Siden Globale meldinger

Du og studentene dine kan sende meldinger til hverandre, flere folk eller en hel klasse. Meldingsaktiviteten forblir inne i systemet, og du trenger ikke å bekymre deg for e-postadresser som kanskje er feil eller utdaterte.

Som lærer kan du raskt sende meldinger til alle studentene om viktige tidsfrister og endringer i planen.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Messages item is in the right menu within a course for the user to choose and review or send their messages

Ikke gå glipp av noe. De nyeste meldingene for hvert emne vises først. Hvis du har både Original- og Ultra-emner, kan du se meldinger for begge deler på denne siden. Ny meldinger vises i fet skrift.

Se meldinger for ulike tidsperioder. Du kan se meldinger for nåværende, tidligere og fremtidige emner. Bruk pilene for å gå til en annen tidsperiode. Du kan for eksempel se meldinger fra tidligere emner som du vil bruke på nytt.

Gå til meldingene dine. Velg et emnekort for å se alle nye og eksisterende meldinger i emnet ditt. Du kan slette meldinger i emnet.

Er du klar til å dele? Velg Ny melding-ikonet på et emnekort for å sende en melding til én eller flere personer eller til hele klassen. I Ultra-emnevisningen kan du begynne å skrive, så dukker mottakernavnene opp. I Original-emnevisningen kan du velge Til. Da ser du en liste over alle emnemedlemmene. Velg mottakere i den første boksen, og velg den høyrevendte pilen for å flytte dem til Mottakere-boksen.


Emnemeldinger

Du har tilgang til meldinger i navigasjonsfeltet fra hvor som helst i emner. På siden for emnemeldinger ser du alle meldinger som er tilknyttet emnet du er i.

Du trenger ikke å legge til noen lenke til emnemeldinger. Meldinger-ikonet er alltid en del av emnenavigeringen i Ultra-emnevisningen.

Skrivebeskyttede emnemeldinger for studenter

Hver institusjon har forskjellige innstillinger og retningslinjer for kommunikasjon. Det kan hende noen institusjoner vil begrense hvordan studentene kommuniserer med andre i emnene sine. Institusjonen din kan velge å ikke la studentene svare på eller opprette meldinger i emnene sine. Det er bare studentrollen som har disse begrensningene. Du kan ikke slå denne innstillingen av og på i de ulike emnene dine.

Når denne innstillingen er slått på, kan studentene bare lese meldinger som er sendt i andre roller, for eksempel undervisere og undervisningsassistenter. Studentene kan heller ikke videresende meldingene de mottar.

Arbeidsflyt for underviser

Når emnemeldinger er skrivebeskyttet for studenter, blir du varslet når du oppretter en melding. Tillat svar på denne meldingen-avmerkingsruten gjelder for rollene i emnet som kan svare på og opprette meldinger, for eksempel andre undervisere og undervisningsassistenter.

Arbeidsflyten for studenter

I skrivebeskyttet tilstand fjernes plusstegnet for å legge til en melding fra studentenes globale Meldinger--siden og Ultra-emnet Meldinger-siden.

Når studentene ser en individuell Ultra-emnemelding, kan de se en melding i Svar-ruten med status: Svar er deaktivert for denne meldingen.