Aktivitetsoversikten er et flott verktøy du kan bruke til å overvåke studentfremgang i løpet av emnet. På denne siden ser du en tabell med et sammendrag over hver students tilgang- og fremgangshistorikk. Et stykke ut i semesteret kan du raskt se om studentene åpner emnet ditt regelmessig, går gjennom emneinnhold og bidrar på diskusjonstavlen. Du kan bruke denne informasjonen til å identifisere studenter som deltar mindre enn gjennomsnittet eller som trenger hjelp og oppmuntring.

Institusjonen din kontrollerer om Aktivitetsoversikt er tilgjengelig. Institusjonen din kan deaktivere verktøyet for diskusjonstavler, noe som påvirker informasjonen som vises aktivitetsoversikten.


Vis diskusjonsanalyse

Med diskusjonsanalyse får du en oversikt over deltakelse og aktivitet i forumer. Du kan bruke denne informasjonen til å identifisere studenter som deltar eller kanskje trenger hjelp og oppmuntring. Du kan åpne diskusjonsanalyser fra Diskusjoner eller Emneinnhold-siden.

 1. Åpne menyen ved en diskusjon og velg Vis analyser.
 2. Vis informasjon om diskusjonen:
  • Aktive studenter
  • Gjennomsnittlig antall innlegg per student
  • Gjennomsnittlig antall ord
  • Gjennomsnittlig diskusjonsvurdering
  • Deltakelse
  • Studenter som ikke har deltatt
  • Svar med flest svar
  • Mest aktive deltakere

Hopp inn i analyser

Fra Diskusjonsanalyse-siden kan du ta en nærmere titt på individuelle diskusjonsinnlegg og deltakelse.

Med deltakelsesfeltet blir det lettere å visualisere deltakelsen i diskusjonen. Feltet viser prosentandelen av studenter som har åpnet diskusjonen og deltatt, i blått.

Velg en kommentar i Kommentarer med flest svar-delen for å se den aktuelle diskusjonen.

Velg en student fra Mest aktive deltakere-delen for å åpne den studentens diskusjonsbidrag. Du kan vise Diskusjonsanalyse-panelet for innsikt på individuelt nivå for hver student.

Engasjer studenter som ikke deltar

Du kan sende en melding til studenter som ikke har deltatt i diskusjonen. Velg en student som ikke har deltatt, for å sende vedkommende en melding direkte.

Send flere meldinger i ett til de som ikke deltar:

 1. Åpne menyen øverst til høyre i delen med navnene på ikke-deltakere.
 2. Meldingspanelet åpnes, og mottakerne fylles ut automatisk. Skriv inn meldingen din og Send
 3. Av hensyn til personvernet sendes meldingen til studentene enkeltvis. Navnene til de andre studentene som har mottatt meldingen, vises ikke.

Se statistikk for gruppediskusjoner

Du kan også se diskusjonsstatistikker for grupper. Åpne en meny for gruppediskusjonen og velg Vis analyser. Samlet-fanen ved toppen av siden viser diskusjonstatistikker for hele klassen. Du kan også åpne faner med detaljer for hver gruppe.


Diskusjonsanalyse for individuelle studenter

Mange studenter har sagt hvor fornøyde de blir med nettbaserte emner, har mye med underviserens tilstedeværelse. Med diskusjoner er det lett å engasjere studentene i emnene dine. Diskusjoner legger til rette for mer variert kommunikasjon og sterke relasjoner innad i gruppen – og med deg.

Når du legger til diskusjonsaktivitet, kan du ha som mål

 • å oppmuntre til deltakelse
 • å skape engasjement hos studentene
 • å lese alle svar
 • å gi vurderinger

Hvis du har mange studenter, kan dette være en utfordring. I emner med mange diskusjoner eller høy diskusjonsdeltakelse kan det være vanskelig å måle studenters deltakelse eller samle inn nok detaljer. Noen undervisere velger å gi poeng for å fullføre oppgaver i stedet for detaljerte vurderinger. Med diskusjonsanalysen i Blackboard Learn blir det lettere å gi vurdering, slik at du har mer tid til å kommunisere med studentene.

Med diskusjonsanalyse får du omfattende innsikt i hver students diskusjonsdeltakelse gjennom flere måleverdier. Med denne prestasjonsbaserte informasjonen ser du hvilke studenter som kanskje trenger hjelp eller har et unormalt deltakelsesnivå. Algoritmen vi bruker til diskusjonsanalyse fokuserer på studenters innhold og gir deg detaljer du kan bruke som et hjelpemiddel for å evaluere deltakelse. Vi har automatisert ordtellingen og introdusert funksjoner som analyserer om teksten har mening.

Diskusjonsanalyse vises bare for vurderte diskusjoner. Diskusjonsanalyse er bare tilgjengelig for emner som avholdes på engelsk.

Komponenter i diskusjonsanalyse

Med diskusjonsanalyse får du en nærmere titt på hvordan studentene deltar i diskusjoner. Når du vurderer diskusjoner, kan du bruke disse måleverdiene for å avgjøre en vurdering.

 • Substantive innlegg: Antall svar som bidrar til diskusjonens utvikling.
 • Setningskompleksitet: Gjennomsnittlig leselighet for vurderingsnivået til studentens innlegg.
 • Leksikalsk variasjon: Antall innholdsord og funksjonelle ord. Innholdsord underbygger studentens ideer, mens funksjonelle ord kreves for riktig grammatikk.
 • Nivå på kritisk tenkning: Ord og fraser i prosent innenfor studentens totale antall innlegg som demonstrerer kritisk tenking.
 • Ordvariasjon: Prosent av unike ord i studentens svar.

Vi har også inkludert diskusjonsdetaljer for å gi mer innsikt i mengden studentsvar og svar til andre. Gjennomsnittene i diskusjonsanalysen beregnes ved å sammenligne en students svar med svarene til andre studenter som er med i samme diskusjon.

Gå til Vurdering og deltakelse-siden for en diskusjon, og velg studenter for å se innleggene og analysene deres.

Dette betyr analysen

Vesentlige innlegg

Vesentlige innlegg er antall svar som bidrar til diskusjonens utvikling. Vesentlige innlegg inneholder setninger som viser eller underbygger en students synspunkt eller stiller gjennomtenkte spørsmål. Slike innlegg demonstrerer også evne til kritisk tenkning eller sofistikert oppbygging basert på ordvalg og -variasjon.

Uvesentlige innlegg kan være korte eller mangle underbygging. Enkle «Ja»- og «Nei»-svar på det overordnede spørsmålet i en diskusjon er for eksempel ikke vesentlige svar. Studenter trenger å utvide deres svar og forklare sin posisjon for å gjøre svarene vesentlige.

Setningskompleksitet

Setningskompleksitet måles basert på antallet setninger, ord og stavelser i hvert svar. Vi ser på ords kompleksitet og hvor ofte de brukes. Denne målingen er en lingvistisk standard som heter Flesch-Kincaid. Kompleksiteten for hver students totale innlegg er representert av et trinnivå mellom 1. og 16. trinn. Innhold med et gradnivå på 10 ifølge Flesch-Kincaid skal være lett å forstå for en person på 10. trinn.

Variasjon i ordforråd

Variasjon i ordforråd analyserer innholdet i studentenes svar basert på ordene de bruker.

Innholdsord er ord med mening i studentenes svar. Disse ordene viser hva studentene føler eller tenker om det innledende spørsmålet. Når innholdsord sammenlignes med det totale ordantallet, bidrar de til å demonstrere tettheten av ord i studentenes svar. Et høyere tall kan indikere en mer sofistikert tekst.

Funksjonelle ord forener de semantiske elementene i en setning og indikerer korrekt grammatikk. Preposisjoner, konjunksjoner, pronomener og artikler er funksjonelle ord.

Du kan tenke på funksjonelle ord som limet som forener en students svar. I seg selv har disse ordene gjerne ikke noen vesentlig mening.

Kritisk tenkning

Kritisk tenkning viser ord og fraser i studenters totale mengde innlegg som indikerer en evne til kritisk tenkning. Tolv ordlister brukes til å identifisere ordene, som deretter faller i en av de vektede kategoriene med kritisk tenkning:

 • Forsvar av en posisjon
 • Inkludering av støttende data
 • Sitering av litteratur eller erfaring
 • Vurder
 • Oppsummering
 • Henvisning til data
 • Hypoteser
Slik måler vi evnen til kritisk tenkning

Resultatet for kritisk tenkning dannes ved å kombinere det vektede antallet ord og fraser i hver kategori og deretter å sammenligne det med gjennomsnittet for klassen. Resultatet er forskjellen mellom studentens kritiske tenkning og gjennomsnittet for klassen.

Poengsummen er innenfor et desimalområde på -1 til 1. Et negativt resultat betyr at studentens kritiske tenkning er under gjennomsnittet for klassen. Et positivt resultat betyr at studentens kritiske tenkning er over gjennomsnittet for klassen. Et resultat i nærheten av 0 betyr at studentens kritiske tenkning er på gjennomsnittet for klassen. Disse resultatene er representert av et område fra lavt til høyt:

-1 < -0,06 = lavt
-0,06 til -0,03 = under gjennomsnittet
-0,03 til 0,03 = gjennomsnittlig
0,03 til 0,06 = over gjennomsnittet
0,06 til 1 = høyt

Kritisk tenkning er representert visuelt for bedre å vise de ulike studentenes resultat sammenlignet med gjennomsnittet for klassen.

Eksempler:

 • Empirisk forskning viser at det å være uenig vitner om en høyere grad av kritisk tenkning enn det å være enig. I en diskusjon ville utsagnet «Jeg er enig med Jon» fått 0,113 som resultat, mens «Jeg er uenig med Jon» hadde fått 0,260.
 • Hvis en student oppsummerer noe, men ikke kommer med egne meninger eller argumenter, får vedkommende et lavere resultat enn en som argumenterer for meningen sin.
 • Hvis en student siterer litteratur, får vedkommende et lavere resultat enn en som fremmer en hypotese.

Ordvariasjon

Ordvariasjon måler hvor mange prosent av ordene i en students innsending som er unike. En høyere prosent av unike ord kan vise at studentens sammensetting inneholder flere ideer og betraktelig støtter en posisjon. En høyere prosent kan også vise at en student engasjerer klassekameratene til å tenke over andre perspektiver.

Du kan sammenligne studentens prosentverdi med gjennomsnittet for klassen.

Diskusjonsdetaljer

I tillegg til den beregnede lesbarheten inneholder detaljene det gjennomsnittlige antallet ord og svar for hver student sammenlignet med gjennomsnittet for klassen. Denne informasjonen kan, sammen med eventuelle vurderingsmatriser eller kriterier du angir, være til hjelp når du skal gi en vurdering.

Skjul diskusjonsanalysen

Du kan skjule diskusjonsanalysen ved å åpne menyen og velge Skjul diskusjonsanalysen.

Hvorfor ser jeg ingen data?

Diskusjonsanalyse oppdateres hver natt for aktive diskusjoner. Dataene oppdateres ikke på dager uten ny diskusjonsaktivitet. Du ser data på Diskusjonsanalyse-panelet hvis studenten har bidratt med noe i løpet av de siste fire månedene. Det er bare undervisere og vurderere som ser diskusjonsanalyse.

Diskusjonsanalyse vises bare for vurderte diskusjoner. Diskusjonsanalyse er bare tilgjengelig for emner som leveres på engelsk.