Få innsikt i studentenes aktiviteter

Som lærer kan du se når studentene åpnet, startet og sendte prøver og oppgaver, i studentaktivitetsrapporten. Generelt sett er denne funksjonen lik uansett om du jobber i et Original- eller Ultra-emne. I et Original-emne kan du også se studentaktiviteter for multimedieinnhold fra Kaltura.

Mer om hvordan du finner ut hvilken emnevisning du har


Vis studentaktivitet for en vurdering

Åpne Studentaktivitet-data på Emneinnhold-siden. Åpne menyen for en oppgave, og velg Studentaktivitet. Det vises et panel med informasjon om studentaktivitet.

Du kan ikke åpne Studentaktivitet i menyen for oppgaver med anonym vurdering. Når du deaktiverer anonym vurdering, vises Studentaktivitet-alternativet i menyen.

Oversikten over studentaktivitet inneholder samlet informasjon om studentenes progresjon for oppgaven, for eksempel hvor mange som har gått gjennom lærerens tilbakemeldinger.

Du kan også se aktivitet for diskusjoner. Med diskusjonsanalyse får du en oversikt over deltakelse og aktivitet i forumer. Du kan bruke denne informasjonen til å identifisere studenter som deltar eller kanskje trenger hjelp og oppmuntring. Du kommer til diskusjonsanalysen via Diskusjoner- eller Emneinnhold-siden.

Mer om diskusjonsanalyse


Utforsk detaljer om studentaktivitet

Øverst på siden ser du en oversikt over informasjon, deriblant den gjennomsnittlige innsendingstiden for emnet, samt tid før åpning, tid før leveringsfrist og innsendingsaktivitet for alle studenter. I Vurderingsdistribusjon ser du hvilke vurderinger du har gitt studentene.

Den nederste halvdelen av siden inneholder en oversikt over enkeltstudenters aktivitet, deriblant de ulike studentenes navn, tidslinje for aktivitet, tid fra start til fullføring og vurdering. Du kan se disse dataene i to moduser: rutenettvisningen eller diagramvisningen. Rutenettvisningen viser en Aktivitetstidslinje i et boksplottdiagram. Du kan holde markøren over merkene i plottet for å se viktige markører for studentaktivitet, for eksempel datoen studenten åpnet oppgaven.

Diagramvisningen inneholder den samme informasjonen som grafen, men alle tidsdetaljene er oppført i egne kolonner med numeriske data.

  • Åpnet etter – Tiden som går mellom prøven som er synlig for studentene og studentenes første visninger.
  • Dato åpnet – Datoen prøven ble forhåndsvist, men forsøk ble ikke startet.
  • Dato startet – Datoen da forsøket ble startet.
  • Start til slutt – Hvor mye tid studenten brukte på å fullføre prøveinnsendingen.

Hvis du vil, kan du laste ned dataene for alle studentene dine. Velg Last ned øverst til høyre på Detaljer om studentaktivitet.


Kontakt studenter for oppfølging

I Detaljer om studentaktivitet-delen er det enkelt å sende meldinger til spesifikke studenter fra rutenettvisningen.

Velg Melding, og send en melding til en student. Inviter studenten til å møte deg eller i løpet av kontortiden for å snakke om aktiviteten i emnet.

På mindre mobilenheter må du kanskje velge Flere valg-ikonet før du ser Melding-valget.