de laatste actie in de cursus is uitgevoerd.
 • Selecteer Details weergeven om het rapport met activiteitsgegevens van de student weer te geven om wekelijks de voortgang van de student te controleren. Ga naar het onderwerp ‘Rapport met activiteitsgegevens van de student’ voor meer informatie.
 • Selecteer de knop Downloaden om het spreidingsdiagram te downloaden als PDF of afbeeldingsbestand. Het spreidingsdiagram kan worden gedeeld met andere cursusleiders, academisch personeel of mentoren van de cursus.

Als er geen studenten zijn ingeschreven voor de cursus, als de functie Totaalcijfer niet is ingeschakeld of voor cursussen met meer dan 1000 studenten, is de spreidingsdiagram niet beschikbaar.

Image of the scatter plot view of the Course Activity report, showing a person looking at a cell phone above a caption saying "No data to display."

Waarschuwingsinstellingen

Je kunt je waarschuwingen aanpassen aan de stijl van lesgeven in het rapport Cursusactiviteit:

 • Ga naar Waarschuwingsinstellingen in het rapport Cursusactiviteit. Open dit deelvenster door het pictogram Waarschuwingsinstellingen bovenaan het rapport te selecteren.
Image of the table view of the Course activity report, with the Alert Settings icon outlined in blue in the top right corner.
 • Pas waarschuwingen aan in de sectie Studentprestaties van de cijferlijstinstellingen. Open het deelvenster instellingen door het tandwielpictogram bovenaan de Cijferlijst te selecteren.
Image of the Performance Alerts section of the Gradebook settings, showing the option to change number of days of inactivity and overall grade percentage.

Je ontvangt meldingen in de activiteitenstream op basis van je instellingen:

 • Als een student de cursus een bepaald aantal dagen niet heeft geopend
 • Wanneer het totaalcijfer van een student lager is dan een bepaald percentage

Waarschuwingen zijn standaard ingesteld op vijf dagen inactiviteit van studenten, maar je kunt de waarschuwingen voor elke cursus aanpassen. Er is geen standaardinstelling voor cijferpercentage.

Selecteer de melding in de activiteitenstream om de studenten te markeren met waarschuwingen in het spreidingsdiagram in het rapport Cursusactiviteit .

Screenshot of the Activity Stream tab of the base navigation. One of notifications, outlined in blue, shows that there are 4 students falling behind in Biology.

Studenten met waarschuwingen worden paars gemarkeerd in het spreidingsdiagram.

Image of the scatter plot, showing the purple dots for several underperforming students who have alerts.

Je kunt andere soorten meldingen uitschakelen of in je instellingen van de activiteitenstream. Vink de selectievakjes aan of uit onder Prestatiewaarschuwingen om waarschuwingen voor het cursusactiviteitsrapport aan te passen. In het selectievakje links van Prestatiewaarschuwingen worden je instellingen toegepast op alle meldingen. Open dit deelvenster door het tandwielpictogram bovenaan de pagina van de activiteitenstream te selecteren.

Image of the Performance Alerts section of the Notification settings on the Activity Stream.

De prestatiewaarschuwingen zijn onder meer:

 • Als er activiteitgegevens beschikbaar zijn, kun je identificeren wie er deelnemen of mogelijk hulp nodig hebben
 • Vergelijk je cijfers met activiteitniveaus als er cijfergegevens beschikbaar zijn
 • Aantal studenten dat achterop raakt
 • Aantal studenten dat achterop raakt en afwezig is
 • Aantal studenten dat achterop raakt en slecht presteert
 • Aantal studenten dat achterop raakt, afwezig is en slecht presteert

Opmerking: beheerders kunnen op instellingsniveau meldingen in de activiteitenstream instellen. Ze kunnen selecteren of meldingen standaard zijn ingeschakeld, altijd zijn ingeschakeld of altijd zijn uitgeschakeld.