Hvordan studentene ser aktivitetsdataene for et emne, avhenger av hvordan du administrerer vurderingen. I Original-emner kan du for eksempel skjule eksterne vurderinger fra studentene. Det du velger, brukes også for aktivitetsrapporten for emnet, og tilsvarende funksjoner skjules fra studentene.

Mer om ekstern vurdering

Du kan bruke disse eksemplene for å finne ut hvordan aktivitetsdata for emner vises i ulike vurderingsscenarioer.

“Jeg gjorde den eksterne vurderingen usynlig i et Original-emne."

Scenario Studenter har ikke tilgang til data Studentene har ikke tilgang til varsler i strømmen

Det er beregnet en ekstern vurdering, men du har skjult den fra studentene.

 • Studentvurderinger over tid sammenlignet med gjennomsnittet for emnet
 • Studentaktivitet og -vurderinger sammenlignet med andre studenter
 • Studentvurderinger faller under en bestemt terskelverdi
 • Studenter er borte fra systemet i et gitt antall dager

«Jeg har ingen ekstern vurdering, eller jeg har ingen vurderinger.»

Hvis du ikke har angitt noen ekstern vurdering, eller hvis du ikke har noen vurderinger, ser du og studentene ulike ting. Du ser bare diagrammer over aktivitetsdata.

Scenario Studentene og lærerne har ikke tilgang til data Studentene og lærerne har ikke tilgang til varsler i strømmen

Du har ikke angitt noen ekstern vurdering, eller du har ingen vurderinger.

 • Studentvurderinger over tid sammenlignet med gjennomsnittet for emnet
 • Studentaktivitet og -vurderinger sammenlignet med andre studenter
 • Studentvurderinger faller under en bestemt terskelverdi
 • Studenter er borte fra systemet i et gitt antall dager
 • Lærer: Det finnes nok vurderingsdata
 • Lærer: Oppsummeringsvarsel for studenter som faller bakpå eller trenger oppfølging

«Jeg har ikke publisert noen studentvurderinger ennå, men jeg har vurdert elementer.»

Som lærer ser du data for vurderinger du ikke har publisert ennå. Studentene ser ikke data om vurderingene før du publiserer dem.

Scenario Studenter har ikke tilgang til data Studentene har ikke tilgang til varsler i strømmen

Du har vurdert elementer, men har ikke gjort dem tilgjengelige for studentene ennå.

 • Studentvurderinger over tid sammenlignet med gjennomsnittet for emnet
 • Studentaktivitet sammenlignet med andre studenter og gjennomsnittet for emnet
 • Studentvurderinger faller under en bestemt terskelverdi
 • Studenter er borte fra systemet i et gitt antall dager