Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Forstå studentene dine

Vil du vite mer om en spesifikk student? På siden Emneaktivitet relatert til vurderinger kan du følge med på studenters vurderinger og aktivitetsnivåer over tid, for å se når de begynte å gjøre det bedre eller verre.

  1. Finn en student du vil vite mer om, ved å skrive inn et navn i søkefeltet og klikke på navnet. Hvis du er i diagramvisningen, vises studentens poeng i lilla på punktdiagrammet for hele emnet. I tabellvisningen er cellen for studenten fremhevet.
  2. Velg en students poeng og deretter Vis detaljer, eller velg pilen ved siden av den merkede studentens navn.

Mer om emneaktivitet relatert til vurderinger


Hva kan du vente deg?

Du kommer til to punktdiagrammer. I det første sammenlignes studentens aktivitetsmengde over tid med gjennomsnittet for klassen. I det første sammenlignes studentens vurdering over tid med gjennomsnittet for klassen. Du kan se hvordan studentens aktivitet og vurdering henger sammen.

De vertikale linjene angir området for klassegjennomsnittet, med et standardavvik på +/- 1.


Gjør noe

Last ned dataene dine. Velg Nedlastingsalternativer-ikonet for å lagre dataene som enten et bilde eller en PDF-fil.

Avtal å møtes. Velg Avtal et møte-ikonet for å avtale et møte eller en studieøkt med studenter som sliter.

Send meldinger til studenter. Velg Send melding-ikonet for å sende en oppfordring eller gratulasjon eller for å uttrykke bekymring. De merkede studentene blir automatisk lagt inn som mottakere. Du kan også legge til andre mottakere.