Søk etter en diskusjon

Du kan søke etter en bestemt students innlegg. I Finn deltakere-ruten begrenser du søket til noen av bokstavene eller til forrnavn eller etternavn for å få best resultat. Velg et navn fra resultatene for å se alle studentenes responser og svar sammen. Studentens inn-egg vises uthevet.

Fjern krysset i Finn deltakere-ruten for å se hele listen igjen.


Filtrer en diskusjon

Du kan også velge et navn i Deltaker-listen for å se studentens responser og svar sammen. Studentens inn-egg vises uthevet. Velg studentens navn igjen for å gå tilbake til hoveddiskusjonen.